Preview Subtitle for Hope


If preview looks OK then Download subtitles


893
00:00:13,033 --> 00:00:15,831
- Замаяна съм.
- И така те обичам.

894
00:00:15,913 --> 00:00:19,872
Това е свободата! Като завършващи,
може да напускаме училището за обяд.

895
00:00:19,953 --> 00:00:24,504
Няма повече промъкване.
Позволено е. Нормално е.

896
00:00:24,593 --> 00:00:30,225
О, това е, също голяма стъпка напред.
момента в който си завършващ трябва да бъде запомнен.

897
00:00:30,313 --> 00:00:32,827
Не трябва да прибързваш с него, нали.

898
00:00:32,913 --> 00:00:34,585
Не мога да направя това.

899
00:00:34,673 --> 00:00:36,345
- Напротив.
- Ти го направи.

900
00:00:36,433 --> 00:00:41,348
А ако те са променили правилата без да кажат?
А,и ако ме арестуват,

901
00:00:41,433 --> 00:00:44,743
ако опетнят досието ми?

902
00:00:44,833 --> 00:00:46,471
Дишай.

903
00:00:46,553 --> 00:00:48,589
Добре...

904
00:00:49,033 --> 00:00:54,790
Хубаво е... Ние сме от горния курс.
И аз вървя тук!

905
00:00:55,833 --> 00:00:58,108
А, Бъфи и обяд.

906
00:00:59,673 --> 00:01:01,789
Нека не се държим като двойки пред нея.

907
00:01:01,873 --> 00:01:06,628
Защото е убила като куче
единствения мъж, когото е обичала?

908
00:01:06,713 --> 00:01:09,432
Това е нейния начин
да обобщи проблемите.

909
00:01:09,513 --> 00:01:11,629
Добре, приготвяме се да се разделим.

910
00:01:11,713 --> 00:01:13,351
Раздяла.

911
00:01:16,073 --> 00:01:20,624
Бъфи, изгонена от училище, но не и от
сърцата ни! Как е и какво ще ядем?

912
00:01:20,713 --> 00:01:24,262
- Нищо особено. Направих това на бързо.
- Правиш се на Марта Стюарт?

913
00:01:24,353 --> 00:01:27,106
Първо, тя не знае нищо за
рязането на ръце.

914
00:01:27,193 --> 00:01:30,902
- И тя също не убива вампири.
- Би могла, но не обича да го прави.

915
00:01:30,993 --> 00:01:35,145
Второ, имам доста свободно време
откакто ме изключиха от училище.

916
00:01:35,233 --> 00:01:37,189
Ще те включат отново.

917
00:01:37,273 --> 00:01:40,822
-Ти и майка ти трябва да се видите със Снайдър, нали?
- Имаме среща утре.

918
00:01:40,913 --> 00:01:43,552
Скот Хоуп в 11 часа. Той те харесва. Доста.

919
00:01:43,833 --> 00:01:46,791
Миналата година искаше да те покани,
но ти не беше готова.

920
00:01:46,873 --> 00:01:48,431
Но сега си.

921
00:01:48,513 --> 00:01:51,869
Е, готова си поне да си поговорите.

922
00:01:51,953 --> 00:01:54,786
Ще направим онзи трик с устата,
който мъжете харесват.

923
00:01:54,873 --> 00:02:00,106
Не, не този ужасен трик.
Половин-усмивката, която ти...

924
00:02:00,193 --> 00:02:04,550
- Можеше да ме прекъснеш.
- Е, аз обожавам когато правиш това.

925
00:02:08,833 --> 00:02:10,744
- Здравей, Бъфи.
- Здрасти.

926
00:02:12,153 --> 00:02:15,190
Добре мина всичко, нали?

927
00:02:15,273 --> 00:02:18,106
Той не се опита да ни убие.
Точка за него.

928
00:02:18,473 --> 00:02:23,308
- Направи своята "половин усмивка"?
- Не се опитвам да привлека Скот Хоуп.

929
00:02:23,393 --> 00:02:26,669
Искам да намеря живота си,
да правя нормални неща.

930
00:02:26,753 --> 00:02:28,550
Да излизаш с момчета?

931
00:02:28,633 --> 00:02:30,430
- Е добре...
- Имаш желание за това.

932
00:02:30,513 --> 00:02:33,346
Видях твоята половин-усмивка.

933
00:02:36,673 --> 00:02:40,586
Да излизаш с момчета,
да ходиш по магазините, да тренираш, да ходиш на училище,

934
00:02:40,673 --> 00:02:45,349
да с
[...]
Everything OK? Download subtitles