Preview Subtitle for Death Of A Nation


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:08,008 --> 00:00:10,101
zin verin.

2
00:00:11,678 --> 00:00:14,545
Guy, darda bir
haberci mektup getirmi...

3
00:00:14,614 --> 00:00:17,549
...ama kale iهinde yetkili birine
kiisel olarak iletmekte srar ediyor.

4
00:00:17,617 --> 00:00:20,677
- Mektup Leydi Marian'dan m?
- Hayr. Kral'dan olduِunu sylyor.

5
00:00:22,055 --> 00:00:23,818
Kral m?

6
00:00:26,259 --> 00:00:28,227
Nerede peki?

7
00:00:28,294 --> 00:00:30,262
Bir dakika nce buradayd.

8
00:00:30,330 --> 00:00:34,061
Robin Hood'un kale iهinde yetkili olduِunu
sanyordu. Belki de olmadِn ِrenip kaهmtr.

9
00:00:34,134 --> 00:00:35,795
Hangi budala syledi bunu?

10
00:00:35,869 --> 00:00:39,202
- Bu sr deِil zaten, deِil mi?
- Budala!

11
00:00:39,272 --> 00:00:41,934
- Yakalayn onu. O mektubu istiyorum.
- Evet.

12
00:00:42,042 --> 00:00:44,909
اok uzaِa gidemez. Bir tane ayaِ vard.

13
00:00:45,512 --> 00:00:47,707
Muhafzlar, hadi.

14
00:00:49,049 --> 00:00:50,880
Mutlu yllar, Gisborne.

15
00:00:50,950 --> 00:00:54,010
- Partide sorun yok, deِil mi?
- Bir sorunumuz var.

16
00:01:01,895 --> 00:01:04,557
- Mektubu ver, gitmene izin verelim, tamam m?
- Hayr!

17
00:01:21,448 --> 00:01:23,416
Bu tarafa!

18
00:01:25,585 --> 00:01:28,053
Buraya gelin! zler buray gsteriyor!

19
00:01:28,121 --> 00:01:29,884
Gel buraya!

20
00:01:29,956 --> 00:01:32,754
Ormandaki en belirgin izler senin.

21
00:01:34,060 --> 00:01:36,426
- Kaهmay brakabilirsin artk.
- Bu taraftan!

22
00:02:24,978 --> 00:02:28,436
- Kral'n mesajn bize ver.
- Sadece Locksleyli Robin'e veririm.

23
00:02:28,515 --> 00:02:30,710
Ya bize ver ya da senden zorla alrz.

24
00:02:39,526 --> 00:02:42,222
nsanlarn mektuplarn okumann
هirkin olduِunu bilmiyor musun?

25
00:02:44,223 --> 00:02:52,223
اeviri
::...fexler...::

26
00:03:23,203 --> 00:03:26,138
O klهlarla bana yaklaana kadar...

27
00:03:26,206 --> 00:03:29,437
...etrafnz oklarla هevrilecek,
kirpi gibi olacaksnz.

28
00:03:34,280 --> 00:03:38,273
Demek Gisborne'nun ayak takm
bu ileri yapyor, yle mi?

29
00:03:38,351 --> 00:03:41,081
Onun ayak takmndan
deِilim. Onun saِ koluyum.

30
00:03:43,723 --> 00:03:45,953
Senin yerinde olsam
sabah aynaya bakamazdm.

31
00:03:46,059 --> 00:03:47,856
Sabahlar param sayyorum ben.

32
00:03:47,927 --> 00:03:50,555
Siz aِz dala yaparken,
adam acdan lecek

33
00:03:50,663 --> 00:03:53,029
Efendine geri dn.

34
00:03:53,099 --> 00:03:54,828
Git hadi.

35
00:03:55,802 --> 00:03:57,770
Git hadi!

36
00:03:58,771 --> 00:04:00,705
Ko!

37
00:04:00,773 --> 00:04:04,265
- Bu yaptِn konumalar هalyor musun?
- Nasl yani?

38
00:04:04,344 --> 00:04:07,040
"Etrafnz oklarla هevrilecek,
kirpi gibi grneceksiniz."

39
00:04:07,113 --> 00:04:08,512
Hayr. Sadece aklma geldi.

40
00:04:08,581 --> 00:04:11,345
- اalyorsun, deِil mi?
- Hayr.

41
00:04:12,552 --> 00:04:15,248
Robin...

42
00:04:15,321 --> 00:04:17,255
Seni tanyorum.

43
00:04:17,323 --> 00:04:20,349
Hareket etme.

44
00:04:20,460 --> 00:04:22,428
Lardner.

45
00:04:24,931 --> 00:04:26,899
Lardner!

46
00:04:34,140 --> 00:04:36,301
Kral'n mhr. Richard gndermi.

47
00:04:40,346 --> 00:04:43,110
- Neredeler, Gis
[...]
Everything OK? Download subtitles