Preview Subtitle for Czech Made Man


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:16,230 --> 00:01:18,279
Tati!

2
00:01:20,143 --> 00:01:21,584
Honem, tati!

3
00:01:21,585 --> 00:01:23,314
Pojÿme si hrÃt na plÞ!

4
00:01:23,315 --> 00:01:26,062
- MusÚm si sundat boty, vydrž.
- Honem!


5
00:01:26,773 --> 00:01:28,943
Musښ tam vbšhnout.
Vbšhni tam.


6
00:01:33,395 --> 00:01:35,648
StudenÃ, co?

7
00:01:37,143 --> 00:01:40,255
Bude to velikÃnskş hrad!

8
00:01:42,230 --> 00:01:45,039
Dej mi všdšt,
jestli narazښ na ropu, jo?


9
00:02:26,422 --> 00:02:29,155
- Ahoj.
- Ahoj, jak se mÚ?

10
00:02:29,545 --> 00:02:33,188
- àekÃm tu celou všÒnost.
- TÃto.

11
00:02:33,189 --> 00:02:35,226
Vlak jel naÒas,
vždycky chodښ brzy.

12
00:02:35,227 --> 00:02:39,315
- To jako vÞnš? - ProÒ, nechceš
si to p½ipustit? - Pojÿme.

13
00:03:01,781 --> 00:03:03,819
Jsi v po½Ãdku, zlato?

14
00:03:20,037 --> 00:03:22,674
NškterÕ všci mi nemusښ tajit.

15
00:03:22,930 --> 00:03:25,503
Komunikovat se mnou
nenÚ takovà hrªza,

16
00:03:25,694 --> 00:03:29,549
jak by sis mohla myslet.
Nšco jsem už zažil.

17
00:03:32,343 --> 00:03:34,384
Nejsem tšhotnÃ.

18
00:03:34,385 --> 00:03:37,359
Ne, to jsem ne½Úkal.

19
00:03:37,820 --> 00:03:40,000
Ale jo.

20
00:03:44,598 --> 00:03:46,694
MÚ nškoho?

21
00:03:47,050 --> 00:03:48,761
Jo.

22
00:03:51,765 --> 00:03:54,099
MÃ jmÕno?

23
00:03:54,991 --> 00:03:59,065
- Tobš by se nelÚbil.
- Jak to vښ?

24
00:04:00,617 --> 00:04:02,579
K՞ bys mšl nškoho ty.

25
00:04:02,580 --> 00:04:05,699
Kdo ½ÚkÃ, že nškde neschovÃvÃm
nšjakÕho milÃÒka?

26
00:04:16,412 --> 00:04:18,490
Jsi moje holÒiÒka.

27
00:05:12,336 --> 00:05:15,198
- DÚk za všechno.
- Opatrnš, pÃlÚ to.

28
00:05:16,792 --> 00:05:19,353
Nemšl jsem tušenÚ,
jak to uva½it.

29
00:05:19,354 --> 00:05:23,049
KoneÒnš jsi koupil zeleninu
a jà nevÚm, jestli ji mªžu jÚst.

30
00:05:23,160 --> 00:05:26,134
CÚtښ se dob½e?
Byla jsi u doktora?

31
00:05:26,445 --> 00:05:29,697
- Kdy jsi u nšj byl naposledy ty?
- Na prohlÚdku chodÚm každş rok.

32
00:05:29,850 --> 00:05:32,901
- Jasnš, když tš k tomu dokopou.
- Opatrnš.

33
00:05:33,211 --> 00:05:36,732
- Jak sis za½Údila volno v prÃci?
- Vždy ani nevښ, co dšlÃm.

34
00:05:37,376 --> 00:05:38,938
Jasnš že vÚm.

35
00:05:38,939 --> 00:05:43,546
TÃto, jsem cenšnà asistentka.
Mªžu si vzÚt volno, kdy se mi zachce.

36
00:05:44,065 --> 00:05:46,557
Chtšla jsem p½ijet domª.

37
00:05:47,205 --> 00:05:49,361
To jsem rÃd.

38
00:05:49,462 --> 00:05:52,004
Možnà mi i ½ekneš,
co tš trÃpÚ.

39
00:05:52,075 --> 00:05:54,407
Jsem jen unavenÃ.

40
00:05:54,598 --> 00:05:58,481
- Asi jsem chytla nšjakou virµzu.
- Jo? Chceš si lehnout?

41
00:05:58,482 --> 00:06:00,966
Pojÿ si nahoru lehnout.

42
00:06:00,967 --> 00:06:05,089
- Tvªj pokoj je p½ipravenş.
- To jsem si jistÃ, tÃto.

43
00:06:05,090 --> 00:06:07,501
ZÃzvorovà limonÃda ti zklidnÚ žaludek.
Nšjakou p½inesu.

44
00:06:07,502 --> 00:06:10,056
Vždycky mÃm nšjakou po ruce.

45
00:06:10,057 --> 00:06:12,630
Ne, ne, jo...

46
00:06:24,776 --> 00:06:26,939
No tak zlato, no tak.

47
00:06:26,940 --> 00:06:28,522
To bude dobrş.

48
00:06:28,523 --> 00:06:32,644
TÃto...
Proboha, musÚm k doktoru!

49
00:06:32,645 --> 00:06:3
[...]
Everything OK? Download subtitles