Preview Subtitle for A Day Of Violence


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03.903 --> 00:00:07.270
SIMPSONOVI

2
00:00:17.550 --> 00:00:24.030
Sezona 07 Epizoda 24
- Homerpalooza -

3
00:00:28.428 --> 00:00:30.328
Znate, vei deo mog života...

4
00:00:30.430 --> 00:00:33.331
...morao sam da živim sa sramotom
zato što sam bio uvrnut.

5
00:00:33.433 --> 00:00:38.302
Ali sada, dok stojim ovde sa nagradom
najbezbednijeg vozaa autobusa u okrugu...

6
00:00:38.405 --> 00:00:41.033
...pa, kao da mi se san ostvario.

7
00:00:41.141 --> 00:00:43.939
- Oto! Probudi se!
- Ha?

8
00:01:00.126 --> 00:01:03.186
Ko je dobar sa
uvanjem tajni?

9
00:01:03.296 --> 00:01:08.495
Dragi roditelji, zbog juerašnjeg
neplaniranog izleta na auto-otpad...

10
00:01:08.601 --> 00:01:11.502
...školski autobus nee
saobraati dve nedelje.

11
00:01:11.604 --> 00:01:13.504
itanjem ovog pisma naglas...

12
00:01:13.606 --> 00:01:16.803
...odrekli ste se bilo kakve
odgovornosti sa naše strane...

13
00:01:16.910 --> 00:01:19.811
...dok postoji univerzum.

14
00:01:21.915 --> 00:01:23.815
Pa, moraemo da
organizujemo prevoz.

15
00:01:23.917 --> 00:01:26.818
Hej! Svaki dan bie kao putovanje!

16
00:01:26.920 --> 00:01:29.650
Sa vašim ocem! U školu!

17
00:01:33.293 --> 00:01:35.193
Pa...

18
00:01:35.295 --> 00:01:37.195
...šta kažete na one tregere
u duginim bojama?

19
00:01:37.297 --> 00:01:39.197
Tata...

20
00:01:39.299 --> 00:01:42.200
- Strava nain za držanje pantalona, a?
- Tata!

21
00:01:42.302 --> 00:01:45.328
Vidim klince danas sa natpisom
"smor" na majicama.

22
00:01:45.438 --> 00:01:48.703
Sada u vas nauiti kako
bi trebalo izgovoriti "smor".

23
00:01:48.808 --> 00:01:51.038
Tata! Molim te samo
vozi auto, tata.

24
00:01:51.144 --> 00:01:53.578
Gledam ja put, zlato.

25
00:01:53.680 --> 00:01:55.580
"Ti smoru jedan."
Vidite?

26
00:01:55.682 --> 00:01:57.582
To treba da naglasite.

27
00:01:57.684 --> 00:02:00.050
"Prekini da me smaraš, urane".

28
00:02:00.153 --> 00:02:01.984
Morate da naglasite.

29
00:02:02.088 --> 00:02:04.784
uran je loša osoba.

30
00:02:04.891 --> 00:02:07.792
- KFSL- Fosil 103.

31
00:02:07.894 --> 00:02:10.727
Klasini hitovi od ABBE do
Cepelina, zarez, Led.

32
00:02:16.369 --> 00:02:18.098
Kaži mu!

33
00:02:18.204 --> 00:02:21.196
Ovaj, gospodine Simpson?

34
00:02:21.307 --> 00:02:24.208
Možete li molim vas
da promenite stanicu?

35
00:02:24.310 --> 00:02:26.710
Ali ovo je "Grand Funk Railroad".

36
00:02:26.813 --> 00:02:29.714
Vi nazad znate za
"Grand Funk", zar ne?

37
00:02:32.418 --> 00:02:35.182
Niko ne zna za bend "Grand Funk"?

38
00:02:35.288 --> 00:02:38.280
Divlje, golišave tekstove Marka Farnera?

39
00:02:38.391 --> 00:02:41.656
Debeli, snažni bas Mela Šakera?

40
00:02:41.761 --> 00:02:44.889
Neponovljivo bubnjanje Dona Bruera?

41
00:02:44.998 --> 00:02:46.966
Oh, ovee!

42
00:02:48.368 --> 00:02:50.268
Za više informacija o "Grand Funk"...

43
00:02:50.370 --> 00:02:52.270
... idite u školsku biblioteku.

44
00:03:04.684 --> 00:03:07.244
Kada slušam stvarno dobru pesmu...

45
00:03:07.353 --> 00:03:10.254
... ja krenem da cimam glavom,
kao da kažem "Da!" svakom udarcu bubnja.

46
00:03:10.356 --> 00:03:12.756
" Da! Da! Da! Ovo je rok!"

47
00:03:12.859 --> 00:03:15.259
A onda nekada promenim
[...]
Everything OK? Download subtitles