Preview Subtitle for Narnia Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:39,553 --> 00:01:42,497
Едмънд! Бягай оттам!

2
00:01:42,598 --> 00:01:45,083
Питър, какво си въобразяваш?

3
00:01:45,184 --> 00:01:47,002
Питър, бързо, в убежището!

4
00:01:47,103 --> 00:01:50,747
Хайде! - Почакай!
Хайде, остави го!

5
00:01:51,774 --> 00:01:55,168
Мамо!

6
00:01:55,987 --> 00:01:58,630
Люси, хайде!

7
00:01:59,490 --> 00:02:01,717
Бързо!
- Бягай!

8
00:02:02,201 --> 00:02:04,219
Бягай!

9
00:02:04,453 --> 00:02:06,855
Побързай!
- Мамо!

10
00:02:06,956 --> 00:02:09,816
Чакай! Татко!
- Ед!

11
00:02:09,917 --> 00:02:12,486
Едмънд, не!
- Остави на мен!

12
00:02:12,587 --> 00:02:15,906
Питър, върни се!
- Ед, ела тук!

13
00:02:16,007 --> 00:02:18,442
Едмънд, залегни!

14
00:02:19,135 --> 00:02:22,112
Бързо, глупако, бягай!

15
00:02:22,346 --> 00:02:24,406
Бягай оттам!

16
00:02:29,103 --> 00:02:31,496
Хайде!

17
00:02:33,399 --> 00:02:35,250
Побързай!

18
00:02:35,693 --> 00:02:38,845
Защо мислиш само за себе си?
Такъв си егоист!

19
00:02:38,946 --> 00:02:41,932
Щяха да ни убият заради теб!
- Престани!

20
00:02:42,033 --> 00:02:43,634
Всичко е наред.

21
00:02:49,290 --> 00:02:52,434
Защо не правиш каквото ти кажат?

22
00:03:01,260 --> 00:03:04,037
Помогнете на бедните.

23
00:03:04,138 --> 00:03:06,456
Бог да ви благослови, господине.

24
00:03:06,557 --> 00:03:08,708
Децата и персоналът по
евакуацията...

25
00:03:08,809 --> 00:03:12,671
Няма да го сваляш, миличка.
Нали?

26
00:03:12,772 --> 00:03:15,173
Топло ли ти е? Добро момиче.

27
00:03:15,274 --> 00:03:19,719
Поздрави на леля Лора.
Довиждане, миличка, обичаме те.

28
00:03:19,820 --> 00:03:21,388
ПОДСЛОНЕТЕ ДЕЦАТА
СЛУЖБА ПО ЕВАКУ АЦИЯТА

29
00:03:21,489 --> 00:03:23,348
Татко не би ни пратил там.
- Ако татко беше тук,

30
00:03:23,449 --> 00:03:25,600
войната щеше да е свършила.
Нямаше да се налага да заминем.

31
00:03:25,701 --> 00:03:28,846
Ще слушате брат си, нали?

32
00:03:43,052 --> 00:03:45,912
Обещай ми да се грижиш за тях.

33
00:03:46,013 --> 00:03:48,198
Да, мамо.

34
00:03:50,434 --> 00:03:55,297
Ти си добър човек.
- Всички на борда!

35
00:03:55,398 --> 00:03:57,632
Довиждане, скъпа!
- Довиждане!

36
00:03:57,733 --> 00:04:01,003
Сюзън...

37
00:04:01,904 --> 00:04:04,347
Дръж се като голямо момиче.

38
00:04:04,448 --> 00:04:08,427
Дръж ръката на брат си.
Не го пускай.

39
00:04:08,744 --> 00:04:12,314
Добре, вървете.

40
00:04:12,415 --> 00:04:17,019
Всички да се качват!
- Довиждане! Обичам ви!

41
00:04:20,298 --> 00:04:24,493
Остави ме.
Мога и сам да се кача на влака.

42
00:04:24,594 --> 00:04:27,070
Пусни ме!

43
00:04:28,180 --> 00:04:30,874
Може ли билетите?
Билетите ви, моля.

44
00:04:30,975 --> 00:04:32,000
Питър.

45
00:04:32,101 --> 00:04:37,497
Добре, вървете.
- Благодаря ви.

46
00:04:39,650 --> 00:04:42,377
Насам.
Заповядайте насам, моля.

47
00:04:42,695 --> 00:04:45,514
Хайде, Люси.
Не бива да се разделяме.

48
00:04:45,615 --> 00:04:49,384
Всичко ще е наред.
Ще се оправим.

49
00:04:50,036 --> 00:04:53,013
Довиждане, мамо! Обичам те!

50
00:05:06,469 --> 00:05:10,372
Довиждане, миличка!
- Ще ни липсваш! До скоро!

51
00:05:10,473 --> 00:05:12,999
Обичам те, мамо!
- До скоро!

52
00:05:13,100 --> 00:05:16,662
Пиши ни, ма
[...]
Everything OK? Download subtitles