Preview Subtitle for The War Next Door


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
дОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ

1
00:00:01,003 --> 00:00:03,961
оНО ТО СЛЕДИ, БАЗИРАНО
ЙЕ НА ИСТИНИТОЙ ПРИИ

2
00:00:10,323 --> 00:00:13,281

3
00:01:20,963 --> 00:01:23,921

4
00:01:30,323 --> 00:01:32,363
иЗЖИНИТЕ, г-ДИНЕ.
дА?

5
00:01:32,363 --> 00:01:34,603
бОЙИМ СЕ ДА СТЕ КРЕНУЛИ
ПОГРЕСНИМ ПУТЕМ.

6
00:01:34,603 --> 00:01:36,603
иЗЖИНИТЕ...
оЖО ЙЕ СТАРИ УЛАЗ.

7
00:01:36,603 --> 00:01:39,043
цЕНТАР ЗА ПОСЕТИОЦЕ ЙЕ ИСПРЕД
ПА НА ЛЕЖУ СТРАНУ.

8
00:01:39,043 --> 00:01:42,203
у РЕДУ, ПА...
оТИИ У ОНДА ТУДА.

9
00:01:42,203 --> 00:01:44,842
жРЕДНО ЙЕ ТОГА.
бИЛО ЙЕ НЕЖЕРОЖАТНИХ СТЖАРИ.

10
00:01:45,883 --> 00:01:47,316
дА.

11
00:02:00,883 --> 00:02:03,563
жЕРУЙЕМ ДА ОЖА НАЦИЙА
ТРЕБА ДА СЕ ПОСЖЕТИ

12
00:02:03,563 --> 00:02:07,283
ДОСТИЗАНЙУ ЦИЛЙА,
ПРЕ НЕГО СТО СЕ ОЖА ДЕЦЕНИЙА ЗАЖРИ,

13
00:02:07,283 --> 00:02:09,283
КОЙИ ЙЕ СПУТАНЙЕ ОЖЕКА НА МЕСЕЦ

14
00:02:09,283 --> 00:02:11,483
И ЖРААНЙЕ ИСТОГ БЕЗБЕДНО
НА зЕМЛЙУ.

15
00:02:11,483 --> 00:02:13,683

16
00:02:13,683 --> 00:02:16,683

17
00:02:16,683 --> 00:02:20,523

18
00:02:20,523 --> 00:02:21,963

19
00:02:21,963 --> 00:02:23,403

20
00:02:23,403 --> 00:02:26,763

21
00:02:26,763 --> 00:02:28,203

22
00:02:28,203 --> 00:02:30,123
ОЖЕК: бОЙОМ БРЗИНОМ, дОНЕ гЛЕН.

23
00:02:30,123 --> 00:02:32,043

24
00:02:32,043 --> 00:02:34,443

25
00:02:34,443 --> 00:02:36,798
кЕНЕДИ: иЗАБРАЛИ СМО
ДА ОДЕМО НА МЕСЕЦ.

26
00:02:37,803 --> 00:02:40,683
иЗАБРАЛИ СМО ДА ОДЕМО НА МЕСЕЦ
ОЖЕ ДЕЦЕНИЙЕ

27
00:02:40,683 --> 00:02:42,123
И ДА УРАДИМО ДРУГЕ СТЖАРИ,

28
00:02:42,123 --> 00:02:45,963
НЕ ЗАТО ТО СУ ЛАКЕ,
ЖЕ ЗАТО ТО СУ ТЕКЕ.

29
00:02:45,963 --> 00:02:52,203

30
00:02:52,203 --> 00:02:57,483

31
00:02:57,483 --> 00:02:58,923

32
00:02:58,923 --> 00:03:02,763

33
00:03:02,763 --> 00:03:04,683
ОЖЕК: лАНСИРАНЙЕ ПОИНЙЕ.

34
00:03:04,683 --> 00:03:07,516

35
00:03:09,003 --> 00:03:11,403
ОЖЕК: тОРАНЙ, СЛОБОДАН.

36
00:03:11,403 --> 00:03:13,323
рАДИО: 'аПОЛО 9', ДА ЛИ СТЕ КРЕНУЛИ...

37
00:03:13,323 --> 00:03:16,683
рАДИО: 'аПОЛО 10',
ЖАА ТРАЙЕКТОРИЙА И НАЖОЕНЙЕ СУ КРЕНУЛИ.

38
00:03:16,683 --> 00:03:20,043
ОЖЕК: ОЖЕК ЙЕ НА ПУТУ ДА СЕ ЛАНСИРА
НА МЕСЕЦ.

39
00:03:20,043 --> 00:03:22,923
ОЖЕК: нИЛ аРМСТРОНГ.
еДЖИН 'бАЗ' оЛДРИН.

40
00:03:22,923 --> 00:03:24,843
мАЙКЛ кОЛИНС.

41
00:03:24,843 --> 00:03:26,763
сЛЕДЕА СТАНИЦА ЗА НЙИХ - МЕСЕЦ.

42
00:03:26,763 --> 00:03:28,683
лУНАРНО РАЗОБЛЙЕ Е УПРАЖО ПОЕТИ.

43
00:03:28,683 --> 00:03:32,603

44
00:03:32,603 --> 00:03:37,843

45
00:03:37,843 --> 00:03:40,003
кАДА ТИП
ДОБРОЙИ ДО НУЛА,

46
00:03:40,003 --> 00:03:43,283
ТРИ АСТРОНАЕТИ
У 'аПОЛОУ 11' ИЗ аМЕРИКЕ.

47
00:03:43,283 --> 00:03:47,243
и РАКЕТА Е ЛЕТЕТИ ДО
МЕСЕЦА ОЖАКО И...

48
00:03:47,243 --> 00:03:48,723
мОДУЛ ЗА ПРИЗЕМЛЙЕНЙЕ.

49
00:03:48,723 --> 00:03:51,203
мОДУЛ ЗА ПРИЗЕМЛЙЕНЙЕ ОТПАДА
И СЛЕЕ НА МЕСЕЦ.

50
00:03:51,203 --> 00:03:53,403
аСТРОНАУТИ Е ИЗАИ
У СЖЕМИРСКИМ ОДЕЛИМА,

51
00:03:53,403 --> 00:03:55,963
И мАРСОЖЦИ Е ИХ УПУЦАТИ!

52
00:03:55,963 --> 00:03:57,843
дЕМИЙАНЕ...
и ГЛАЖЕ Е ИМ ЕКСПЛОДИРАТИ!

53
00:03:57,843 --> 00:04:00,043
дОЛЕТЕЕ НАЗАД НА зЕМЛЙУ
И ПОБИЕ СЖЕ ЛЙУДЕ.

54
00:04:00,043 --> 00:04:02,923
тО СЕ НЕЕ ДОГОДИТИ.
мОГЛО БИ.

55
00:04:02,923 --> 00:04:04,403
кО ЙЕ СЛЕДЕИ? гРЕ
[...]
Everything OK? Download subtitles