Preview Subtitle for Syriana Cd1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:11,566 --> 00:02:14,069
SlRYANA

2
00:02:18,873 --> 00:02:21,009
Teheran, lran

3
00:02:54,743 --> 00:02:59,281
- HoФe viski? ҳampanjac?
- Da.

4
00:02:59,347 --> 00:03:04,486
Moj brat eli da zna da li
si ikad probao teХni MDMA?

5
00:03:10,191 --> 00:03:15,430
- Tehran je glavni grad rata.
- Na zdravlje.

6
00:03:25,407 --> 00:03:33,214
- Kako su deca?
- Dobro.

7
00:03:39,387 --> 00:03:43,925
Kako hoФe da ovo odradimo?
Posle molitve.

8
00:04:50,025 --> 00:04:52,160
OK...

9
00:05:09,911 --> 00:05:13,081
- Rekao si da su obe za tebe.
- ҳto se ti brine?

10
00:05:42,377 --> 00:05:44,512
Ne mrdaj.

11
00:05:45,880 --> 00:05:47,983
Traio sam WC.

12
00:05:48,216 --> 00:05:50,619
Ni reХ.
Umukni..

13
00:05:59,094 --> 00:06:02,564
Ne govori Farsi, zar ne
ti koziji sine?

14
00:06:33,595 --> 00:06:35,830
Geogetown, Washington D.C.

15
00:06:51,413 --> 00:06:54,349
Veoma velika kompanija, Koneks,
na klijent...

16
00:06:56,751 --> 00:07:03,658
gubi veliki dogovor za naftu u
Persijskom zalivu...zbog kineza.

17
00:07:03,692 --> 00:07:06,761
U isto vreme manja kompanija
Klin,

18
00:07:07,128 --> 00:07:10,231
nekako dobija prava na Kazahstan.
Jedno od najveФih naftnih polja

19
00:07:10,298 --> 00:07:12,701
neiskoriФenih u svetu.

20
00:07:13,034 --> 00:07:19,808
Velika kompanija se spaja sa Klinom,
i pravda eli da zna odakle im prava na to.

21
00:07:23,812 --> 00:07:30,251
Ako ima ta da se nadje,oХekujem
da Фe naФi pre njih. Dodji pravo kod mene.

22
00:07:35,724 --> 00:07:37,859
Benet...

23
00:07:40,829 --> 00:07:46,568
U mojoj firmi imam stado ovaca,
koje misli da su lavovi.

24
00:07:49,638 --> 00:07:52,374
Moda si ti lav,
a svi te smatraju za ovcu.

25
00:07:56,645 --> 00:07:58,580
Koneks oil, Hjuston,Teksas

26
00:07:58,647 --> 00:08:01,883
Ҷelim da priХam o zalivu,
i o tamo nekom Emiru...

27
00:08:01,916 --> 00:08:04,986
- ҳta je Emir?
- Kralj. To je kralj.

28
00:08:05,520 --> 00:08:09,190
E pa, neki bezvezni kralj vas je
bacio na dupe.

29
00:08:10,692 --> 00:08:14,696
Sve kompanije u svetu su
htele u Kazahstan...

30
00:08:15,230 --> 00:08:21,469
Pa Tenge...Ali, Klin je dobio.
A onda se Karneks spojio sa Klinom.

31
00:08:21,536 --> 00:08:23,672
l...evo nas.

32
00:08:26,708 --> 00:08:32,280
lnvestirao sam u uspean posao
u ovoj kompaniji.

33
00:08:35,216 --> 00:08:39,387
lmamo teko strano korumpiranje.

34
00:08:40,288 --> 00:08:44,859
Kopija mi je zalepljena za zid. moje glave.
Ba ovde.

35
00:08:44,893 --> 00:08:47,629
Hvala Jimmz.
Zna koliko svi cenimo tvoje miljenje.

36
00:08:48,597 --> 00:08:53,768
Ali...ameriХka vlada pregleda tvoje
veze sa Kazahstanom.

37
00:08:53,802 --> 00:08:57,272
l zbog toga odlae nae spajanje.

38
00:08:57,706 --> 00:09:02,344
Pa smo Gosp. Jennis i ja doveli
savetnike iz Washington-a.

39
00:09:03,044 --> 00:09:05,313
Da razrade nau strategiju u narednih
30 dana.

40
00:09:14,256 --> 00:09:16,591
OseФam se neto kao ҳvajcarska.

41
00:09:18,526 --> 00:09:21,730
Nadam se da ne moram nikog
da podseФam u sobi da su potpisali

42
00:09:21,763 --> 00:09:23,898
ugovor o poverljivosti.

43
00:09:24,899 --> 00:09:28,670
Dozvolite da vas upoznam sa svojim
saradnikom Bennet Holzdaz-em.

44
00:09:29,170 --> 00:09:33
[...]
Everything OK? Download subtitles