Preview Subtitle for The Adventures Of Robin Hood


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:56,065 --> 00:01:01,522
In het jaar 1191, toen Richard
Leeuwenhart op kruistocht ging...

2
00:01:01,696 --> 00:01:06,987
...vertrouwde hij de regering van z'n
land toe aan z'n vriend Longchamps...

3
00:01:07,160 --> 00:01:12,617
...en niet aan z'n onbetrouwbare
broer prins John.

4
00:01:12,791 --> 00:01:18,034
De haatdragende John hoopte
dat Richard zou verongelukken...

5
00:01:18,213 --> 00:01:24,299
...zodat hij de troon
zou kunnen bestijgen.

6
00:01:24,470 --> 00:01:28,681
En toen, op een trieste dag
voor de Saksen...

7
00:01:32,645 --> 00:01:35,350
Nieuws uit Wenen:

8
00:01:35,523 --> 00:01:40,315
Leopold van Oostenrijk heeft
koning Richard overvallen.

9
00:01:40,487 --> 00:01:45,113
Onze koning wordt gevangen-
gehouden. Meer weten we niet.

10
00:01:45,283 --> 00:01:52,496
Zijne Hoogheid prins John zal morgen
verdere mededelingen doen.

11
00:01:52,666 --> 00:01:57,542
Hoe reageerden de brave Saksen
op het nieuws, sir Guy?

12
00:01:57,713 --> 00:02:03,834
Ze zijn verontruster dan Longchamps.
- Wacht maar tot ik ze uitknijp.

13
00:02:04,011 --> 00:02:07,546
Gaat u uw plannen uitvoeren?
- Dit is het moment.

14
00:02:07,723 --> 00:02:12,551
Hoe attent van m'n broer dat hij
zich gevangen heeft laten nemen...

15
00:02:12,728 --> 00:02:16,809
...en heel Engeland aan m'n liefdevolle
zorg toevertrouwt.

16
00:02:16,983 --> 00:02:22,653
Dat zal hem niet zinnen.
- Ik regel wel dat hij weg blijft.

17
00:02:22,822 --> 00:02:28,113
Laten we proosten, sir Guy.
De toekomst lacht ons toe.

18
00:02:28,286 --> 00:02:32,948
Morgen krijg je je
belastingdistricten toegewezen.

19
00:02:33,125 --> 00:02:35,283
Morgen, hoogheid.

20
00:02:45,638 --> 00:02:48,674
Wie betaalt dat?
- Betalen, betalen.

21
00:02:48,849 --> 00:02:50,593
Saksen en geld.

22
00:02:50,768 --> 00:02:54,600
Ik zei toch dat het
voor prins John was?

23
00:03:04,032 --> 00:03:08,445
Hij is een vrij man,
u kunt geen lijfeigene van hem maken.

24
00:03:08,620 --> 00:03:13,366
Hij weigerde toch z'n mannen voor
Guy van Gisbourne te laten werken?

25
00:03:45,659 --> 00:03:48,494
Volg me, Dickon. De rest wacht hier.

26
00:04:13,729 --> 00:04:18,356
Hoe luidt je naam, Saksenhond?
- Mooier dan de uwe.

27
00:04:18,526 --> 00:04:20,649
Dit is sir Guy van Gisbourne.

28
00:04:20,820 --> 00:04:23,607
Sir Guy of de duivel. Geen verschil.

29
00:04:23,782 --> 00:04:26,985
Hoe luidt je naam?
- Much de molenaarszoon.

30
00:04:27,160 --> 00:04:30,695
Op wild stropen staat de dood.
- Op niet eten ook.

31
00:04:30,872 --> 00:04:34,288
Dankzij jullie daar
op Nottingham Castle.

32
00:04:34,459 --> 00:04:36,536
Mond dicht.
- Niks mond dicht.

33
00:04:36,712 --> 00:04:39,748
Dood me maar,
maar eerst doe ik m'n zegje.

34
00:04:39,923 --> 00:04:42,331
Jullie kunnen ons uithongeren...

35
00:04:42,509 --> 00:04:48,180
...maar als koning Richard ontsnapt,
blijven jullie nergens.

36
00:05:00,069 --> 00:05:02,525
Wel potver...
- Komaan, sir Guy.

37
00:05:02,697 --> 00:05:05,983
Kost de waarheid je de kop?
- Als ik daar zin in heb.

38
00:05:06,159 --> 00:05:07,951
Wees blij dat ik anders ben.

39
00:05:08,119 --> 00:05:12,580
Het recht moet z'n loop hebben.
- Niet als dat recht krom is.

40
00:05:12,749 --> 00:05:15,371
Zeg da
[...]
Everything OK? Download subtitles