Preview Subtitle for Big In America


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:57,048 --> 00:01:59,549
- Gata.
- Punct de meci. Haide.

2
00:01:59,584 --> 00:02:01,785
Este în regulã.

3
00:02:05,590 --> 00:02:07,824
Fault.

4
00:02:07,859 --> 00:02:10,494
Las-o dracu, Junior.
A strigat fault prea uºor.

5
00:02:10,528 --> 00:02:12,763
Când eram de vârsta ta trebuia
sã curgã sânge pentru a da fault.

6
00:02:12,797 --> 00:02:14,765
- Vremea ta era de rahat, bãtrânule.
- Îþi arãt eu þie bãtrân.

7
00:02:14,799 --> 00:02:16,366
- Haide, omule.
- Ar trebui sa fii mai tare de atât.

8
00:02:16,400 --> 00:02:17,968
Terminaþi, bãieþi.

9
00:02:19,570 --> 00:02:22,405
Ce?

10
00:02:24,208 --> 00:02:26,109
Cam! Cam!

11
00:02:26,144 --> 00:02:28,211
Cam! Cam, sunt liber.

12
00:02:29,480 --> 00:02:31,882
Coº!

13
00:02:35,419 --> 00:02:37,254
- Da!
- Da, omule.


14
00:02:38,256 --> 00:02:40,524
"Coº"? Vorbeºti serios?

15
00:02:45,913 --> 00:02:47,547
- Darren.
- Da?


16
00:02:47,581 --> 00:02:49,950
- Eºti bine?
- Da, de ce?

17
00:02:49,984 --> 00:02:52,018
Fãrã nici un motiv.
Te holbezi la Cheez Doodles.

18
00:02:52,053 --> 00:02:54,688
- Oh, serios?
- Asta fãceai...


19
00:02:54,722 --> 00:02:56,256
Într-un mod intens.

20
00:02:56,290 --> 00:02:59,893
Cred cã sunt doar curios...
ce înseamnã.

21
00:02:59,927 --> 00:03:01,995
- Ce înseamnã?
- Da,


22
00:03:02,029 --> 00:03:04,297
trebuie sã recunoºti cã
este un cadou ciudat.

23
00:03:05,399 --> 00:03:09,069
Este... este o prostie.

24
00:03:09,103 --> 00:03:11,371
Bine. ªtii ceva? Dacã nu vrei
sã îmi spui, înþeleg. Este în regulã.

25
00:03:11,405 --> 00:03:13,473
Nu, nu. Când eu ºi Ben am început
sã ieºim împreunã

26
00:03:13,507 --> 00:03:16,076
obiºnuiam sã discutãm despre orice.
Într-o searã am ajuns sã dezbatem

27
00:03:16,110 --> 00:03:17,677
despre Cheez Doodles împotriva Cheetos.

28
00:03:17,712 --> 00:03:19,913
Mie îmi plãceau Cheetos.
Lui îi plãceau Cheez Doodles.

29
00:03:19,947 --> 00:03:21,982
Este o prostie.
Dupã asta nu am mai dezbãtut despre nimic.

30
00:03:22,016 --> 00:03:25,685
Cred cã încerca sã fie simpatic
dându-mi astea.

31
00:03:25,720 --> 00:03:27,454
Da, este simpatic.

32
00:03:27,488 --> 00:03:30,857
Pot sã scap de ele dacã te
fac sã te simþi incomod.

33
00:03:30,891 --> 00:03:34,661
Nu. De ce sã le iroseºti, nu?

34
00:03:40,701 --> 00:03:42,802
Au cerut fault aiurea de câteva ori

35
00:03:42,837 --> 00:03:44,938
ºi în plus vorbeau într-una.

36
00:03:44,972 --> 00:03:47,374
Mã rog, omule. Vorbeºti la
fel de mult ca ei.

37
00:03:47,408 --> 00:03:49,409
Da, dar vorbesc pentru cã pot
sã-mi susþin vorbele pe teren...

38
00:03:49,443 --> 00:03:51,144
De obicei.

39
00:03:51,178 --> 00:03:54,347
- Ce e?
- Este Pete Powell.

40
00:03:54,382 --> 00:03:56,816
Pete Powell? Cel cu blugii Genetic?

41
00:03:56,851 --> 00:03:58,618
- Da.
- Hai sã mergem la el.


42
00:03:58,652 --> 00:04:00,653
Nu. L-am sunat de patru ori, iar
el nu m-a sunat niciodatã.

43
00:04:00,688 --> 00:04:03,390
Este evident cã nu vrea sã stea de vorbã.
Mã rog, omule.

44
00:04:03,424 --> 00:04:05,358
Avem tiparul.
Stãm bine. Nu avem nevoie de el.

45
00:04:05,
[...]
Everything OK? Download subtitles