Preview Subtitle for Starman


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,925 --> 00:00:05,633
Kom s, skat. God pige.

2
00:00:06,427 --> 00:00:08,052
G dig klar.

3
00:00:08,304 --> 00:00:09,502
Nedt詬ling!

4
00:00:09,681 --> 00:00:13,725
- 10, 9, 8, 7...
- Ant誅ding.

5
00:00:13,810 --> 00:00:15,434
...6...
- Klar til affyring.

6
00:00:15,520 --> 00:00:17,927
- Fuld ant誅ding.
...5, 4, 3...

7
00:00:18,022 --> 00:00:20,857
2, 1, 0.

8
00:00:26,531 --> 00:00:29,318
Og nu er Voyager II blevet sendt af sted.

9
00:00:29,492 --> 00:00:32,826
Den er blevet affyret fra affyringsrampen
her i Cape Kennedy...

10
00:00:32,912 --> 00:00:36,411
p denne historiske dag,
den 20. august 1977.

11
00:00:37,000 --> 00:00:40,250
Om bord p rumskibet
er der billeder af Jorden...

12
00:00:40,336 --> 00:00:43,207
verbale hilsner og forskellige musikstykker.

13
00:00:44,549 --> 00:00:48,712
Voyager II er vores invitation
til andre intelligente v誑ner i universet:

14
00:00:48,803 --> 00:00:51,555
Kom endelig og bes vores planet Jorden.

15
00:00:57,103 --> 00:00:59,428
Som generalsekret誡
for De Forenede Nationer...

16
00:00:59,522 --> 00:01:03,021
en organisation med 147 medlemslande...

17
00:01:03,109 --> 00:01:07,771
som repr誑enterer
n誑ten alle mennesker p Jorden...

18
00:01:08,156 --> 00:01:12,568
sender jeg en hilsen
p vegne af befolkningen p Jorden.

19
00:02:12,887 --> 00:02:15,758
En hilsen fra Jordens bn.

20
00:03:46,773 --> 00:03:48,564
Jeg elsker dig.

21
00:03:58,201 --> 00:04:01,285
G det ikke mod dig selv, Jenny.
G i seng.

22
00:04:49,502 --> 00:04:50,700
Det er v詬dig godt.

23
00:04:50,795 --> 00:04:52,788
- Hr. Direkt.
- Ja.

24
00:04:54,090 --> 00:04:56,248
Vil De have mig undskyldt?

25
00:05:07,687 --> 00:05:10,688
- Det lyder som sovjetisk rumaffald.
- Moskva ben詒ter det.

26
00:05:10,773 --> 00:05:14,225
- Hvad siger Kreml?
- Na zdorovije. De ved ikke noget.

27
00:05:27,665 --> 00:05:31,081
Her er Delta Yankee,
tre kilometers afstand og m虱et i skudlinie.

28
00:05:31,169 --> 00:05:33,790
- Tilladelse til at skyde.
- Tilladelse givet.

29
00:05:33,880 --> 00:05:36,371
Delta Yankee affyrer missilerne.

30
00:05:42,013 --> 00:05:44,089
Delta Yankee har ramt m虱et.

31
00:05:44,307 --> 00:05:46,880
Hastigheden er den samme,
men den har 誅dret kurs.

32
00:05:46,976 --> 00:05:51,021
Ny beregning af nedslagsstedet:
Nord for Wisconsin ved Chequamegon Bay.

33
00:05:53,149 --> 00:05:54,857
F fat i Mark Shermin.

34
00:05:56,527 --> 00:05:59,481
Tony kaster, Murray ler ud til venstre,
han skyder forbi.

35
00:05:59,572 --> 00:06:02,193
Han er nede. Der er ikke noget straffekast.

36
00:06:10,041 --> 00:06:12,283
Der er lidt mindre end tre minutter tilbage.

37
00:06:12,377 --> 00:06:16,209
Cheeks g蚌 imod Johnson midt p banen.
Frank d詭ker Greeney.

38
00:06:16,297 --> 00:06:19,298
Nu er han lige foran m虱et,
og Johnson er helt alene.

39
00:06:19,384 --> 00:06:22,385
Han f蚌 to points.
Og der var uregelm誑sigt spil mod
[...]
Everything OK? Download subtitles