Preview Subtitle for Stargate Sg1 S09e02 Ws Dsr Xvid Tcm


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,600 --> 00:00:02,500
V minul齝h d韑ech jste vid靗i

2
00:00:02,501 --> 00:00:04,301
Kdo je to?
Podplukovn韐 Cameron Mitchell

3
00:00:04,302 --> 00:00:10,302
Ten, od koho to m醡, m ujistil,
瀍 poklad je tady na Zemi.

4
00:00:11,203 --> 00:00:13,103
Ty n醨amky n醩 spojuj.

5
00:00:13,104 --> 00:00:16,004
Tabulka je moje a chci
f閞ov pod韑 z toho, co najdeme.

6
00:00:16,005 --> 00:00:19,605
Merlin, kr醠 Artu a ryt眸i
kulat閔o stolu. Merlin..

7
00:00:19,606 --> 00:00:20,306
Ano.

8
00:00:20,307 --> 00:00:21,207
Byl Antik.

9
00:00:21,208 --> 00:00:24,208
V韙ejte, ryt眸i kulat閔o stolu.

10
00:00:24,209 --> 00:00:28,000
Proka瀟e, 瀍 jste toho hodni,
a v歟 v醡 bude odhaleno.

11
00:00:28,001 --> 00:00:29,001
To mus b齮 test.

12
00:00:29,002 --> 00:00:32,265
Mysl韒, 瀍 m醡e ty kameny
poskl醖at v n靔ak閙 po鴄d.

13
00:00:32,300 --> 00:00:35,803
Co? Stejn u jsme tady chycen.
Co hor氻ho by se n醡 je歵 mohlo st醫?

14
00:00:35,904 --> 00:00:38,140
M靗s n靕dy z n扈eho
hodn 歱atn pocit?

15
00:00:41,420 --> 00:00:43,636
Mysli! To ty jsi expert
na v歟chno Antick.

16
00:00:43,671 --> 00:00:45,804
P鴈d 2 minutami t to moc nezaj韒alo.
Zkus韒e tenhle. Pro ne tenhle?

17
00:00:45,805 --> 00:00:46,705
- Mysli!
- V瀌y to d靗醡!

18
00:00:46,706 --> 00:00:47,906
Ale mo瀗 bys mohl
myslet tro歬u rychleji.

19
00:00:48,001 --> 00:00:52,200
Vesm韗 je nekone鑞. Ur鑙t je to z醡靣n
ironie, 瀍 se kolem n醩 prostor zmen歶je.

20
00:00:52,201 --> 00:00:54,680
Star antick pslov k:
Je pouze jedin pravda - Vesm韗 je nekone鑞.

21
00:00:54,681 --> 00:00:55,300
Jak n醡 to pom鶠e?

22
00:00:55,301 --> 00:00:57,400
Je pouze jedina pravda.
Ten je poklad je tady.

23
00:00:57,401 --> 00:00:58,401
V瀌y nen ani v jednom!

24
00:00:58,402 --> 00:01:00,302
V韒, ale ud靗ali jsme to 歱atn, mus韒e
zjistit, jestli to m鶠eme ud靗at znovu.

25
00:01:00,303 --> 00:01:06,499
Je pouze jedin pravda - Vesm韗 je nekone鑞,
tud頌 to, 瀍 poklad je tady, mus b齮 le,

26
00:01:06,501 --> 00:01:07,000
tak瀍 poklad mus b齮...

27
00:01:17,826 --> 00:01:21,000
Wow! Je歵, 瀍 zn釟 Antick pslov,
jinak bychom byli v

28
00:01:23,301 --> 00:01:24,801
- Mitchell.
- Teal'c.

29
00:01:34,800 --> 00:01:37,000
Kdyby se ti cht靗o sem zasko鑙t, nebyl bych proti.

30
00:01:47,001 --> 00:01:48,001
Teal'cu!

31
00:01:48,002 --> 00:01:49,002
Danieli Jacksone!

32
00:01:49,003 --> 00:01:51,350
Ahoj! M醡e tady mal probl閙.

33
00:01:51,351 --> 00:01:52,800
Jak je va歟 h醖anka?

34
00:01:52,801 --> 00:01:56,300
Je to 8 kamen se symboly a n靔ak
Antick n醦is. Mysl韒...

35
00:01:56,301 --> 00:01:57,250
Popi ten n醦is!

36
00:01:57,251 --> 00:01:59,500
"U" a nad t韒 鑤verec.

37
00:01:59,501 --> 00:02:07,600
巌dle se 鑤vercem! Oto鑕n L, 鴈kn靘e 7!
Nepravideln poskl醖an 鑤verce. 巌dle a velk N,...

38
00:02:07,989 --> 00:02:10,050
Odraz, znamen to odraz!

39
00:02:10,843 --> 00:02:15,760
- Odraz?
- Odraz na cest Antik! Cest k osv韈en.

40
00:02:15,795 --> 00:02:18,800
Jo? Tak to mi v鵥ec v鵥ec nic nek.

41
00:02:18,801 --> 00:02:23,000
Je mi l韙o, ale nem鶠u v醡 pomoct, kdy nevid韒
ty symboly, kter m醫e se鴄dit.

42
00:02:23,001 --> 00:02:28,000
Odraz! Odraz na....

43
00:02:32,716 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles