Preview Subtitle for Star Wars Episode Iii Revenge Of The Sith Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,101 --> 00:00:05,000
Mogao je...

2
00:00:05,100 --> 00:00:07,333
...da spasi ljude
od smrti?

3
00:00:07,961 --> 00:00:10,900
Tamna strana Sile
otvara put...

4
00:00:11,000 --> 00:00:14,700
...ka mnogim moćima
koje neki smatraju...

5
00:00:14,800 --> 00:00:16,855
...neprirodnim.

6
00:00:18,342 --> 00:00:19,895
Šta se desilo sa njim?

7
00:00:20,822 --> 00:00:23,140
Postao je toliko moćan...

8
00:00:24,022 --> 00:00:27,082
...da je jedina stvar
koje se bojao bila...

9
00:00:27,900 --> 00:00:30,100
...gubitak te moći.
Što se...

10
00:00:30,200 --> 00:00:32,212
...na kraju i desilo.

11
00:00:32,742 --> 00:00:34,500
Nažalost...

12
00:00:34,600 --> 00:00:38,798
...naučio je svog učenika
svemu što je znao...

13
00:00:38,800 --> 00:00:41,890
...a onda ga je taj isti
učenik ubio na spavanju.

14
00:00:44,662 --> 00:00:46,200
Kakva ironija.

15
00:00:46,600 --> 00:00:49,100
Mogao je da spasi
druge od smrti...

16
00:00:49,700 --> 00:00:53,720
...ali ne i sebe.

17
00:00:56,000 --> 00:00:58,552
Da li je moguće
naučiti te moći?

18
00:01:02,302 --> 00:01:04,632
Od Džedaja ne.

19
00:01:21,442 --> 00:01:23,333
Sve crvene jedinice,
ovamo!

20
00:01:35,062 --> 00:01:37,395
Palpatin misli da je
general Grivus na Utapau?

21
00:01:38,082 --> 00:01:41,057
Presreli smo deo
dimplomatskog razgovora...

22
00:01:41,100 --> 00:01:43,108
...sa predsednikom
Utapaua.

23
00:01:45,300 --> 00:01:47,360
Da reagujemo
na ovo moramo.

24
00:01:48,542 --> 00:01:51,000
Hvatanje generala
Grivusa...

25
00:01:51,100 --> 00:01:52,861
...ovaj rat okončaće.

26
00:01:53,340 --> 00:01:56,361
Brzo i odlučno
da nastavimo moramo.

27
00:01:56,922 --> 00:01:59,200
Kancelar je tražio...

28
00:01:59,700 --> 00:02:01,575
...da ja vodim napad.

29
00:02:02,182 --> 00:02:05,050
Savet će sam da odluči
ko će ići...

30
00:02:05,150 --> 00:02:06,940
...a ne kancelar.

31
00:02:07,042 --> 00:02:09,300
Učitelj potreban je...

32
00:02:09,400 --> 00:02:11,795
...sa više iskustva.

33
00:02:12,042 --> 00:02:13,613
Slažem se.

34
00:02:13,850 --> 00:02:15,614
Učitelj Kenobi
treba da ide.

35
00:02:16,702 --> 00:02:18,149
Slažem se.

36
00:02:18,241 --> 00:02:19,154
I ja.

37
00:02:19,241 --> 00:02:20,557
Ja isto.

38
00:02:20,882 --> 00:02:23,232
Vrlo dobro.
Savet se raspušta.

39
00:02:30,922 --> 00:02:33,789
Droidi su pokrenuli svoje
glavne generatore snage.

40
00:02:34,402 --> 00:02:37,500
Sada vreme je, komandante.

41
00:02:37,841 --> 00:02:39,377
Da, gospodine.

42
00:02:51,700 --> 00:02:53,278
Puni!

43
00:03:25,701 --> 00:03:27,421
Biću ti potreban tamo,
učitelju.

44
00:03:27,521 --> 00:03:29,800
Slažem se, mada,
može se desiti...

45
00:03:29,900 --> 00:03:31,862
...da bude kao u
trci sa Bantama.

46
00:03:31,962 --> 00:03:33,637
Učitelju...

47
00:03:34,822 --> 00:03:36,457
Razočarao sam te.

48
00:03:37,322 --> 00:03:38,700
Nisam bio dovoljno
zahvalan...

49
00:03:38,800 --> 00:03:40,217
...na tvojim učenjima.

50
00:03:40,321 --> 00:03:42,450
Bio sam arogantan...

51
00:03:42,550 --> 00:03:44,474
...i izvinjavam se
zbog toga.

52
00:03:44,701 --> 00:03:47,292
Bio sam veoma
frustriran Savetom.

53
00:03:50,161 --> 00:03:52,300
Jak si i mudar, Anakine...

5
[...]
Everything OK? Download subtitles