Preview Subtitle for The Matrix


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:15,100 --> 00:01:18,400
Chẳng có gì thưa sếp.
Không có tín hiệu của Niobe và Ghost.

2
00:01:18,600 --> 00:01:20,100
Chẳng có gì ngoài những mã xanh.

3
00:01:20,200 --> 00:01:23,800
- Chúng ta có nên liên hệ với họ.
- Không thành vấn đề. Tôi nghĩ họ đang xuống.

4
00:01:24,000 --> 00:01:27,000
- Vậy chúng ta nên bắt đầu lại.
- Nếu tàu còn bay được,
chúng ta sẽ cần nó.

5
00:01:27,100 --> 00:01:28,500
Tôi sợ điểu ngài đang nói.

6
00:01:28,700 --> 00:01:31,200
Tìm trong từng đường ống, tửng lỗ thủng,
từng vết nức mà ta biết.

7
00:01:31,400 --> 00:01:33,800
Rà càng rộng càng tốt.... càng xa càng tốt.

8
00:01:34,000 --> 00:01:37,500
- Những dòng này đang bò với mấy con mực.
- Vậy thì nên tìm ra họ sớm hơn.

9
00:01:43,700 --> 00:01:47,100
- Theo tôi cô cần ăn chút gì đi.
- Cảm ơn.

10
00:01:47,500 --> 00:01:49,700
Có gì lạ không ?

11
00:01:50,500 --> 00:01:52,500
Không.

12
00:01:53,600 --> 00:01:57,200
- Anh ta sao rồi ?
- Anh ta sẽ ổn thôi.

13
00:01:57,400 --> 00:01:59,800
Cho đến khi anh ta tỉnh dậy.

14
00:02:00,000 --> 00:02:04,000
- Là sao ?
- Thuyền trưởng có vài câu
cần hỏi anh ta.

15
00:02:04,200 --> 00:02:06,200
Anh ta nên có vài câu trả lời hay.

16
00:02:06,400 --> 00:02:09,400
Cô thấy những vết cắt này chứ ?
Theo tôi đó là vết thương do anh ta tự làm.

17
00:02:09,600 --> 00:02:13,500
- Tại sao ?
- VDT cũng có thế. Tôi không biết.

18
00:02:13,700 --> 00:02:16,900
Nhưng như tôi nói,
tốt hơn là có câu trả lời hay.

19
00:02:19,700 --> 00:02:22,900
Roland, Tôi muốn có một
cuộc dò tìm khác trong Ma trận.

20
00:02:23,100 --> 00:02:25,200
- Dò ai ?
- Neo.

21
00:02:25,400 --> 00:02:28,600
Sao anh ta lại ở trong Ma trận ?
Anh ta có được gắn phít đâu

22
00:02:28,800 --> 00:02:29,900
Vui lòng làm theo lời tôi.

23
00:02:40,100 --> 00:02:42,600
Đây là thứ khiến tôi bực mình.

24
00:02:42,800 --> 00:02:44,700
- Sao ?

25
00:02:45,400 --> 00:02:48,400
Biểu đồ thần kinh của anh ta
không giống những người đang hôn mê.

26
00:02:48,600 --> 00:02:51,400
Điều lạ là, tôi luôn thấy
những biều đồ này.

27
00:02:51,600 --> 00:02:54,700
- Ở đâu ?
- Ở những người đang gắn phít.

28
00:03:05,700 --> 00:03:09,100
Đi nguyên một vòng to.
Anh ta không có ở đó.

29
00:03:09,300 --> 00:03:11,400
- Thưa sếp, chúng ta đã có dự án.
- Bao lâu ?

30
00:03:11,500 --> 00:03:15,900
Dựa theo địa điểm và tốc độ cũ,
cỗ máy sẽ vào Zion chỉ trong vòng 20 tiếng nữa.

31
00:03:16,000 --> 00:03:18,600
Lạy Chúa.

32
00:03:19,300 --> 00:03:23,200
Thôi được, hãy di chuyển theo kế hoạch.
AK, Tôi muốn anh theo dỏi ảnh giao thoa.

33
00:03:23,400 --> 00:03:26,700
Mauser, Tôi muốn súng
ở đầu và đuôi tàu luôn có đạn.

34
00:03:26,800 --> 00:03:30,500
Ráng giữ tàu chạy càng êm càng tốt.
Vâng thưa sếp.

35
00:03:30,700 --> 00:03:33,700
- Này ! Có điện thoại kia !
- Cái gì ?

36
00:03:35,100 -
[...]
Everything OK? Download subtitles