Preview Subtitle for Divided Loyalties


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:14,264 --> 00:00:17,059
- Добро утро, Посланик.
- Капитане.

2
00:00:17,226 --> 00:00:20,270
Не знаех че четете,
"Вселената Днес".

3
00:00:20,938 --> 00:00:24,525
След последната ми среща с
репортерите ви, почувствах нужда...

4
00:00:24,691 --> 00:00:27,110
...да съм по-подготвен в бъдеще.

5
00:00:27,277 --> 00:00:29,738
Намирам тези идеи на пресата...

6
00:00:29,905 --> 00:00:33,116
...очарователни, но понякога
създаващи проблеми.

7
00:00:33,283 --> 00:00:34,993
Добре дошъл в клуба.

8
00:00:35,202 --> 00:00:41,250
Кредитите приети. Самоличност
потвърдена Дайте броя за рециклиране.

9
00:00:41,416 --> 00:00:45,087
У дома, ако има нужда да знаеш нещо,
ти се казва...

10
00:00:45,254 --> 00:00:48,799
...само това, което желаеш и
нищо повече. Традиция е.

11
00:00:48,966 --> 00:00:51,301
Бързи настройки.

12
00:00:51,468 --> 00:00:52,928
Стандартни настройки.

13
00:00:53,095 --> 00:00:56,598
И включи по-детайлна информация за
шестата игра от Световните серии.

14
00:00:56,765 --> 00:01:01,562
Изчакайте. Приготвяне на персонално
издание на "Вселената днес"...

15
00:01:01,728 --> 00:01:07,651
...Най-добър източник на информация
за събитията променящи Вселената.

16
00:01:08,485 --> 00:01:10,529
Ваш е.

17
00:01:13,115 --> 00:01:15,993
Самоличност потвърдена.

18
00:01:18,245 --> 00:01:22,124
Кредити приети.
Използване на стандартни настройки?

19
00:01:22,291 --> 00:01:24,168
Да

20
00:01:24,585 --> 00:01:29,006
Знаете ли, докато това вечно
любопитство изглежда е необходимо...

21
00:01:29,173 --> 00:01:33,260
...Минбари уважават чуждия живот
и не любопитстват за делата им.

22
00:01:33,427 --> 00:01:36,013
Да изразиш прекалено любопитство...

23
00:01:36,180 --> 00:01:39,641
Невъзможност за включване на секцията
"Минбари наблюдател".

24
00:01:39,808 --> 00:01:43,520
Желаете ли да
приемете изданието така?

25
00:01:44,271 --> 00:01:46,356
Да, желая.

26
00:01:46,857 --> 00:01:48,817
"Минбари наблюдател"?

27
00:01:48,984 --> 00:01:51,695
Добре е да се знам какво мислят
и казват вашите хора...

28
00:01:51,862 --> 00:01:53,447
...за моите.
- О, разбира се.

29
00:01:53,989 --> 00:01:57,075
И... често научавам неща
за родния ми свят, ...

30
00:01:57,242 --> 00:02:03,415
...преди да ми бъде казано, каквото
трябва да зная и нищо повече.

31
00:02:28,065 --> 00:02:30,400
Дерек. Ти ли си?

32
00:02:30,567 --> 00:02:32,444
Да. Лий?

33
00:02:33,570 --> 00:02:36,114
Направих го.
Казах ти че ще успея.

34
00:02:37,074 --> 00:02:40,035
Направих го Дерек.
Взех информацията.

35
00:02:40,244 --> 00:02:43,080
- Ще те заведем в болницата.
- Не. Няма време.

36
00:02:43,705 --> 00:02:47,918
Всичко е тук.
Дай им го, Дерек.

37
00:02:49,044 --> 00:02:51,421
Дай го на Вавилон 5.

38
00:02:51,588 --> 00:02:53,382
Кажи им...

39
00:02:54,424 --> 00:02:59,137
Кажи им че не е безопасно.
Има опасност от вътре.

40
00:02:59,304 --> 00:03:01,390
Кажи им...

41
00:03:08,105 --> 00:03:11,149
Вие вървете нагоре.
Вие двамата от тук.

42
00:03:15,237 --> 00:03:20,409
Проектът Вавилон беше нашата
последна, единствена надежда за мир.

43
00:03:20,576 --> 00:03:25,622
Самостоятелен свят с дължина 8 км,
намиращ се на неутрална територия.

44
00:03:28,959 --> 00:03:31,086
Средище за търговия
[...]
Everything OK? Download subtitles