Preview Subtitle for The Odd Couple


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:32,869 --> 00:01:35,258
- Bir oda ltfen?
- Yalnz msn?

2
00:01:37,549 --> 00:01:39,187
Eyan var m?

3
00:01:39,349 --> 00:01:43,661
- Ne kadar kalacaksn?
- Pek uzun deil.

4
00:01:45,869 --> 00:01:47,268
5 dolar.

5
00:01:58,149 --> 00:01:59,423
307.

6
00:02:01,189 --> 00:02:03,180
Daha yksei yok mu?

7
00:02:04,229 --> 00:02:05,457
Yksek mi?

8
00:02:13,069 --> 00:02:14,502
914?

9
00:02:49,589 --> 00:02:50,908
ンyi geceler.

10
00:02:52,109 --> 00:02:53,781
Elveda.

11
00:04:21,429 --> 00:04:24,501
E゙ンME VE ヌOK SEVDンミンM
ヌOCUKLARIMA

12
00:08:43,429 --> 00:08:46,341
- Kasa.
- Grelim.

13
00:09:19,589 --> 00:09:22,661
Cincinnati Kid dedikleri siz misiniz?

14
00:09:22,829 --> 00:09:24,706
Beenmiyorsan bir makina bul.

15
00:09:24,869 --> 00:09:27,224
- Buras kokmaya balad.
- Saat ka?

16
00:09:27,389 --> 00:09:30,028
- Saat ka m dedin?
- Benimki geri kalm. Merak ettim.

17
00:09:30,189 --> 00:09:33,181
95 dolar kazandn. Saati rendin mi
imdi? Nereye yetieceksin?

18
00:09:33,349 --> 00:09:36,659
- Hi bir yere. Saati merak ettim.
- Saat 10:30.

19
00:09:38,589 --> 00:09:42,264
Saat 12'de gitmem lazm.
Oyuna balarken sylemitim.

20
00:09:42,429 --> 00:09:45,626
Murray, 12'de kalkarm
dememi miydim?

21
00:09:45,789 --> 00:09:48,178
Onunla konuma, datyor.

22
00:09:49,949 --> 00:09:52,827
Dinlenmek ister miydin?
Biraz uzan istersen, canm.

23
00:09:52,989 --> 00:09:56,459
Hz m istiyorsun, dikkat mi?
Kararn ver.

24
00:09:58,269 --> 00:10:02,501
Bana byk bir iyilik yapar msn?
New Jersey'ye doru tttr.

25
00:10:05,469 --> 00:10:08,984
Felix i輅n ger軻kten endielenmeye
baladm. Hi bu kadar gecikmemiti.

26
00:10:09,149 --> 00:10:13,700
Belki de birisi aramal.
Oscar, neden Felix'i aramyorsun?

27
00:10:13,869 --> 00:10:17,657
Para birletirip bir pencere daha
alsak ya? Burada nefes alnmyor.

28
00:10:17,829 --> 00:10:20,662
Elinde ka kat var? Drt m?

29
00:10:20,829 --> 00:10:24,902
Hepimizin elinde drder var.
Bir tane daha verirsen be olacak.

30
00:10:25,069 --> 00:10:28,425
ンki daha ver, alt olur.
Anladn m?

31
00:10:28,589 --> 00:10:30,420
Oscar oynuyor mu, oynamyor mu?

32
00:10:30,589 --> 00:10:33,183
- Hey, Oscar!
- Ne var?

33
00:10:33,349 --> 00:10:37,820
- Oyunda msn?
- Yokum, olum.

34
00:10:37,989 --> 00:10:40,901
Karma en ge saat 1:00'de evde
olacam syledim.

35
00:10:41,069 --> 00:10:43,981
Saat sekizdeki u軋kla
Florida'ya gidiyoruz.

36
00:10:44,149 --> 00:10:46,663
Temmuz'da Florida'ya kim gider?

37
00:10:46,829 --> 00:10:49,389
ヨl sezon. Kalabalk yok.

38
00:10:49,549 --> 00:10:52,143
En iyi oda normal fiyatnn onda biri.
Kat istemem.

39
00:10:52,309 --> 00:10:54,777
Tatile bak. Bombo otelde alt ucuzcu.

40
00:10:54,949 --> 00:10:59,659
Datan drt alr. Sence Felix
hasta mdr?

41
00:10:59,829 --> 00:11:02,468
Hi bu kadar gecikmezdi.

42
00:11:02,629 --> 00:11:05,939
Ge軻n haftadan kalma 銹p. Artk byle
eyleri tanmaya baladm.

43
00:11:06,109 --> 00:11:07,303
Ben yokum.

44
00:11:07,469 --> 00:11:09,425
- ンki papaz.
- Beli.

45
00:11:09,589 --> 00:11:12,865
Belki ofistedir, yine tuvalette
kilitli kalmtr.

46
00:11:13,029 --> 00:11:16,465
Felix'in bir k
[...]
Everything OK? Download subtitles