Preview Subtitle for Cinemas


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:14,220 --> 00:00:20,060
Film, kot umetnost videza, nam
nekaj pove o sami resniènosti.

2
00:00:22,180 --> 00:00:27,220
Pove nam nekaj o tem, kako
resniènost vzpostavi samo sebe.

3
00:00:27,900 --> 00:00:29,220
Ripley.

4
00:00:36,020 --> 00:00:37,700
Ripley, pridi e.

5
00:00:40,140 --> 00:00:43,340
Ripley, nimamo èasa za turizem.

6
00:00:47,580 --> 00:00:49,100
Ripley, nikar.

7
00:00:49,220 --> 00:00:54,060
Obstaja stara gnostièna teorija,
da naš svet ni bil ustvarjen popoln,

8
00:00:54,260 --> 00:00:58,620
da je bil bog, ki je ustvaril naš svet,
idiot, ki je posel zašušmaril tako,

9
00:00:58,740 --> 00:01:03,500
da je naš svet napol narejeno stvarstvo.

10
00:01:03,820 --> 00:01:06,780
Tu so praznine, luknje, vrzeli.

11
00:01:08,140 --> 00:01:11,620
Ni popolnoma resnièen,
popolnoma vzpostavljen.

12
00:01:18,820 --> 00:01:23,900
V tem èudovitem prizoru
zadnjega Osmega potnika,

13
00:01:24,060 --> 00:01:26,900
Osmi potnik 4, ko Ripley,

14
00:01:27,020 --> 00:01:31,220
klonirana Ripley, vstopi
v skrivnostno sobo,

15
00:01:31,260 --> 00:01:37,300
naleti na prejšnje
spodletele razlièice sebe,

16
00:01:38,100 --> 00:01:40,060
kloniranja nje.

17
00:01:42,900 --> 00:01:44,820
Le strašljivi stvor,

18
00:01:44,900 --> 00:01:48,380
malo fetusu podobno bitje,
potem bolj razvite oblike.

19
00:01:52,820 --> 00:01:55,340
Konèno, bitje, ki je
skoraj videti kot ona,

20
00:01:55,420 --> 00:01:58,260
vendar z udi kot pošast.

21
00:02:03,260 --> 00:02:05,100
Ubij me.

22
00:02:06,500 --> 00:02:11,580
To pomeni, da nas ves èas naša
prejšnja alternativna utelešenja,

23
00:02:12,860 --> 00:02:15,980
kar bi lahko bili, ampak nismo,

24
00:02:16,300 --> 00:02:20,140
da nas te alternativne
razlièice nas samih preganjajo.

25
00:02:22,860 --> 00:02:28,820
To je ontološki pogled na
resniènost, ki ga tu dobimo,

26
00:02:29,700 --> 00:02:32,220
kot da je nedokonèano vesolje.

27
00:02:35,020 --> 00:02:37,220
Mislim, da je to zelo sodoben obèutek.

28
00:02:37,300 --> 00:02:40,620
Skozi takšno ontologijo
nekonèane resniènosti

29
00:02:40,700 --> 00:02:43,820
je film postal zares sodobna umetnost.

30
00:03:01,900 --> 00:03:04,820
Vsi sodobni filmi so konec koncev filmi

31
00:03:04,900 --> 00:03:08,060
o monosti ali
nezmonosti narediti film.

32
00:03:09,700 --> 00:03:13,460
Dogville je bil v Skalnem gorovju v ZDA,

33
00:03:13,660 --> 00:03:16,460
tam gori, kjer se je
cesta dokonèno konèala,


34
00:03:16,540 --> 00:03:19,940
blizu vhoda v stari,
zapušèeni rudnik srebra.


35
00:03:20,180 --> 00:03:25,100
Prebivalci Dogvillea so bili dobri,
pošteni ljudje in so ljubili svoj kraj.


36
00:03:25,420 --> 00:03:28,300
Pri von Trieru ne gre
le za problem vere,

37
00:03:28,380 --> 00:03:31,260
v pomenu, ali ljudje
danes še vedno verujejo,

38
00:03:31,380 --> 00:03:33,540
poloaj religije danes, itd.

39
00:03:33,620 --> 00:03:37,420
Gre tudi za premišljeno ali prispodobno

40
00:03:37,460 --> 00:03:40,660
vprašanje ali verjamemo
v samo kinematografijo.

41
00:03:40,700 --> 00:03:47,420
Kako bi ljudi danes še vedno prisilili,
da bi verjeli v èarobnost filma?

42
00:03:49,060 --> 00:03:52,820
V Dogvilleu je vse postavljeno na ode
[...]
Everything OK? Download subtitles