Preview Subtitle for Lilo Stitch


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,327 --> 00:00:23,797
HOVEDKVARTER
DEN GALAKTISKE FفDERASJON

2
00:00:29,847 --> 00:00:31,963
Les opp tiltalepunktene.

3
00:00:32,127 --> 00:00:37,963
Doktor Jumba Jookiba, sjefsforsker
ved Galaktiske Forsvarsindustrier, -

4
00:00:38,127 --> 00:00:45,442
- du er tiltalt for { utfأre
ulovlige genetiske eksperimenter.

5
00:00:50,727 --> 00:00:52,399
Hvordan svarer du p{ tiltalen?

6
00:00:52,567 --> 00:00:54,444
Ikke skyldig.

7
00:00:54,607 --> 00:00:59,681
Mine eksperimenter er bare teoretiske
og helt innenfor lovens rammer.

8
00:00:59,847 --> 00:01:04,079
Vi tror at du faktisk skapte noe.

9
00:01:04,247 --> 00:01:09,765
Skapte noe?
Det ville v«re uansvarlig og uetisk.

10
00:01:09,927 --> 00:01:12,361
Jeg ville aldri, aldri...

11
00:01:13,487 --> 00:01:15,284
...lage mer enn en skapning.

12
00:01:22,287 --> 00:01:24,801
Hva er dette uhyret?

13
00:01:24,967 --> 00:01:31,156
Uhyre? Du har foran deg
det fأrste eksemplaret av en ny art.

14
00:01:31,327 --> 00:01:35,036
Jeg kaller det eksperiment 626.

15
00:01:36,967 --> 00:01:41,483
Han er skuddsikker, brannsikker
og tenker fortere enn en datamaskin.

16
00:01:41,647 --> 00:01:46,357
Han kan se i mأrket og flytte ting
som er 3000 ganger stأrre enn ham.

17
00:01:46,527 --> 00:01:51,726
Hans eneste instinkt er
{ أdelegge alt han rأrer.

18
00:01:53,127 --> 00:01:56,039
- Det er alts{ et uhyre.
- Bare et lite et.

19
00:01:56,207 --> 00:01:59,324
Det er en krenkelse mot naturen,
det m{ أdelegges!

20
00:01:59,487 --> 00:02:03,878
Ta det rolig, kaptein Gantu,
kanskje man kan resonnere med det.

21
00:02:04,047 --> 00:02:09,883
Eksperiment 626, vis oss
at du forst{r noe av dette.

22
00:02:10,047 --> 00:02:14,359
Vis oss at det er en side ved deg
som er god.

23
00:02:24,207 --> 00:02:26,084
Uforskammet!

24
00:02:27,567 --> 00:02:29,080
Det har ikke jeg l«rt ham.

25
00:02:29,247 --> 00:02:32,637
P{grip den toskete forskeren.

26
00:02:32,807 --> 00:02:36,436
Jeg foretrekker { bli kalt
"ondskapsfullt geni".

27
00:02:36,607 --> 00:02:38,723
N{r det gjelder
denne styggedommen, -

28
00:02:38,887 --> 00:02:42,766
- er den et defekt produkt
av et ubalansert sinn.

29
00:02:42,927 --> 00:02:44,645
Den har ingen plass blant oss.

30
00:02:44,807 --> 00:02:48,038
Kaptein Gantu, fأr ham bort.

31
00:02:48,207 --> 00:02:50,198
Med glede.

32
00:03:10,167 --> 00:03:13,477
Utilpass? Bra!

33
00:03:13,647 --> 00:03:17,686
R{det har forvist deg til eksil
p{ en أde asteroide.

34
00:03:17,847 --> 00:03:23,126
Slapp av, nyt reisen,
og ikke innbill deg noe!

35
00:03:23,287 --> 00:03:26,359
Disse v{pnene er peilet inn
p{ din genetiske kode.

36
00:03:26,527 --> 00:03:29,200
De vil ikke skyte noen andre enn deg.

37
00:03:30,367 --> 00:03:31,959
Din...!

38
00:03:32,127 --> 00:03:35,005
Tillat meg { minne kapteinen om
at han er i tjeneste.

39
00:03:37,007 --> 00:03:40,477
- Sikre cella.
- Skal bli, kaptein.

40
00:03:43,207 --> 00:03:44,686
Kapteinen p{ dekk.

41
00:03:46,247 --> 00:03:47,566
Full fart forover!

42
00:03:52,287 --> 00:03:54,755
Ser dette betent ut?

43
00:04:22,207 --> 00:04:23,401
Stille!

44
00:04:27,247 --> 00:04:29,283
- Skyting i cella!
- تpne kanalen.

45
00:04:29,447 --> 00:04:30,960
Hva skjer, lأyt
[...]
Everything OK? Download subtitles