Preview Subtitle for The Dark Knight 2008


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:40,480 --> 00:01:42,400
Tri ista, obavimo ovo.
- To je sve?

2
00:01:42,400 --> 00:01:44,319
Samo tri tipa?
- Dvojica na krovu.

3
00:01:44,319 --> 00:01:46,840
Svi dobivaju svoj dio,
pet dijelova je dosta.

4
00:01:46,840 --> 00:01:49,120

est dijelova. Ne zaboravi
tipa koji izvodi posao.

5
00:01:49,200 --> 00:01:51,439
Misli da moe prosjediti i
svejedno dobiti dio.

6
00:01:51,519 --> 00:01:53,159
Sad znam zato ga zovu Joker.

7
00:01:53,239 --> 00:01:55,920
Zato ga zovu Joker?
- چuo sam da nosi minku.

8
00:01:56,040 --> 00:01:58,719

minku? - Da, da plai ljude,
kao ratna boja.

9
00:02:10,520 --> 00:02:12,520
U redu svi, ruke gore glave dolje!

10
00:02:14,039 --> 00:02:16,560
Rekao sam ruke gore, glave dolje!

11
00:02:16,840 --> 00:02:19,520
Idemo stari, podiem novac!

12
00:02:21,520 --> 00:02:23,919
Evo tihog alarma.

13
00:02:24,039 --> 00:02:25,479
I eno ga ode.

14
00:02:32,080 --> 00:02:34,879
چudno, nije pozvan 911.
Zvan je privatni broj.

15
00:02:34,960 --> 00:02:36,879
Je li to problem?
- Ne, gotov sam.

16
00:02:55,120 --> 00:02:57,319
O*ito ne elimo da radite
ita rukama,

17
00:02:57,400 --> 00:03:00,000
osim da se drite za ivote.

18
00:03:07,879 --> 00:03:11,520
Na pod! Ostanite na podu!
Neka se nitko ne mi*e!

19
00:03:33,000 --> 00:03:36,520
Imate li pojma od koga kradete?!
Ti i prijatelji ste mrtvi!

20
00:03:36,520 --> 00:03:38,639
Prazan je zar ne?

21
00:03:50,360 --> 00:03:52,280
Gdje si nau*io brojati?!

22
00:03:54,840 --> 00:03:56,759
Nabili su ovo *udo sa 5000 V.

23
00:03:56,759 --> 00:03:58,960
Kakva banka to radi?
- Mafijaka banka.

24
00:03:58,960 --> 00:04:01,199
Izgleda da je Joker lud
kao to kau.

25
00:04:01,199 --> 00:04:04,560
Gdje je tip za alarm?
-
ef je rekao da ga maknem kada bude gotov.

26
00:04:04,919 --> 00:04:06,439
Jedan dio manje, zar ne?

27
00:04:07,319 --> 00:04:09,719
Smijeno, meni je rekao neto sli*no.

28
00:04:22,079 --> 00:04:23,519
To je puno love.

29
00:04:23,519 --> 00:04:26,879
Ako je taj Joker tako pametan,
trebao nam je re«i da maznemo ve«i auto.

30
00:04:28,600 --> 00:04:32,079
Kladim se da ti je Joker rekao da
me ubije, *im utovarimo gotovinu.

31
00:04:33,399 --> 00:04:36,879
Ne, ne, ja sam ubio voza*a autobusa.

32
00:04:37,519 --> 00:04:38,959
Voza*a autobusa?

33
00:04:40,519 --> 00:04:42,120
Kojeg voza*a autobusa?!

34
00:04:46,160 --> 00:04:48,079

kola je gotova.
Vrijeme za pokret.

35
00:04:48,160 --> 00:04:50,079
Ne«e se ustati, zar ne?

36
00:04:50,959 --> 00:04:52,600
To je mnogo love.

37
00:04:55,959 --> 00:04:58,040

to se dogodilo ostalima?

38
00:05:04,759 --> 00:05:06,480
Misli da si pametan?

39
00:05:07,279 --> 00:05:09,680
Tko god vas je unajmio...

40
00:05:09,680 --> 00:05:11,959
Isto «e u*initi i tebi.

41
00:05:12,519 --> 00:05:15,399
Kriminalci u ovom gradu su
nekada vjerovali u stvari.

42
00:05:15,399 --> 00:05:17,720
چast, potovanje...

43
00:05:18,600 --> 00:05:20,680
Pogledaj se, u to ti vjeruje?!

44
00:05:20,800 --> 00:05:22,319
U to ti vjeruje?!

45
00:05:22,519 --> 00:05:26,560
Vjerujem, da ono to te ne ubije
jednostavno te *ini...

46
00:05:28,759 --> 00:05:30,680
چudnijim.

47
00:06:10,639 --> 00:06:13,439
G. gradona*elni*e, izabrani ste
u kampanji da o*istite grad.

48
00:06:13,519 --> 00:06:15,920
Kada «ete po*eti?
- Pa Mike vjerujem da ve« jesam.

49
00:06:15,920 --> 00:06:19,199
Taj takozvani Batman, kaete
da *ini dobro, da se
[...]
Everything OK? Download subtitles