Preview Subtitle for The Miracle Worker


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:30,280 --> 00:00:32,324
ivela bo.

2
00:00:37,788 --> 00:00:41,375
Zdaj vam lahko povem,
da sem sprva mislil, da ne bo.

3
00:00:44,378 --> 00:00:48,465
Gor sem prinesel eno od obeh ograjic.
Ta je od moje prve ene.

4
00:00:48,590 --> 00:00:50,590
Ta e ni pokodovana.

5
00:00:52,427 --> 00:00:53,971
Doktor?

6
00:00:54,096 --> 00:00:56,348
Bo z mojo deklico vse v redu?

7
00:00:56,473 --> 00:01:02,312
Zjutraj bo najbr ponovno
prevrnila na tla ograjico kapitana Kellerja.

8
00:01:03,772 --> 00:01:06,775
Ne bi mogli ni*esar drugega naredili?

9
00:01:06,900 --> 00:01:09,695
Postaviti mo*nejo ograjico. Hm?

10
00:01:09,820 --> 00:01:14,157
Poskrbite samo, da ji bo udobno.
Saj ve, koliko bolje lahko storimo.

11
00:01:15,284 --> 00:01:18,996
Te stvari se pri dojen*kih tu in tam dogajajo.
Nikoli ne zvemo, zakaj.

12
00:01:19,121 --> 00:01:21,790
Imenuje se akutni naval krvi
iz trebuha v mogane.

13
00:01:21,915 --> 00:01:23,959
Pospremil vas bom do vae ko*ije, doktor.

14
00:01:24,084 --> 00:01:26,128
Glavno je, da ji je vro*ina padla.

15
00:01:26,253 --> 00:01:29,673

e nikoli nisem videl otroka z ve* vitalnosti.
To je res.

16
00:01:40,017 --> 00:01:42,269
Pst...

17
00:01:42,394 --> 00:01:44,438
Ne jo*i zdaj.

18
00:01:45,480 --> 00:01:47,941
Saj si imela e zadosti teav.

19
00:01:50,694 --> 00:01:53,614
"Imenujejo ga akutni naval" zares!

20
00:01:53,739 --> 00:01:59,328
Ne vidim, kaj je tako privla*nega
okoli tega navala krvi, prav zato, ker je to tvoj..

21
00:02:01,872 --> 00:02:06,460
Tvoj o*e bo napisal
uvodnik o tem v svojem *asopisu.

22
00:02:06,585 --> 00:02:09,338
"┌ćudo moderne medicine."

23
00:02:09,463 --> 00:02:13,759
Oni ne vedo, kaj zdravijo,
pa *eprav to pozdravijo.

24
00:02:13,884 --> 00:02:16,970
Moki! Moki in njihove vojne brazgotine.

25
00:02:18,764 --> 00:02:21,016
Me enske imamo...

26
00:02:25,354 --> 00:02:27,397
Helen?

27
00:02:36,031 --> 00:02:38,075
Helen!

28
00:02:40,285 --> 00:02:41,286
Kap'n!

29
00:02:44,206 --> 00:02:47,084
Kap'n! Bi prili sem?

30
00:02:47,209 --> 00:02:50,212
- Katie! Kaj je? Kaj se je zgodilo?

31
00:02:52,089 --> 00:02:55,968
- Katie! Kaj je? Kaj je narobe?
- Poglejte! Ni* ne vidi.

32
00:02:56,093 --> 00:02:59,388
Poglejte njene o*i. Ne more videti.

33
00:02:59,513 --> 00:03:00,681
Helen!

34
00:03:00,806 --> 00:03:04,059
Ali sliati.
Ko sem vpila ni niti trenila.

35
00:03:04,184 --> 00:03:06,395
- Niti z eno trepalnico!
- Helen!

36
00:03:07,688 --> 00:03:10,941
- Ne more vas sliati!
- Helen!

37
00:03:11,733 --> 00:03:13,777
Helen!

38
00:05:50,184 --> 00:05:52,644
Sem ti rekla, da jo pusti.

39
00:06:18,754 --> 00:06:23,008
Arthur? Arthur, nekaj
mora biti narobe s tem otrokom.

40
00:06:23,133 --> 00:06:25,427
Osveujo* predlog. Zakaj?

41
00:06:25,552 --> 00:06:28,639
Zakaj prav ta tako slavna
ola Perkins v Bostonu?

42
00:06:28,764 --> 00:06:31,225
Ker tam verjetno delajo *udee.

43
00:06:31,350 --> 00:06:35,729

la bo k specialistom.
Ne morejo ji pomagati ne v Baltimoru ne v Washingtonu.

44
00:06:35,854 --> 00:06:38,607
Mislim, da bo kap'n kmalu pisal
v Perkinsonovo olo.

45
00:06:38,732 --> 00:06:41,276
Katie, kolikokrat se ti
lahko zlomi srce?

46
00:06:41,401 --> 00:06:45,989

[...]
Everything OK? Download subtitles