Preview Subtitle for Crime Spree


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,686 --> 00:00:22,648
ћамка му!

2
00:00:25,340 --> 00:00:28,540
«апали фенерчето.
- Ќе работи.

3
00:00:28,700 --> 00:00:32,780
„е как така?
Ќали го купи днес.

4
00:00:34,140 --> 00:00:36,780
»ма ли батерии в него?

5
00:00:37,940 --> 00:00:41,820
Ќе си купил батерии?
- ¬зех всичко по тво¤ списък:

6
00:00:41,980 --> 00:00:45,740
–ъкавици, клещи, фенерче...
«а батерии нищо не пишеше.

7
00:00:47,200 --> 00:00:52,080
явно не. —игурно като си купуваш
кола, ¤ взимаш без гуми.

8
00:01:23,860 --> 00:01:26,940
’айде, вземи запалката.
¬нимавай!

9
00:01:29,620 --> 00:01:31,220
√ореща е.

10
00:02:23,880 --> 00:02:26,240
јз съм, аз съм.
-  акво правиш тук?

11
00:02:26,400 --> 00:02:31,040
Ќе мога да чакам повече.
- “р¤бва да ни изчакаш в колата.

12
00:02:31,200 --> 00:02:34,320
¬инаги преувеличаваш
недостатъците ми.

13
00:02:34,480 --> 00:02:38,920
—поред мо¤ психолог тр¤бва
да се отнас¤ш

14
00:02:39,080 --> 00:02:42,160
по-позитвно към другите.

15
00:02:44,540 --> 00:02:46,300
 ъде е картината?

16
00:02:48,140 --> 00:02:49,940
≈ла.

17
00:02:50,100 --> 00:02:54,220
—ветни със запалката,
но гледай да не подпалиш нещо.

18
00:02:57,360 --> 00:02:58,920
Ќе мърдайте!

19
00:03:24,880 --> 00:03:28,120
я, дай това,
преди да е пострадал н¤кой.

20
00:03:32,280 --> 00:03:35,240
 акви ги вършиш?
- ƒойдохме да крадем, нали?

21
00:03:35,400 --> 00:03:36,840
ќстави това.

22
00:03:39,120 --> 00:03:42,080
не мога да пов¤рвам, че искаше
да вземеш пръстена на стареца.

23
00:03:55,580 --> 00:03:58,420
::: “ Џ – — ≈ Ќ » :::

24
00:03:59,220 --> 00:04:00,220
с участието на:

25
00:04:01,660 --> 00:04:04,220
∆ерар ƒепардийо

26
00:04:05,340 --> 00:04:07,740
’арви  айтел

27
00:04:11,140 --> 00:04:13,220
ƒжони ’олидей

28
00:04:15,020 --> 00:04:17,140
–ено

29
00:06:04,960 --> 00:06:08,520
„ух, че едва не са ви
гръмнали задниците снощи.

30
00:06:08,680 --> 00:06:12,160
јма че гангстери.
 ато в „ерната пантера.

31
00:06:12,320 --> 00:06:18,520
“ази дума се е използвала през 60-те за
бунтовническите јфро-американски милиции.

32
00:06:18,680 --> 00:06:21,840
ѕредполагам, имаше предвид
–озовата пантера.

33
00:06:22,000 --> 00:06:26,600
»зобщо не ми пука.
—тига си се правил на умник.

34
00:06:26,760 --> 00:06:32,320
”спокой се. »зливаш гнева си върху мен,
това е защитна реакци¤.

35
00:06:33,520 --> 00:06:35,240
 акви ги дрънкаш, бе?

36
00:06:35,400 --> 00:06:39,990
√овор¤ за хуманноста и откритите
взаимоотношени¤.

37
00:06:40,500 --> 00:06:46,100
»скаш ли да си поговориш с ху¤ ми?
- ћлъквайте. «абол¤ ме главата от вас.

38
00:06:48,500 --> 00:06:50,340
 ак е брат ти?

39
00:06:50,500 --> 00:06:53,620
¬енсан е на бизнес пътешествие в ўатите.

40
00:07:00,280 --> 00:07:01,640
 акво?

41
00:07:01,800 --> 00:07:05,760
“ова!
’вана го с две ръце, защото си дошъл с празни.

42
00:07:05,920 --> 00:07:10,000
Ќе ми донесохте, каквото поисках.
- “ова е заради мен.

43
00:07:10,160 --> 00:07:12,640
ћога да об¤сн¤...
- «атвар¤й си устата!

44
00:07:13,400 --> 00:07:17,320
«ащо работиш с тези идиоти?
- «ащото са ми при¤тели.

45
00:07:17,480 --> 00:07:19,760
≈, радвай им се.

46
00:07:19,920 --> 00:07:24,160
ѕомниш ли кога за последен път
свърши нещо като хората?


[...]
Everything OK? Download subtitles