Preview Subtitle for The Louise Log


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:32,800 --> 00:00:37,410
Shirley Liner.
Idem u srednju 嗅olu.

2
00:00:43,400 --> 00:00:45,500
Ovo je moja agencija za dadilje.

3
00:00:52,500 --> 00:00:54,067
Odgovor je ne.

4
00:00:56,000 --> 00:00:57,358
Moja majka ne pije.

5
00:00:57,800 --> 00:00:59,189
Tata me nije tukao.

6
00:00:59,200 --> 00:01:02,300
Moj ujaka Steve mi nije
pokazao svoje privatne dijelove.

7
00:01:04,300 --> 00:01:05,999
Ni nemam ujaka Steve.

8
00:01:09,600 --> 00:01:11,007
Novac je dobar, i...

9
00:01:11,700 --> 00:01:16,200
pla詁n oralni nije tako poni杪vaju詈
kao okretanje pljeskavica.

10
00:01:19,300 --> 00:01:21,078
Ali zato ne radim.

11
00:01:35,300 --> 00:01:37,017
Mo枦a da vratimo malo.

12
00:01:51,100 --> 00:01:55,115
S. A. T.

13
00:01:56,400 --> 00:01:59,215
Ako ho詁te da odete na dobar faks,

14
00:01:59,500 --> 00:02:02,200
morate da brinete o S.A.T.

15
00:02:03,700 --> 00:02:07,800
Test se radi 3 sata i 45 minuta.

16
00:02:10,400 --> 00:02:11,844
Hey, Brenda

17
00:02:12,700 --> 00:02:13,200
Brenda

18
00:02:13,491 --> 00:02:14,491
Ignoriram te...

19
00:02:15,000 --> 00:02:16,800
Tvoj polu brat samo gleda ovamo.

20
00:02:17,700 --> 00:02:19,900
ネovje鐺, mislim da te gleda.

21
00:02:25,500 --> 00:02:27,100
Misli da mu je Nadine
nekada pu喨la?

22
00:02:29,300 --> 00:02:31,600
Nije incest ako je polu brat.

23
00:02:33,300 --> 00:02:36,900
閣o? Brenda zna da
joj je sestra kurva.

24
00:02:37,500 --> 00:02:38,936
Nikom nisam povrijedila osje訛je.

25
00:02:42,200 --> 00:02:43,650
Ovo je va啾 budu誅ost

26
00:02:44,148 --> 00:02:47,100
Ako ho詁te da bude svjetla, u鑛te.

27
00:02:47,300 --> 00:02:50,000
Sve 嗾o sada napravite oreduje
da li idete na faks.

28
00:03:32,200 --> 00:03:33,815
Kako je Mr.. Beltran?

29
00:03:34,114 --> 00:03:35,400
Da li si mi vidjela knjigu?

30
00:03:36,200 --> 00:03:37,440
Mo枦a u podrumu?

31
00:03:55,700 --> 00:03:57,041
Jeli gotov slu鐶j?

32
00:03:57,200 --> 00:03:59,500
Ne, roak ovog tipa je...

33
00:04:02,200 --> 00:04:03,200
Ovdje je!

34
00:04:31,300 --> 00:04:32,600
Kako si?

35
00:04:37,200 --> 00:04:38,562
閣o je s tobom?

36
00:04:52,800 --> 00:04:55,500
Shirley, gdje 枴vi?
Southfield.

37
00:04:55,725 --> 00:04:57,500
Oh, to je daleko, zar ne?

38
00:04:59,136 --> 00:05:00,136
Oh prokletstvo.

39
00:05:02,000 --> 00:05:04,400
Kada bi ona napisala autobiografiju,
zna kako bi se zvala?

40
00:05:05,300 --> 00:05:06,648
'Po柆ri i 鐺kaj me! "

41
00:05:10,200 --> 00:05:11,407
Doi na tren?

42
00:05:16,300 --> 00:05:17,659
Shirley je ovdje.

43
00:05:19,000 --> 00:05:20,000
Oh, sjajno!

44
00:05:20,600 --> 00:05:22,500
Ljut je jer ne mogu da
ga ostavim samog.

45
00:05:22,800 --> 00:05:23,600
Mama!

46
00:05:23,600 --> 00:05:26,400
Mikey, 閣o 詁 da
radi ako izbije ne嗾o?

47
00:05:26,400 --> 00:05:28,500
Ako mora do bolnice?
Vozit 詁 sam auto?

48
00:05:28,700 --> 00:05:30,100
Postoji prvi put za sve.

49
00:05:32,059 --> 00:05:35,500
Budi dobar.

50
00:05:39,100 --> 00:05:40,610
Vidimo se ujutro.

51
00:05:47,600 --> 00:05:49,300
Debili.

52
00:05:50,200 --> 00:05:52,300
Hitni brojevi su na hladnjaku.

53
00:05:52,700 --> 00:05:54,600
A restoran?
Ok.

54
00:05:55,000 --> 00:05:56,777
Zabavi
[...]
Everything OK? Download subtitles