Preview Subtitle for The Dark Knight 2008


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ01Ψ45,299 --> 00Ψ01Ψ47,885
- Triling, idemo.
- Samo trojicaΠ

2
00Ψ01Ψ48,052 --> 00Ψ01Ψ51,472
I dvojica na krovu. Svakom po
deo. Pet delova je dosta.

3
00Ψ01Ψ51,639 --> 00Ψ01Ψ54,100
est. Ne zaboravi na tipa
koji je planirao pljaku.

4
00Ψ01Ψ54,266 --> 00Ψ01Ψ56,685
On misli da moe samo da sedi
i da dobije deo.

5
00Ψ01Ψ56,852 --> 00Ψ01Ψ59,939
- Znam zato ga zovu Doker.
- Pa, zatoΠ

6
00Ψ02Ψ00,106 --> 00Ψ02Ψ01,982
- ujem da nosi minku.
- minkuΠ

7
00Ψ02Ψ02,149 --> 00Ψ02Ψ04,693
Da bi plaio ljude,
kao ratne boje.

8
00Ψ02Ψ16,414 --> 00Ψ02Ψ19,750
Svi, ruke u vis, glave doleΞ

9
00Ψ02Ψ20,126 --> 00Ψ02Ψ22,920
Rekoh, ruke u vis, glave doleΞ

10
00Ψ02Ψ23,087 --> 00Ψ02Ψ26,048
Hajde, drue, podiem novac.

11
00Ψ02Ψ26,298 --> 00Ψ02Ψ27,758
- Rekoh, ruke u visΞ
- NeΞ

12
00Ψ02Ψ28,134 --> 00Ψ02Ψ30,386
Evo neujnog alarma.

13
00Ψ02Ψ30,553 --> 00Ψ02Ψ31,887
I gotovo.

14
00Ψ02Ψ32,054 --> 00Ψ02Ψ33,264
Glave doleΞ

15
00Ψ02Ψ33,431 --> 00Ψ02Ψ35,766
Mala, ti ide dole sa mnom.

16
00Ψ02Ψ35,933 --> 00Ψ02Ψ38,602
- DoleΞ Ostanite na poduΞ
- Nemojte da me povrediteΞ

17
00Ψ02Ψ38,853 --> 00Ψ02Ψ42,106
udno, nije zvao 92. Pokuao
je da dobije privatan broj.

18
00Ψ02Ψ42,273 --> 00Ψ02Ψ44,859
- Je li to problemΠ
- Ne, zavrio sam.

19
00Ψ02Ψ53,325 --> 00Ψ02Ψ55,703
SediteΞ DoleΞ

20
00Ψ02Ψ56,203 --> 00Ψ02Ψ58,372
Ostanite na poduΞ

21
00Ψ03Ψ02,626 --> 00Ψ03Ψ05,463
Ne elimo nita da
radite rukama...

22
00Ψ03Ψ05,629 --> 00Ψ03Ψ08,549
...osim da se drite
za goli ivot.

23
00Ψ03Ψ16,307 --> 00Ψ03Ψ18,309
Ostanite na poduΞ

24
00Ψ03Ψ18,476 --> 00Ψ03Ψ22,146
Niko da nije mrdnuoΞ

25
00Ψ03Ψ42,458 --> 00Ψ03Ψ44,543
Imate li pojma od
koga kradeteΠ

26
00Ψ03Ψ44,710 --> 00Ψ03Ψ48,422
- Ti i tvoja ekipa ste mrtviΞ
- Ispraznio je, zar neΠ

27
00Ψ03Ψ51,175 --> 00Ψ03Ψ52,760
ta...ΠΞ

28
00Ψ04Ψ00,601 --> 00Ψ04Ψ02,353
Gde si ti uio da brojiΠ

29
00Ψ04Ψ05,147 --> 00Ψ04Ψ08,609
Vezali su ovo za 5000 volti.
Kakva banka radi tako netoΠ

30
00Ψ04Ψ08,776 --> 00Ψ04Ψ11,821
Mafijina banka. Izgleda da je
Doker lud kao to se pria.

31
00Ψ04Ψ11,987 --> 00Ψ04Ψ13,239
Gde je tip za alarmΠ

32
00Ψ04Ψ13,406 --> 00Ψ04Ψ17,201
Gazda mi je rekao da ga skinem
kad zavri posao. Jedan deo manje.

33
00Ψ04Ψ18,119 --> 00Ψ04Ψ20,371
udno, i meni je rekao
neto slino.

34
00Ψ04Ψ20,538 --> 00Ψ04Ψ21,997
taΠ NeΞ

35
00Ψ04Ψ33,717 --> 00Ψ04Ψ35,094
Ovo je mnogo novca.

36
00Ψ04Ψ35,261 --> 00Ψ04Ψ38,973
Da je taj Doker tako pametan,
poslao bi nas veim kolima.

37
00Ψ04Ψ40,391 --> 00Ψ04Ψ44,311
Mora da ti je rekao
da me ubije im uzmemo lovu.

38
00Ψ04Ψ45,229 --> 00Ψ04Ψ49,024
Ne, ja treba da ubijem
vozaa autobusa.

39
00Ψ04Ψ49,734 --> 00Ψ04Ψ50,985
Vozaa autobusaΠ

40
00Ψ04Ψ53,070 --> 00Ψ04Ψ54,572
Kojeg vozaa autobusaΠ

41
00Ψ04Ψ58,659 --> 00Ψ05Ψ00,578
kola je gotova.
Vreme je da krenemo.

42
00Ψ05Ψ00,745 --> 00Ψ05Ψ02,997
On nee ustati, je liΠ

43
00Ψ05Ψ03,748 --> 00Ψ05Ψ05,416
Ovo je mnogo novca.

44
00Ψ05Ψ08,919 --> 00Ψ05Ψ11,255
ta se desilo sa ostalimaΠ

45
00Ψ05Ψ18,012 --> 00Ψ05Ψ20,389
Misli da si pametanΠ

46
00Ψ05Ψ21,098 --> 00Ψ05Ψ22,725
ovek koji vas je
unajmio...

00Ψ05Ψ23,267 --> 00Ψ05Ψ25,853
...e vama uiniti isto ovo.

48
00Ψ05Ψ26,562 --> 00Ψ05Ψ2
[...]
Everything OK? Download subtitles