Preview Subtitle for The Pacific


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,057 --> 00:00:08,120
Откритите места на острова бяха много.
Бяхме убедени, че няма да оцелеем.

2
00:00:08,303 --> 00:00:11,399
Няма да успеем да ги покрием.

3
00:00:13,151 --> 00:00:17,155
Японската флота дойде
и потопи целия ни конвой.

4
00:00:18,448 --> 00:00:22,661
Американската флота претърпява
една от най-големите си загуби.

5
00:00:23,703 --> 00:00:29,709
Всичките ни припаси, храна
и муниции потънаха с него.

6
00:00:34,172 --> 00:00:36,341
През септември 1942 г.

7
00:00:36,424 --> 00:00:41,346
пехотинците са оставени сами
да отбраняват Гуадалканал.

8
00:00:43,098 --> 00:00:47,727
Те са без провизии
и много от тях гладуват.

9
00:00:48,436 --> 00:00:54,568
Знаехме, че флотът ни беше далеч
и японците контролират морето.

10
00:00:54,651 --> 00:00:58,738
Те можеха да снабдяват
войските си, а ние - не.

11
00:00:59,739 --> 00:01:04,327
Хиляди японски войници
са плъзнали из острова.

12
00:01:04,870 --> 00:01:07,706
Пехотинците са
под канонада от бомби.

13
00:01:09,916 --> 00:01:13,962
Японците ни натискаха
24-часа на ден

14
00:01:14,129 --> 00:01:18,550
и ни бомбардираха постоянно.

15
00:01:18,633 --> 00:01:24,556
Те прииждаха,
а нашите оръжия засичаха.

16
00:01:26,433 --> 00:01:31,021
На милостта на японските
бомбардировачи и без подкрепа,

17
00:01:31,104 --> 00:01:36,651
пехотинците срещат и друг враг:
джунглата на Гуадалканал.

18
00:01:38,320 --> 00:01:44,117
Джунглата беше непроходима.

19
00:01:46,244 --> 00:01:50,081
Ширеше се малария,
момчетата имаха треска,

20
00:01:50,082 --> 00:01:54,319
половината бяха
с 40 градуса температура.

21
00:01:55,462 --> 00:02:00,926
Всички в Гуадалканал бяха близо
до гладна смърт, доколкото помня.

22
00:02:02,552 --> 00:02:06,306
След повече от месец
военни действия в джунглата,

23
00:02:06,431 --> 00:02:11,102
пехотинците са изправят
срещу контраатаката на японците.

24
00:02:12,103 --> 00:02:16,233
На Гудалканал осъзнах
една истина за живота,

25
00:02:16,358 --> 00:02:20,028
има моменти, в които
просто чакаш и се молиш.

26
00:02:21,488 --> 00:02:23,615
Точно това правехме там.

27
00:02:23,782 --> 00:02:28,286
Постоянно се молехме и чакахме.

28
00:02:38,287 --> 00:02:39,887
Досега в
"Пасифик"

29
00:02:41,675 --> 00:02:47,055
Юджийн, съжалявам.
Все още има шум.

30
00:02:47,180 --> 00:02:49,432
Момчето е разстроено.

31
00:02:50,016 --> 00:02:52,051
Иска ми се да заминем заедно.

32
00:02:53,562 --> 00:02:57,607
Постъпих в морската пехота.
- Пази се.

33
00:02:57,732 --> 00:02:59,775
Ще ти пиша.

34
00:03:00,068 --> 00:03:03,104
Тихият океан ще бъде
нашето поле за действие.

35
00:03:03,155 --> 00:03:08,326
Ще се сблъскате с японците на малки
парчета земя, за които не сте чували.

36
00:03:09,202 --> 00:03:11,413
Добре дошли на Гудалканал.

37
00:03:12,080 --> 00:03:15,333
Да предположим,
че японците ни наблюдават.

38
00:03:15,417 --> 00:03:17,502
Да предположим ли?
Те ни наблюдават.

39
00:03:17,586 --> 00:03:19,671
Вижте, вижте.

40
00:03:31,933 --> 00:03:35,345
Вижте ги.
Те просто прииждаха.

41
00:03:37,022 --> 00:03:39,816
Добро утро, момчета.
- Полковник Пулър!

42
00:03:39,900 --> 00:03:43,034
Накъде сте се запътили?
- Токио. Ще се присъедините ли?

43
00:03:43,069 --> 00:03:45,780
Далечко н
[...]
Everything OK? Download subtitles