Preview Subtitle for The Curious Case Of Benjamin Button


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,600 --> 00:00:05,600
چe se mi kaj zgodi,

2
00:00:08,500 --> 00:00:11,700
lahko to preda
moji eni?

3
00:00:11,900 --> 00:00:16,200
Dal mi je vso njegovo pla*o.
Porabil ni niti centa.

4
00:00:17,700 --> 00:00:22,100
Naj moja druina ve,
da sem mislil na njih.

5
00:00:26,000 --> 00:00:28,500
Vsi na palubo!

6
00:00:30,000 --> 00:00:33,500
Premaknite svoje riti,
barabe lene!

7
00:00:54,300 --> 00:00:57,400
Vojna nas je kon*no nala.

8
00:00:58,900 --> 00:01:01,100
Ustavi!

9
00:01:03,100 --> 00:01:06,000
Pleasant, idi na to svetilko.

10
00:01:13,400 --> 00:01:18,200
Prevoz z 1300 mokimi
je bil razpolovljen od torpeda.

11
00:01:19,600 --> 00:01:22,500
Bili smo prvi
na prizori*u.

12
00:01:22,500 --> 00:01:25,700
Vgasni motor!
Ustavi!

13
00:01:30,900 --> 00:01:34,000
Samo nas se je slialo.

14
00:01:46,600 --> 00:01:48,500
Fantje!

15
00:02:04,000 --> 00:02:08,000
Zdaj jih zagotovo
ne moremo prekositi.

16
00:02:08,500 --> 00:02:11,000
Bojna postaja!

17
00:02:23,800 --> 00:02:25,600
Kaj?

18
00:02:37,900 --> 00:02:40,900
Je to zadnja?

19
00:04:01,300 --> 00:04:03,100
Kapitan!

20
00:04:18,400 --> 00:04:22,000
Prestrelali so
mojo sliko!

21
00:04:22,400 --> 00:04:25,000
Daj mi roko.

22
00:04:29,500 --> 00:04:32,100
Vredu bo,
kapitan Mike.

23
00:04:32,300 --> 00:04:36,300
V nebesih te *aka
lep prostor. Lep prostor.

24
00:04:36,500 --> 00:04:40,900
Na stvari, ki so se dogajale,
si lahko jezen kot ris.

25
00:04:42,600 --> 00:04:46,400
Lahko preklinja,
kleje usodo...

26
00:04:48,300 --> 00:04:51,400
ampak, ko pride do konca...

27
00:04:52,600 --> 00:04:55,600
mora pustiti.

28
00:05:01,500 --> 00:05:03,300
Kapitan.

29
00:05:23,600 --> 00:05:26,900
Ta dan je umrlo 1328 mokih.

30
00:05:29,200 --> 00:05:33,100
Poslovil sem se
od indijanca, Denissa Smitha.

31
00:05:33,300 --> 00:05:37,700
John Grimm je imel prav,
tam je umrl.

32
00:05:38,000 --> 00:05:41,500
Pleasant Curtisovi eni
sem poslal njegov denar.

33
00:05:41,700 --> 00:05:45,000
Poslovil sem se
od dvoj*ka, Vica Brodyja,

34
00:05:45,200 --> 00:05:50,200
in od Mikea Clarka,
kapitana vla*ilca "Chelsea."

35
00:05:51,900 --> 00:05:56,200
Poslovil sem se od vseh mokih,
ki so imeli svoje sanje.

36
00:05:56,400 --> 00:05:59,900
Od vseh, ki so hoteli biti
zavarovalni agentje ali doktorji

37
00:06:00,100 --> 00:06:02,700
ali odvetniki
ter indijanski poglavarji.

38
00:06:03,100 --> 00:06:05,700
To se ne da popraviti.

39
00:06:07,200 --> 00:06:11,200
Tam zunaj, smrt ni
delovala naravna.

40
00:06:27,200 --> 00:06:31,400

e nikoli nisem videl kolibrija
tako dale* od morja.

41
00:06:31,800 --> 00:06:34,700
Prej ali kasneje.

42
00:06:39,300 --> 00:06:43,800
Maja, 1945,
ko sem bil star 26 let...

43
00:06:47,000 --> 00:06:49,000
Prihajam!

44
00:06:53,400 --> 00:06:56,000
Queenie? -Ja.

45
00:06:59,500 --> 00:07:03,400
Sveti Jezus!
Doma si!

46
00:07:04,700 --> 00:07:08,000
Gospod, priel si nazaj!
Naj si te ogledam!

47
00:07:08,200 --> 00:07:11,100
Kdo je to, mama?
-To je tvoj brat, Benjamin.

48
00:07:11,300 --> 00:07:13,000
Nisem vedela,
da je moj brat.

49
00:07:13,200 --> 00:07:15,500
Marsi*esa ne ve.

50
00:07:15,700 --> 00:07:18,500
Pometi do konca, umij si
[...]
Everything OK? Download subtitles