Preview Subtitle for Working Boys


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,334 --> 00:00:05,430
So že odšli na tisti velik sestanek?
Michaelovo sreèno kravato imam.

2
00:00:05,505 --> 00:00:07,166
Ne, v konferenèni sobi so.

3
00:00:07,240 --> 00:00:08,264
Prav.

4
00:00:08,341 --> 00:00:09,899
Poèakaj. So to
Michaelove Leviske?

5
00:00:09,976 --> 00:00:12,103
Ja. Kdo nosi kavbojke
v èistilnico?

6
00:00:12,712 --> 00:00:14,270
Michael in njegove kavbojke.

7
00:00:14,347 --> 00:00:17,942
Spravi se vanje in ne
vem toèno, kaj se zgodi,

8
00:00:18,952 --> 00:00:23,013
a vidim, da mu je všeè,
kako izgleda v kavbojkah.

9
00:00:23,189 --> 00:00:25,817
Mislim, da je zato zaèel
s sprošèenimi petki.

10
00:00:25,892 --> 00:00:27,917
Jih bom jaz vzela. Hvala.

11
00:01:01,156 --> 00:01:03,792
2x07: Stranka

12
00:01:06,933 --> 00:01:10,096
To je projekcija potrebe okrožja.

13
00:01:10,170 --> 00:01:12,297
Grafi in diagrami.

14
00:01:13,473 --> 00:01:15,441
Nekdo je res naredil
domaèo nalogo.

15
00:01:15,508 --> 00:01:16,839
Izgleda kot USA Today.

16
00:01:16,910 --> 00:01:19,777
Trinajst šol,
dve bolnici ...

17
00:01:19,846 --> 00:01:22,781
Ta potencialna stranka, o kateri
govorita, je zelo pomembna.

18
00:01:22,849 --> 00:01:25,943
Gre za okrožje Lackawanna,
naše celo okrožje.

19
00:01:26,352 --> 00:01:30,254
Èe dobimo posel, mogoèe ne bo
treba odpušèati v našem oddelku.

20
00:01:31,391 --> 00:01:33,791
Tukaj bom lahko delal še leta.

21
00:01:34,961 --> 00:01:36,292
In leta.

22
00:01:38,498 --> 00:01:39,863
In leta.

23
00:01:40,100 --> 00:01:41,863
Ko bomo prišli v Radisson,

24
00:01:41,935 --> 00:01:45,166
bi rada, da ...
-Spremenil sem v Chili's.

25
00:01:45,238 --> 00:01:46,205
Prosim?

26
00:01:46,272 --> 00:01:48,706
Radisson oddaja neke vibracije.

27
00:01:48,775 --> 00:01:50,936
"V Radisson prihajam
sklepati posle."

28
00:01:51,010 --> 00:01:53,001
Zelo naduti so.

29
00:01:53,079 --> 00:01:54,478
Nisi imel pravice
narediti tega, Michael.

30
00:01:54,547 --> 00:01:58,381
Stvar je taka.
Chili je novo igrišèe za golf.

31
00:01:58,451 --> 00:02:00,544
Kjer se dogaja posel.

32
00:02:00,620 --> 00:02:02,952
Revija Mali poslovnež.

33
00:02:03,356 --> 00:02:04,846
To je pisalo v njem?

34
00:02:04,924 --> 00:02:07,154
Še bo. Poslal sem.
Pismo uredniku.

35
00:02:08,795 --> 00:02:12,390
Prav. Jaz bom vodila sestanek.

36
00:02:14,000 --> 00:02:15,058
Zadeta od moèi.

37
00:02:15,135 --> 00:02:16,124
Kaj?

38
00:02:16,202 --> 00:02:19,899
Preverila je moje ozadje.
Imela ga je natisnjenega.

39
00:02:19,973 --> 00:02:21,065
Ne.
-Ja.

40
00:02:21,141 --> 00:02:24,508
Spraševala me je o njem, vrstico za
vrstico, medtem ko sva jedla veèerjo.

41
00:02:24,577 --> 00:02:25,566
To je neverjetno.

42
00:02:25,645 --> 00:02:26,669
Kaj se dogaja?

43
00:02:26,746 --> 00:02:28,941
Najslabše prve
zmenke se gremo.

44
00:02:29,015 --> 00:02:30,209
Boj bog, jaz zmagam.

45
00:02:30,717 --> 00:02:33,185
Šla sva na hokejsko tekmo
mladincev,

46
00:02:33,253 --> 00:02:34,845
pripeljal je brata

47
00:02:34,921 --> 00:02:36,411
in medtem, ko sem
šla na stranišèe,

48
00:02:36,489 --> 00:02:38,354
se je igra konèala
in sta pozabila name.

49
00:02:38,424 --> 00:02:39,857
Šališ se.

50
00:02:39,926 --> 00:02:40,915
Ne, mo
[...]
Everything OK? Download subtitles