Preview Subtitle for Halloween 1978


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:08,295 --> 00:02:11,924
# Karakediler, gulyabaniler,
süpürgeler ve hayaletler. #


2
00:02:12,049 --> 00:02:15,219
# Cadıların balkabakları
pişirilmeye hazır. #


3
00:02:15,344 --> 00:02:18,639
# Beni korkuttuklarını sanabilirsin.
Belki de haklısın. #


4
00:02:18,764 --> 00:02:21,558
# Cadılar Bayramı gecesinde
karakediler ve gulyabaniler. #


5
00:02:21,683 --> 00:02:23,352
# Ya aldat ya da şaka yap!!! #

6
00:02:44,665 --> 00:02:47,459
- Bizimkiler 10'dan önce
eve gelmezler. - Emin misin?

7
00:02:57,845 --> 00:02:59,054
Tamamen yalnızız,
değil mi?

8
00:02:59,930 --> 00:03:02,015
Michael buralarda
bir yerlerde...

9
00:03:03,559 --> 00:03:05,477
Çek şu şeyi.

10
00:03:07,771 --> 00:03:09,773
- Üst kata çıkalım.
- Tamam.

11
00:04:32,064 --> 00:04:33,815
Bak, Judith,
çok geç oldu.

12
00:04:33,941 --> 00:04:34,942
Gitmeliyim.

13
00:04:35,067 --> 00:04:36,568
Yarın beni
arayacak mısın?

14
00:04:37,528 --> 00:04:39,321
- Evet, tabii.
- Söz mü?

15
00:04:39,446 --> 00:04:40,322
Evet.

16
00:05:48,056 --> 00:05:49,391
Michael?

17
00:06:26,637 --> 00:06:27,721
Michael?

18
00:07:00,671 --> 00:07:04,132
Hakim Walter Wall'un
kararından bir metin.

19
00:07:05,425 --> 00:07:10,722
Michael Audrey Myers'ı Smith's Grove
Warren İlçe Sanatoryumu’na...

20
00:07:10,848 --> 00:07:13,183
...iade etmekten
başka şansım yok.

21
00:07:13,308 --> 00:07:17,396
Orada, yılda en az iki kez
mahkemeye rapor verecek olan...

22
00:07:17,521 --> 00:07:21,400
...yerleşik psikiyatr
kontrolünde olacak.

23
00:07:22,067 --> 00:07:23,235
Üstelik...

24
00:07:23,777 --> 00:07:29,575
Michael Audrey Myers, kız kardeşi
Judith Margaret Myers'i...

25
00:07:29,867 --> 00:07:32,828
...öldürmek suçundan yetişkin
biri olarak muamele göreceği...

26
00:07:33,787 --> 00:07:35,706
...21. doğum gününden önce...

27
00:07:35,831 --> 00:07:37,666
...mahkemeye çıkartılacak.

28
00:07:39,585 --> 00:07:40,544
Dr. Loomis?

29
00:07:44,840 --> 00:07:45,757
Michael Myers...

30
00:07:45,883 --> 00:07:49,219
...sanatoryumdan derhal
nakledilmeli.

31
00:07:49,720 --> 00:07:52,848
Azami güvenlik tedbirleri
olan Lichby'yi tavsiye ediyorum.

32
00:07:54,057 --> 00:07:55,100
Dr. Loomis...

33
00:07:55,225 --> 00:07:56,935
...karar verildi.

34
00:07:57,769 --> 00:08:00,647
Ama burası asgari güvenlik
tedbirleri olan bir kurum.

35
00:08:01,565 --> 00:08:04,234
Personel yeteri kadar
hazırlıklı değil.

36
00:08:04,526 --> 00:08:06,153
Neye hazırlıklı değil?

37
00:08:06,612 --> 00:08:08,614
Çocuk katatonik.

38
00:08:09,072 --> 00:08:11,783
Derin koma görünümünde.

39
00:08:12,075 --> 00:08:15,579
Harici uyarılara hiçbir
tepki de vermiyor.

40
00:08:16,163 --> 00:08:18,582
Notlarımı... okudunuz mu?

41
00:08:20,501 --> 00:08:22,794
Evet okuduk doktor.

42
00:08:23,420 --> 00:08:25,589
Notlarım duruşmada neden
takdim edilmeyecekler?

43
00:08:26,089 --> 00:08:29,259
Yargıç, Dr. Foster'ın
analizlerini istedi.

44
00:08:29,510 --> 00:08:32,596
Günde dört saat geçirdim!

45
00:08:36,225 --> 00:08:38,310
Bu çocukla günde
dört saat!

46
00:08:39,311 --> 00:08:40,437
Her Allah'ın günü!

47
00:08:41,730 --> 00:08:43,106
Altı ay boyunca.

48
00:08:46,151 --> 00:08:48,612
Bir mahkeme
[...]
Everything OK? Download subtitles