Preview Subtitle for The Grifters


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:36,068 --> 00:00:38,278
U엍vao sam pijui vino
i jedui gula od ribe,

2
00:00:38,278 --> 00:00:41,198
nikad nisam 엁lio uretinu.
A volio sam i da sakupljam

3
00:00:41,198 --> 00:00:44,701
i da se kreem i takoer, da se
kockam od Minea do Albuquerkea...

4
00:00:44,701 --> 00:00:47,037
Iz knjige "Dama i Skitnica".

5
00:01:07,857 --> 00:01:13,571
VARALICE

6
00:01:24,582 --> 00:01:28,086
BRYSON

7
00:03:05,767 --> 00:03:09,396
둰rom zemlje, kladioniari
iz kladionica na hipodromu

8
00:03:09,396 --> 00:03:11,398
isplaivali su pobjednike.

9
00:03:11,398 --> 00:03:14,276
Opasno je kladiti se
na lo쉋g konja,

10
00:03:14,276 --> 00:03:17,738
osim ako nema nekoga u
kladionici da snizi oklade.

11
00:05:01,007 --> 00:05:04,177
Kladim se da to ne mo엁
napraviti sa etvrt dolara.

12
00:05:04,177 --> 00:05:07,639
둧li se. Naravno da mogu!
-Dat u ti 1 dolar za svakih

13
00:05:07,639 --> 00:05:10,726
etvrt dolara koje postavi
na liniju. -Prihvaam.

14
00:05:10,726 --> 00:05:14,020
Ima li ne쉞o novia od
etvrt? -Gospodine?

15
00:05:15,147 --> 00:05:19,234
Kako ste? -Mogu li
dobiti "Miller"? -Dobili ste.

16
00:05:32,956 --> 00:05:38,795
Ostatak do 20 dolara. 3, 4, 5,
i 5 su 10, i 10 su 20. Hvala.

17
00:05:42,507 --> 00:05:47,220
OK, prvak, deset u redu.
-U pravu si.

18
00:05:49,222 --> 00:05:51,850
Evo ti dolar koji
ti dugujem!

19
00:05:54,603 --> 00:05:58,607
To je bio dogovor.
Dolar za svaki novi.

20
00:06:25,425 --> 00:06:29,012
5000 $ na konja broj 3
za pobjedu, molim.

21
00:06:40,732 --> 00:06:41,817
Hvala.

22
00:07:16,184 --> 00:07:19,187
2000 $ da e trojka
pobijediti.

23
00:07:23,233 --> 00:07:26,236
Vrijeme tranja za 쉋st
furlonga (1200m)

24
00:07:26,403 --> 00:07:28,905
je 1 minutu i 11 sekundi.

25
00:07:32,659 --> 00:07:34,327
Na vratima su.

26
00:07:35,662 --> 00:07:39,332
Izvan su. "Full Force"
odozada napreduje

27
00:07:39,499 --> 00:07:43,211
da bi preuzeo vodstvo,
ali kree i "Vital Contact".

28
00:07:43,670 --> 00:07:47,215
럂o mi je, go Langtry.
-Za쉞o? 둻o je sad?

29
00:07:47,466 --> 00:07:52,095
Cijenimo vas kao dobrog klijenta,
kao 쉞o znate. -둻o ne valja?

30
00:07:52,095 --> 00:07:56,558
Te쉓o mi je razumjeti.
Ovo se rijetko via. -둻o?

31
00:07:56,558 --> 00:08:01,438
Ovo je najljep쉏 filigranski rad
na platini koji sam ikad vidio.

32
00:08:01,897 --> 00:08:06,943
Ali dragulji... Ne.
Nisu dijamanti, go Langtry.

33
00:08:07,402 --> 00:08:12,407
Moraju biti! Sijeku staklo!
-I staklo sijee staklo, go Langtry.

34
00:08:12,407 --> 00:08:14,326
I bilo 쉞o drugo bi.

35
00:08:15,410 --> 00:08:17,287
Poite sa mnom.

36
00:08:19,581 --> 00:08:24,169
Da vam poka엁m pouzdan
test za dijamante.

37
00:08:28,548 --> 00:08:30,258
Uzmite ovo.

38
00:08:38,892 --> 00:08:45,774
Vidite kako ih voda prska.
Dok klizi, dijeli se, zar ne?

39
00:08:46,525 --> 00:08:49,653
To se kod pravih
dijamanata ne dogaa.

40
00:08:49,861 --> 00:08:53,907
Voda se zadr얷va na povr쉏ni
u vidu kapljica.

41
00:08:56,118 --> 00:08:57,577
Vidim.

42
00:08:59,496 --> 00:09:03,500
Nadam se da niste previ쉋
razoarani u nas.

43
00:09:04,292 --> 00:09:09,047
Niste vi krivi. -Dat ete nam
쉆nsu da vas ponovo uslu엍mo.

44
00:09:09,047 --> 00:09:1
[...]
Everything OK? Download subtitles