Preview Subtitle for A Reason


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:30,728 --> 00:01:35,928
P O D O S N O V A N O M
S U M LJ O M

2
00:01:45,420 --> 00:01:47,285
Da li mora da bude tako zategnuto?

3
00:01:47,320 --> 00:01:50,020
Pa, moramo da budemo apsolutno
sigurni da ne možeš da vidiš.

4
00:01:50,055 --> 00:01:53,220
Zar ne?
Sada nemoj da budeš nervozna.

5
00:01:53,255 --> 00:01:56,420
Po..pokušaću da ne budem.

6
00:01:56,455 --> 00:01:59,120
U redu, idemo.

7
00:02:06,320 --> 00:02:07,720
U redu, sledeća.

8
00:02:15,420 --> 00:02:16,985
Ovo je teško.

9
00:02:17,020 --> 00:02:19,320
- Mogu li ponovo da probam prvu?
- Nema problema.

10
00:02:19,355 --> 00:02:20,820
Izvoli.

11
00:02:25,320 --> 00:02:27,985
Ova.
Da, ova.

12
00:02:28,020 --> 00:02:30,320
Jesi li sada sigurna?
Ne želiš da probaš neku drugu?

13
00:02:30,355 --> 00:02:32,685
Ne, sigurna sam.
Ova je najbolja.

14
00:02:32,720 --> 00:02:35,820
U redu, zašto ne skineš svoj
povez i vidiš koju si izabrala?

15
00:02:37,120 --> 00:02:40,220
Ne mogu da verujem.

16
00:02:40,320 --> 00:02:42,320
Testirali smo 100 ljudi,

17
00:02:42,420 --> 00:02:45,320
od kojih je 22-oje izabralo instant
kafu, baš kao i Marša ovde.

18
00:02:45,420 --> 00:02:47,785
Drugih 29-oro ljudi je
izabralo kafu u konzervi.

19
00:02:47,820 --> 00:02:51,720
To je ukupno 51% onih koji su
izabrali instant ili kafu iz konzerve...

20
00:02:51,755 --> 00:02:54,320
pored skupe brendirane kafe.

21
00:02:54,420 --> 00:02:57,020
Zato kada sledeći put
posegnete za vašim novčanikom...

22
00:02:57,055 --> 00:02:59,620
zapitajte se da li zaista
plaćate bolju mešavinu,

23
00:02:59,655 --> 00:03:01,520
ili samo veoma luksuzno ime?

24
00:03:01,620 --> 00:03:05,720
Si Džej Nikolas za Ševerpotski
istraživački tim Vesti 8.

25
00:03:09,920 --> 00:03:11,885
Hej, hvala, momci.

26
00:03:11,920 --> 00:03:14,370
- Zaista sam vam zahvalan.
- To je bilo oštro.

27
00:03:14,405 --> 00:03:16,820
- Ježim se.
- Čujem kako te mreže traže.

28
00:03:16,920 --> 00:03:17,920
Da li bi mogli da mi
date neke delove?

29
00:03:18,020 --> 00:03:20,420
I bio bih vam veoma zahvalan ako
bi ste me obojica poljubili u dupe.

30
00:03:29,920 --> 00:03:31,920
Tu stvarno nema još
mnogo toga da se kaže.

31
00:03:32,020 --> 00:03:34,420
Lusinda Haris je imala 22 godine.

32
00:03:34,455 --> 00:03:36,820
Ona nikada neće imati karijeru.

33
00:03:36,855 --> 00:03:38,220
- Da li sam propustio?
- Skoro.

34
00:03:38,320 --> 00:03:39,620
Ona nikada neće imati brak.

35
00:03:39,720 --> 00:03:42,120
Ona nikada neće
moći da svoje dete...

36
00:03:42,155 --> 00:03:43,485
drži u naručju.

37
00:03:43,520 --> 00:03:47,320
I njeni roditelji, tamo, neće
moći nikada više da je poljube.

38
00:03:47,420 --> 00:03:50,820
Gledati kako joj se život odvija.
Svršeno je.

39
00:03:52,320 --> 00:03:53,520
Gotovo je.

40
00:03:56,620 --> 00:03:59,420
I znate li zašto?

41
00:03:59,520 --> 00:04:02,585
Jer je ovaj čovek koji sedi ovde,

42
00:04:02,620 --> 00:04:06,320
Andre Benson, imao osećaj da mu
nije dala svoju tašnu dovoljno brzo.

43
00:04:06,420 --> 00:04:08,220
Oh, itekako mu je dala.

44
00:04:08,320 --> 00:04:10,420
Samo ne dovoljno brzo
za gosp. Bensona.

45
00:04:10,520 --> 00:04:12,885
I on je pucao u nju.

46
00:04:12,920 --> 00:04:
[...]
Everything OK? Download subtitles