Preview Subtitle for Day By Day


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:54,152 --> 00:01:01,020
DAN KADA SE ZEMLJA ZAUSTAVILA

2
00:01:02,737 --> 00:01:04,756
1928. godina

3
00:01:05,088 --> 00:01:07,847
KARAKORUM PLANINE,
INDIJA

4
00:05:10,113 --> 00:05:12,107
PRINSTON UNIVERZITET
- SADA劾JOST-

5
00:05:12,323 --> 00:05:14,739
Tiobacilus, koji...

6
00:05:15,560 --> 00:05:18,518
Vilijame,
izuzetna bakterija zato...

7
00:05:18,600 --> 00:05:20,989
Jer je jedini poznati organizam
koji 枴vi u sumpornoj kiselini.

8
00:05:21,080 --> 00:05:23,230
Ta鈩o tako, i ...

9
00:05:26,353 --> 00:05:26,392
Da, gospoce Ruani?
- Deinokokus radiodurans...

10
00:05:26,480 --> 00:05:30,234
Prvi put otkriven 1956., uzgojen unutar
buradi sa radioaktivnim otpadom.

11
00:05:30,320 --> 00:05:33,232
Ta鈩o tako. Zna鑛, Pompejana,
Tiobacilus, Deinokokus.

12
00:05:33,320 --> 00:05:35,675
Svaka od ove tri
bi vrlo verovatno pre枴vele

13
00:05:35,760 --> 00:05:40,072
u ekstremnim uslovima Jupiterovog
meseca Kalista. A, za嗾o?

14
00:05:40,160 --> 00:05:41,479
Tome, ho詁 li
da upali svetlo, molim.

15
00:05:41,560 --> 00:05:42,913
To je va laboratorijski zadatak
za ovu sedmicu,

16
00:05:43,000 --> 00:05:45,719
i o鐺kujem ih na mom stolu
u petak, do pono詈.

17
00:05:45,800 --> 00:05:48,234
To je sve za danas.
Hvala vam.

18
00:05:51,200 --> 00:05:53,919
Onda, dolazite li na fakultetsku
konferenciju ve鐺ras?

19
00:05:54,000 --> 00:05:55,319
Da slu啾m predavanje
Dina Stofa

20
00:05:55,400 --> 00:05:57,789
o tome kako univerzum
li鑛 na divnu 枡nu?

21
00:05:59,160 --> 00:06:02,038
Mislim da 誦 propustiti.
- Hajdete. Bi詁 zabavno.

22
00:06:02,600 --> 00:06:04,989
A-ha.
- Mogao bih da vas pokupim.

23
00:06:08,160 --> 00:06:12,790
Ne mogu. Moram da se vratim
u svoju sopstvenu ekstremnu sredinu.

24
00:06:12,880 --> 00:06:13,869
Ali, hvala ti.

25
00:06:13,960 --> 00:06:15,791
Vidimo se sutra.
- Da.

26
00:06:25,640 --> 00:06:27,232
Hajde, idi.

27
00:06:27,320 --> 00:06:29,595
Jakobe?
- Idemo! Idemo!

28
00:06:31,920 --> 00:06:34,070
Hajde!

29
00:06:34,160 --> 00:06:36,151
Da!
- Jakobe, ve鐺ra.

30
00:06:42,760 --> 00:06:45,399
Zavr喨o si svoj doma詈?
- Da. Upravo si me ubila.

31
00:06:45,480 --> 00:06:47,630
Dobro. Sad, po嗾o si moran,
mo枡 da ugasi喨 to

32
00:06:47,720 --> 00:06:49,278
i si da ve鐺ra.

33
00:06:49,360 --> 00:06:50,634
Da li si ve鐺ras naru鑛la feferone?

34
00:06:50,720 --> 00:06:52,790
Nisam. Da li je ovo 鑛sto?
- Jeste.

35
00:06:52,880 --> 00:06:54,199
Imamo picu dvaput sedmi鈩o,

36
00:06:54,280 --> 00:06:57,795
pa sam ve鐺ras napravila
pravo jelo, sa povr詁m.

37
00:06:57,880 --> 00:06:59,757
Povr詁? Fuj.

38
00:06:59,920 --> 00:07:01,990
Prestani da se pona啾
kao ma詁ha.

39
00:07:03,920 --> 00:07:05,876
Gde si ovo na啾o?

40
00:07:07,480 --> 00:07:09,038
To je tatino.

41
00:07:09,520 --> 00:07:11,715
Da, znam. Gde je bilo?

42
00:07:12,200 --> 00:07:15,636
Na啾o sam u kupatilu, u prizemlju.
Sada je moje.

43
00:07:18,280 --> 00:07:19,554
Dobro.

44
00:07:20,480 --> 00:07:23,153
Dobro. Hajde, zamolila sam te
da ugasi to.

45
00:07:23,240 --> 00:07:24,958
Nisi rekla "molim te".
- Jakobe.

46
00:07:25,040 --> 00:07:26,473
Helen!

47
00:07:33,520 --> 00:07:34,999
Halo?
- Helen Benson?

48
00:07:35,
[...]
Everything OK? Download subtitles