Preview Subtitle for The Grifters


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,000 --> 00:00:04,069
Na jugu je polno poslovne௱ev,
ki so obogateli takrat,

2
00:00:04,118 --> 00:00:08,330
ko so vsi bogateli.
Mislijo, da so zato pametni.

3
00:00:08,415 --> 00:00:13,576
Zdaj so v te௱avah. Ko je padla
cena nafte, so padli tudi oni.

4
00:00:14,546 --> 00:00:18,711
ஸ்e vedno imajo denar,
a ga hoழூejo veழூ.

5
00:00:19,886 --> 00:00:24,015
Ko so slu௱ili z nafto,
so zgradili poslovne stavbe,

6
00:00:24,100 --> 00:00:28,228
ki so zdaj prazne.
Vse ti dajo, da se vseliஞு.

7
00:00:29,064 --> 00:00:33,276
Dva meseca zastonj,
novo opremo, karkoli hoழூeஞு.

8
00:00:34,319 --> 00:00:37,605
Pomagajo ti urediti pisarno.

9
00:00:42,663 --> 00:00:46,826
Jaz jih lovim.
Iஞுழூem jih in pripeljem.

10
00:00:46,960 --> 00:00:50,044
Dobro jutro, gospodje.

11
00:00:51,005 --> 00:00:54,292
Gloster Hebing, to je moj
odliழூni borzni posrednik,

12
00:00:55,177 --> 00:00:59,340
Henry Fellows.
- Gloster.

13
00:01:00,558 --> 00:01:03,726
Mary Beth,
to je samo med nama...

14
00:01:04,563 --> 00:01:08,941
G. Hebingu sem povedala vse.
Kako genialno slu௱iஞு denar

15
00:01:09,777 --> 00:01:15,117
za svoje posebne stranke.
- Upam, da ne govoriஞு tega preveழூ.

16
00:01:16,118 --> 00:01:20,330
Seveda ne,
a g. Hebingu zaupam.

17
00:01:21,457 --> 00:01:27,627
Kajne, dragi?
- Moral ti bom verjeti, ne?

18
00:01:36,057 --> 00:01:39,059
Tu je denar.

19
00:01:40,104 --> 00:01:43,224
Fino!

20
00:01:48,404 --> 00:01:51,656
Pomagal ti bom.

21
00:01:56,790 --> 00:02:01,037
Ko so videli denar,
so bili peழூeni.

22
00:02:01,920 --> 00:02:06,084
Poskrbela sem, da ga vidijo.
Ni to ழூudovito?

23
00:02:06,175 --> 00:02:10,256
Cole jim je moral
le povedati pravljico.

24
00:02:12,558 --> 00:02:17,635
Krஞுimo zakon. Nikomur
se ne bo niழூ zgodilo,

25
00:02:17,688 --> 00:02:22,814
a zakoni bodo krஞுeni.
- Zakoni so zato, da se jih krஞுi.

26
00:02:22,902 --> 00:02:27,151
Najbolj me skrbi, da bi
se razvedelo. - Znam molழூati.

27
00:02:29,118 --> 00:02:32,285
Gloster, sedite.

28
00:02:35,334 --> 00:02:40,542
Tokijska borza je 9 urza nami,
Newyorஞுka je eno uro pred nami.

29
00:02:40,673 --> 00:02:44,837
Ti borzi nista nikoli odpri hkrati.
Informacije se pretakajo,

30
00:02:45,678 --> 00:02:50,092
a morajo ழூakati. Imam sodelavca.
Veste, kaj je heker?

31
00:02:50,935 --> 00:02:55,099
Raழூunalniஞுki strokovnjak, genij.
- Tako je.

32
00:02:55,190 --> 00:03:00,351
Poba je dobil dostop do linije
med Tokiom in New Yorkom.

33
00:03:00,405 --> 00:03:06,657
Priskrbel nam je 7-sekundni
zamik pri pretoku informacij.

34
00:03:06,745 --> 00:03:11,741
Veste, kaj to pomeni? - Informacije
dobite pred New Yorkom.

35
00:03:11,835 --> 00:03:15,037
Vsake toliko pride
do velike spremembe.

36
00:03:15,129 --> 00:03:21,169
Imamo 7 sekund, da v New Yorku
nekaj kupimo ali prodamo,

37
00:03:21,262 --> 00:03:27,383
nato pa pridejo podatki iz Tokija.
- To ni veliko ழூasa.

38
00:03:27,477 --> 00:03:30,727
Biti moramo pripravljeni.
Potrebujemo denar, informacijo

39
00:03:31,565 --> 00:03:35,944
in bliskovito ukrepati.
Ko deluje, je ழூudovito.

40
00:03:38,865 --> 00:03:42,199
Sedem sekund?
Ne vem, kako to storite.

41
00:03:43,245 --> 00:03:46,247
Stroji!

42
00:03:46,290 --> 00:03:51,368
Tukaj imam polno sobo strojev.
Jih ho
[...]
Everything OK? Download subtitles