Preview Subtitle for The Hive 2008 Dvdrip Occor


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:09,580 --> 00:02:15,130
МРАВУНЯКЪТ

2
00:03:01,558 --> 00:03:15,158
Descargado a travйs de
http://links.dogoo.us
От испански и английски: Асен Златарев и Джон Атанасов.

3
00:03:20,259 --> 00:03:22,803
- Идват от там!
От онзи хълм!

4
00:03:22,838 --> 00:03:24,638
- Те са милиони!
Милиони!

5
00:03:24,673 --> 00:03:25,681
- Бягайте да се спасите!

6
00:03:25,716 --> 00:03:28,558
- Няма да се върна!
Не и докато не си отидат!

7
00:03:28,593 --> 00:03:29,643
- Идват за нас!

8
00:03:29,678 --> 00:03:32,604
- Добре, благодаря. Чрез
нашата сателитна връзка

9
00:03:32,639 --> 00:03:35,482
ще говорим с д-р Клер Дюбоа от Станфорд,

10
00:03:35,517 --> 00:03:37,651
експерт по поведението на мравките.

11
00:03:37,686 --> 00:03:40,028
Кажете ни, докторе,
какво става?

12
00:03:40,063 --> 00:03:42,280
- Мравките трябва да са били изложени...

13
00:03:42,315 --> 00:03:44,533
на някакъв тип смущаващо влияние,

14
00:03:44,824 --> 00:03:47,535
като минна дейност или изкопни работи.

15
00:03:47,744 --> 00:03:51,580
В основата си са териториално
организирани и отговарят с агресия,

16
00:03:51,615 --> 00:03:53,540
ако се почувстват нападнати.

17
00:03:53,791 --> 00:03:57,545
Общуват чрез размяна на
химически сигнали или феромони,

18
00:03:57,580 --> 00:04:00,048
като докосват антените си.

19
00:04:00,083 --> 00:04:01,800
Имат лошо зрение, наистина,

20
00:04:01,835 --> 00:04:06,054
но откриват нашествениците
незабавно чрез обонянието си.

21
00:04:06,721 --> 00:04:09,182
- В такъв случай те са интелигентни?

22
00:04:09,315 --> 00:04:12,644
- Да. Химичният език, който
използват, е невероятен.

23
00:04:12,679 --> 00:04:14,729
В случая на мравката-координатор,

24
00:04:14,764 --> 00:04:16,439
по време на търсенето
на храна, тя е отговорна

25
00:04:16,474 --> 00:04:18,024
за координиране на поведението

26
00:04:18,059 --> 00:04:20,860
на милиони индивиди.

27
00:04:21,527 --> 00:04:23,112
Смята се, че мозъкът на една мравка

28
00:04:23,147 --> 00:04:26,158
има мощността за обработка на данни
на процесора на малък компютър.

29
00:04:26,193 --> 00:04:27,701
Това ни кара да се замислим
какво можем да научим,

30
00:04:27,736 --> 00:04:29,703
ако можем да се лишим от
цялата наша технология

31
00:04:29,738 --> 00:04:32,205
и да се озовем на тяхното ниво.

32
00:04:32,240 --> 00:04:34,041
Хората се стремят да разберат

33
00:04:34,076 --> 00:04:36,501
мотивите на един терорист-самоубиец.

34
00:04:36,536 --> 00:04:38,671
- Какво знае мравката за
терористите-самоубийци?

35
00:04:38,706 --> 00:04:42,258
- Тук виждаме хиляди мравки, които се давят,

36
00:04:42,293 --> 00:04:45,595
за да създадат основа на нещо,
което можем да наречем мост.

37
00:04:45,630 --> 00:04:47,722
- Ще ги оставите ли да
продължават с тази глупост?

38
00:04:47,757 --> 00:04:51,434
- Нека ви представя човека,
който ще се заеме с тази ситуация.

39
00:04:51,469 --> 00:04:52,810
- Благодаря, Джо.

40
00:04:53,561 --> 00:04:56,980
Много интересна презентация,
д-р Дюбоа,

41
00:04:57,015 --> 00:04:59,357
но не съм съгласен,
когато си фантазираме,

42
00:04:59,392 --> 00:05:01,860
че един рояк тропически мравки

43
00:05:01,895 --> 00:05:04,904
представляв
[...]
Everything OK? Download subtitles