Preview Subtitle for Starman


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,162 --> 00:00:04,997
’aйде, скъпa. ƒобро момиче.

2
00:00:05,665 --> 00:00:07,291
ѕриготви се.

3
00:00:07,542 --> 00:00:08,751
Ѕрой!

4
00:00:08,918 --> 00:00:12,964
- 10, 9, 8, 7...
- «aпaлвaне.


5
00:00:13,047 --> 00:00:14,674
...6...
- √отови зa стaрт.


6
00:00:14,757 --> 00:00:17,176
- √лaвен стaдий.
...5, 4, 3


7
00:00:17,260 --> 00:00:20,096
2, 1, 0.

8
00:00:25,768 --> 00:00:28,563
—ега ¬ойъджър 2 е вече
в истори¤та.


9
00:00:28,730 --> 00:00:32,066
»зстрел¤н в космоса
от  ейп  енеди


10
00:00:32,150 --> 00:00:35,653
на тази историческа дата:
20 август 1977 г.


11
00:00:36,237 --> 00:00:39,490
Ќа борда се намират
снимки на «ем¤та,


12
00:00:39,574 --> 00:00:42,452
записи на поздравлени¤
и един музикален коктейл.


13
00:00:43,786 --> 00:00:47,957
— ¬ойъджър 2 отправ¤ме покана
към други цивилизации:


14
00:00:48,041 --> 00:00:50,793
ѕосетете нашата планета «ем¤.

15
00:00:56,340 --> 00:00:58,676
 ато генерален секретар
на ќбединените нации,


16
00:00:58,760 --> 00:01:02,263
организаци¤
със 147 страни членки,


17
00:01:02,346 --> 00:01:07,018
представ¤щи почти
всичките обитатели на «ем¤та,


18
00:01:07,393 --> 00:01:11,814
предавам поздравите на жителите
на планетата ни.


19
00:02:12,125 --> 00:02:15,002
ѕоздрав от децата
на планетата «ем¤.


20
00:03:46,010 --> 00:03:47,804
ќбичам ви.

21
00:03:57,438 --> 00:04:00,525
Ќе прави това със себе си, ƒжени.
Ћ¤гай си.

22
00:04:48,740 --> 00:04:49,949
“ова е много добре.

23
00:04:50,033 --> 00:04:52,035
- √-н директор.
- ƒа.

24
00:04:53,327 --> 00:04:55,496
Ѕихте ли ме извинили?

25
00:05:06,924 --> 00:05:09,927
- «вучи като съветски боклук.
- ќт √орещата лини¤ отричат.

26
00:05:10,011 --> 00:05:13,473
-  акво казва  ремъл?
- Ќищо не зна¤т.

27
00:05:26,903 --> 00:05:30,323
“ук ƒелта янки, 3 км,
приближаваме целта.


28
00:05:30,406 --> 00:05:33,034
- –азрешете стрелба.
- »мате разрешение.


29
00:05:33,117 --> 00:05:35,620
ƒелта янки изстрелва ракетите.

30
00:05:41,250 --> 00:05:43,461
ѕрехващач ƒелта янки
докладва попадение.

31
00:05:43,544 --> 00:05:46,130
Ѕез пром¤на в скоростта,
но нова корекци¤ в курса.

32
00:05:46,214 --> 00:05:49,967
ќчаквано падане: —еверен
”исконсин край залива Ўимогън.

33
00:05:52,387 --> 00:05:54,097
Ќамерете ћарк Ўърмън.

34
00:05:55,765 --> 00:05:58,726
“они излиза, ћърей води бързо
нал¤во и пропуска.


35
00:05:58,810 --> 00:06:01,062
ѕада. Ќ¤ма фаул.

36
00:06:09,278 --> 00:06:11,322
ѕо-малко от 3 минути до финала.

37
00:06:11,614 --> 00:06:15,451
„ийкс вижда ƒжонсън и подава.
‘ранк търси √рийни.


38
00:06:15,535 --> 00:06:18,538
—ега е в наказателната зона,
където е само ƒжонсън.


39
00:06:18,621 --> 00:06:21,624
—трел¤ и бележи кош
въпреки фаула.


40
00:06:21,708 --> 00:06:24,585
ќбадете се след 20 минути, а?

41
00:06:25,253 --> 00:06:26,504
ƒа, сър.

42
00:06:26,587 --> 00:06:28,381
»звинете ме.

43
00:06:32,885 --> 00:06:33,928
 акво?

44
00:06:41,269 --> 00:06:43,438
ѕри залива Ўимогън? ƒа, сър.

45
00:06:43,730 --> 00:06:45,356
Ќ¤ма проблем.

46
00:09:12,211 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles