Preview Subtitle for The Matrix


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:35,320 --> 00:00:38,764
MATRIX 3
R E V O L U C I J A

2
00:01:14,362 --> 00:01:18,647
Ne hvatam ništa, ser.
Nikakvog traga, ni najmanjeg.

3
00:01:19,528 --> 00:01:22,771
Da pokušamo da stupimo u
vezu s njima? -Radije ne bih.

4
00:01:23,052 --> 00:01:24,573
Šta drugo možemo da učinimo?
-Možemo da se vratimo.

5
00:01:24,854 --> 00:01:27,817
Ne! Možda nas još uvek treba.
-To je lov na duhove.

6
00:01:28,137 --> 00:01:32,502
Pretražite svako mestu, svaku
rupu, svaku pukotinu koju znamo.

7
00:01:32,702 --> 00:01:33,823
Krećite se što je dalje
i što je brže moguće.

8
00:01:34,023 --> 00:01:36,706
To je opasno. -Onda,
što pre ih nađemo, to bolje.

9
00:01:43,073 --> 00:01:44,475
Bolje uzmi nesto da pojedes.

10
00:01:44,915 --> 00:01:45,636
Hvala.

11
00:01:46,997 --> 00:01:48,199
Ima li promene?

12
00:01:49,881 --> 00:01:50,922
Ne.

13
00:01:53,004 --> 00:01:54,966
Kako je on?
-Biće dobro.

14
00:01:56,808 --> 00:01:58,089
Bar dok se ne probudi.

15
00:01:59,691 --> 00:02:02,294
Kako to misliš? -Kapetan želi
da mu postavi neka pitanja.

16
00:02:03,736 --> 00:02:05,457
Bolje za njega da ima
dobre odgovore na njih.

17
00:02:06,138 --> 00:02:09,221
Vidiš li ove ogrebotine?
Mislim da ih je napravio sam.

18
00:02:09,942 --> 00:02:11,984
Zašto? -Možda neke
bolesne stvari. Ne znam.

19
00:02:13,346 --> 00:02:16,029
Kao što rekoh... Bolje za
njega da odgovor bude dobar.

20
00:02:19,152 --> 00:02:24,398
Romane, pretraži Matricu.
-Šta tražim? -Nea.

21
00:02:24,958 --> 00:02:27,041
Kako bi mogao da bude u Matrici,
gospodine? Nije priključen.

22
00:02:28,122 --> 00:02:29,924
Molim te, učini mi to.

23
00:02:39,574 --> 00:02:42,257
Ovo je ono što me brine.
-Šta?

24
00:02:44,900 --> 00:02:47,663
Uzorak koji se pojavljuje
kad je neko u komi.

25
00:02:48,544 --> 00:02:51,627
Čudno je što taj uzorak
vidim stalno. -Gde?

26
00:02:52,468 --> 00:02:53,990
Kad je neko priključen.

27
00:03:05,282 --> 00:03:08,085
Veliko ništa.
Nema ga. Nije tamo.

28
00:03:09,006 --> 00:03:15,333
Koliko još imamo? -Mašine će
ostati bez energije za 20 sati.

29
00:03:15,813 --> 00:03:22,581
Isuse Hriste... -U redu, idemo.
Kejne, idi gore na holograf.

30
00:03:23,061 --> 00:03:25,944
Mauzere, hoću da me obaveštavaš
o stanju u svakom trenutku.

31
00:03:26,625 --> 00:03:28,867
Pobrini se da trošimo što je
manje moguće energije. -Da, ser.

32
00:03:29,388 --> 00:03:31,911
Hej!
Hej, hej, imamo poziv!

33
00:03:32,632 --> 00:03:34,954
Operater.

34
00:03:35,995 --> 00:03:42,562
On je. -Prenosim reči Proročišta.
Morate smesta da dođete.

35
00:03:55,616 --> 00:03:58,219
Dobro jutro.
-Ko si ti?

36
00:03:58,940 --> 00:04:02,944
Zovem se Sati. Ti se zoveš Neo.
Moj tata kaže da ne bi trebao

37
00:04:03,385 --> 00:04:07,069
da budeš ovde. On kaže da si
se izgubio. Jesi li se izgubio?

38
00:04:12,074 --> 00:04:15,117
Gde sam?
-Ovo je stanica metroa.

39
00:04:18,521 --> 00:04:23,086
Je li ovo Matrica?
-Tamo smo stvoreni. Tamo živimo.

40
00:04:23,486 --> 00:04:25,008
Ali ti ne možeš sa nama.

41
00:04:26,129 --> 00:04:28,412
Zašto da ne?
-Neće te pustiti.

42
00:04:30,054 --> 00:04:33,257
Ko me neće pustiti?
-Vozovođa. Ja ga na volim.

43
00:04:33,698 --> 00:04:36,420
Ali moj tata kaže da moramo da

[...]
Everything OK? Download subtitles