Preview Subtitle for Anthony Kaun Hai


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:59,275 --> 00:02:02,402
Шефе...? Зает ли си?

2
00:02:03,946 --> 00:02:05,413
Не. Продължавай

3
00:02:07,016 --> 00:02:12,885
Антъни Гонсалвес е на път.
Двама от хората ми го следят

4
00:02:12,221 --> 00:02:15,883
Виждам.
- Той се насочва към Банкок

5
00:02:15,958 --> 00:02:19,893
Може ли да го довърша... моля.
- Добре

6
00:02:19,395 --> 00:02:22,023
Обади ми се когато научиш
повече. Става ли?

7
00:03:26,295 --> 00:03:31,289
"Без теб, скъпа...?
Няма начин, няма начин, няма начин"

8
00:03:41,377 --> 00:03:46,314
"Без теб, скъпа...?
Няма начин, няма начин, няма начин"

9
00:03:48,317 --> 00:03:52,981
"Без теб, скъпа...?
Няма начин, няма начин, няма начин"

10
00:03:54,390 --> 00:03:58,451
"Няма начин, няма начин...
те разбират само езика на парите"

11
00:03:59,061 --> 00:04:01,187
Ясно ли е ?

12
00:04:01,063 --> 00:04:04,328
"Как да живея без теб,
любов моя?"

13
00:04:04,400 --> 00:04:06,526
"Няма начин, няла начин..."

14
00:04:09,601 --> 00:04:09,537
"Как да живея без теб, любов моя?
Няма начин, няла начин..."

15
00:04:09,605 --> 00:04:14,008
"Как да живея без теб, любов моя?
Няма начин, няла начин..."

16
00:04:14,076 --> 00:04:18,137
"Как да живея без теб, любов моя?
Няма начин, няла начин..."

17
00:04:30,092 --> 00:04:32,218
Стая номер 3502

18
00:04:55,117 --> 00:04:57,051
Антъни Гонсалвес...?
- Да

19
00:04:59,121 --> 00:05:03,055
Кой е Антъни?

20
00:05:04,560 --> 00:05:08,326
Днес е празник. Банките не
работят

21
00:05:08,465 --> 00:05:14,061
Не мога да ти ги дам на ръка.
Просто ми дай още малко време

22
00:05:14,403 --> 00:05:17,600
Ако не получа парите до 2 часа,
ще го убия

23
00:05:18,474 --> 00:05:21,136
Ако не ги получа, ще го пусна

24
00:05:22,144 --> 00:05:25,409
Не ме пускай... недей!
Моля те недей...

25
00:05:33,490 --> 00:05:36,082
Да, шефе?
- Какво правиш?

26
00:05:36,158 --> 00:05:38,092
Ям
- Банковия съветник...

27
00:05:38,160 --> 00:05:40,094
в масажния салон...
отиди и го пребий

28
00:05:40,162 --> 00:05:42,220
Разбира се

29
00:05:42,498 --> 00:05:44,625
Да вървим. Отиваме в масажния
салон

30
00:05:44,167 --> 00:05:46,361
Не искам масаж

31
00:05:46,502 --> 00:05:48,094
И аз не искам никакъв масаж

32
00:05:48,170 --> 00:05:51,695
Тогава? - Трябва да пребием
един банков съветник

33
00:05:51,173 --> 00:05:55,109
Искаш да си отвориш банкова
сметка ли? - Защо досаждаш..?

34
00:05:55,177 --> 00:05:58,644
Шефа ни каза, значи ще го
направим

35
00:07:08,250 --> 00:07:10,376
Г-не...

36
00:07:13,255 --> 00:07:15,449
няма да повярвате, но...

37
00:07:27,403 --> 00:07:29,529
Г-не...

38
00:07:31,273 --> 00:07:33,537
вероятно имате грешка

39
00:07:35,277 --> 00:07:37,336
Името ми не е Антъни Гонсалвес

40
00:07:39,281 --> 00:07:44,409
Имаш само два часа за да
гредаш. Гледай хубавия филм

41
00:07:46,388 --> 00:07:50,755
Някакси историята ми е същата
като тази във филма

42
00:07:57,299 --> 00:08:01,494
За минута и 30 секунди,
кажи каквото имаш да кажеш

43
00:08:01,303 --> 00:08:05,239
Виж, имам много малко време.
Искам още малко...

44
00:08:05,307 --> 00:08:08,638
Не съм направил нищо лошо!
Аз...

45
00:08:08,311 --> 00:08:12,506
Спокойно... разкажи ми всичко
от самото начало

46
00:08:12,381 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles