Preview Subtitle for Devil S Brigade


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:50,879 --> 00:02:53,838
OPGEDRAGEN AAN
DE FIRST SPECIAL SERVICES

2
00:02:53,960 --> 00:02:56,315
VOOR HUN VIJANDEN
"DE DUIVELSBRIGADE"

3
00:03:37,439 --> 00:03:43,390
Luitenant-kolonel Frederick, we ziin
aan de late kant. Komt u snel mee?

4
00:03:44,599 --> 00:03:48,752
De Geallieerden hadden't medio
1942 zwaar, net als ik,

5
00:03:48,879 --> 00:03:53,396
toen ik naar Engeland kwam voor
een mijns inziens zinloze missie.

6
00:03:53,520 --> 00:03:59,914
Wii Amerikanen hadden bezwaar tegen
'n project van Lord Mountbatten.

7
00:04:00,039 --> 00:04:04,192
In miin rapport had ik er al
geen doekjes om gewonden.

8
00:04:04,319 --> 00:04:09,394
Tot m'n ergernis moest ik het 6000 km
verderop nog eens uitleggen.

9
00:04:09,520 --> 00:04:12,557
Met name aan Lord Mountbatten zelf.

10
00:04:12,680 --> 00:04:16,229
U hebt nooit
het commando gevoerd in het veld.

11
00:04:16,360 --> 00:04:18,920
Geen gevechtservaring.

12
00:04:21,800 --> 00:04:25,952
Op basis waarvan verwerpt u
ons plan dan zo stellig?

13
00:04:26,079 --> 00:04:30,471
U wilt in vier maanden een nieuwe
Canadees-Amerikaanse eenheid

14
00:04:30,600 --> 00:04:34,115
midden in de winter
in Noorwegen droppen.

15
00:04:34,240 --> 00:04:36,754
U hebt een nieuwe sneeuwmachine.

16
00:04:36,879 --> 00:04:41,351
Maar wat voor mensen?
Hoe worden ze opgeleid en uitgerust?

17
00:04:41,480 --> 00:04:47,112
Dat staat nergens. En als ze er zitten,
hoe krijgt u ze dan weer weg?

18
00:04:47,240 --> 00:04:51,631
- Daar is niets voor geregeld.
- We kennen de problemen.

19
00:04:51,759 --> 00:04:53,751
Maar het project gaat door.

20
00:04:57,040 --> 00:05:00,077
- Dank u, kolonel.
- Kom mee, Bob.

21
00:05:10,839 --> 00:05:13,912
Volgens mij hebben we een commandant.

22
00:05:14,040 --> 00:05:19,319
Als hii't accepteert. Waarschiinliik
weigert hij plompverloren.

23
00:05:20,439 --> 00:05:22,396
Zullen we wedden?

24
00:05:33,439 --> 00:05:37,319
Dus u had ook lekker
in Washington kunnen zitten?

25
00:06:23,639 --> 00:06:25,631
Stil staan, kolonel.

26
00:06:34,240 --> 00:06:36,595
Waarom schiet je'm nou dood?

27
00:06:36,720 --> 00:06:40,508
We wilden niet wachten
tot hij zou verhongeren.

28
00:06:40,639 --> 00:06:44,519
Kapitein,
geen bijdehante opmerkingen.

29
00:06:44,639 --> 00:06:47,313
Pas een beetje op je woorden.

30
00:06:51,240 --> 00:06:56,155
Kolonel Frederick. Maioor
Cliff Bricker. Ik verzamel slangen.

31
00:06:56,279 --> 00:07:00,273
Ik had er gisteren een gevangen
en in m'n kist gedaan.

32
00:07:00,399 --> 00:07:03,437
Bent u amateur-herpetoloog?

33
00:07:03,560 --> 00:07:07,075
- Houdt u van slangen?
- Ik ben als de dood voor ze.

34
00:07:07,199 --> 00:07:11,876
Ik ben ook bii de para's gegaan
omdat ik niet durfde te springen.

35
00:07:12,000 --> 00:07:14,389
Maar na vijftig keer was't over.

36
00:07:14,519 --> 00:07:19,310
Gevaar is de beste mediciin.
Daarom wou ik bij de Special Forces.

37
00:07:19,439 --> 00:07:23,956
Maioor, als u tegen me spreekt
haalt u die sigaar uit uw mond.

38
00:07:28,199 --> 00:07:30,760
Dit is mijn kantoor.

39
00:07:43,439 --> 00:07:48,116
Dit is de First Special Service Force.
Waar was u toen ik kwam?

40
00:07:48,240 --> 00:07:52,631
Er was niks te doen,
dus we zijn de st
[...]
Everything OK? Download subtitles