Preview Subtitle for Alfredo Alfredo


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{40}{160}Превод: Yord 68
{1}{1}23.976
{2656}{2691}Госпожице Тереза.
{2697}{2733}Баща ви ви очаква.
{2754}{2777}Знам.
{2800}{2832}Сега, скъпа.
{2834}{2871}Не искам да вървя.
{2922}{2964}Бедното дете.
{3313}{3377}Баща ви ви вика незабавно!
{6306}{6329}Кой е бащата?
{6487}{6517}Кой е бащата?
{7632}{7662}Кой е бащата?
{7840}{7865}Не!
{7937}{7977}Алфредо Гарсия!
{9213}{9252}Беше ми като син.
{9440}{9510}Ще платя един милион на този, който ми донесе
{9512}{9557}главата на Алфредо Гарсия.
{9633}{9685}Донесете ми главата на Алфредо Гарсия.
{9744}{9771}Донесете ми я!
{11532}{11585}- Желаете ли питие, г-не? - По-късно?
[...]
Everything OK? Download subtitles