Preview Subtitle for Decodings


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:17,592 --> 00:00:21,838
РАЗКОДИРАНЕТО НА ШИФЪРА НА ЛЕОНАРДО

2
00:00:21,873 --> 00:00:23,745
Това, което Леонардо Да Винчи
иска да ни каже

3
00:00:24,271 --> 00:00:27,139
е нещо много базисно за
Римската Католическа Църква.

4
00:00:28,118 --> 00:00:31,005
И той го е кодирал в своите картини.

5
00:00:32,636 --> 00:00:36,887
Дали е по-вероятно човек
да е роден от девица

6
00:00:37,405 --> 00:00:40,111
да ходи по водата
и да възкръсне от мъртвите

7
00:00:40,562 --> 00:00:44,573
или е много по вероятно да е роден
както се раждат другите хора

8
00:00:45,056 --> 00:00:47,277
да се ожени и да създаде семейство.

9
00:00:48,135 --> 00:00:52,185
На базата на баланса на вероятностите
кое е по-вероятно?

10
00:00:53,825 --> 00:00:58,161
Беше почти вредно да се мисли,
че Исус може да е бил женен

11
00:00:58,751 --> 00:01:03,708
имайки предвид моя произход и моята
ортодоксална католическа позиция.

12
00:01:05,852 --> 00:01:09,380
Мария Магдалена е най-важната
жена в световната история.

13
00:01:10,069 --> 00:01:11,923
Не заради това, което конкретно
е казала или направила

14
00:01:12,303 --> 00:01:17,438
Но поради факта, че отците на църквата
са били толкова уплашени от нейния образ.

15
00:01:19,940 --> 00:01:22,609
Когато Дан Браун прави своето
предположение,

16
00:01:23,053 --> 00:01:25,839
че това голямо прикриване
в действителност се е случило

17
00:01:26,136 --> 00:01:27,636
много хора стават нервни

18
00:01:27,989 --> 00:01:30,339
и инстинктивно критични към
"Шифърът на Леонардо".

19
00:01:31,292 --> 00:01:32,631
ИСТОРИЯТА

20
00:01:32,870 --> 00:01:35,621
Но мисля, че Дан Браун всъщност
е направил добра история,

21
00:01:35,719 --> 00:01:39,590
събирайки всички тези
предположения и детайли,

22
00:01:40,165 --> 00:01:42,210
някои може би погрешни или
включени за да обслужват

23
00:01:42,681 --> 00:01:44,606
действието в неговия трилър.

24
00:01:45,267 --> 00:01:51,427
Но големия въпрос за това как Константин
и следващите Римски императори

25
00:01:52,833 --> 00:01:54,991
са променили християнството
за да обслужва

26
00:01:55,537 --> 00:01:57,931
техните собствени интереси като
политическа теория за империята

27
00:01:58,485 --> 00:02:02,951
е мощен и мисля много добре
обоснован аргумент.

28
00:02:03,638 --> 00:02:05,647
ЗАГАДКАТА

29
00:02:05,916 --> 00:02:07,876
"Шифърът на Леонардо" бе публикуван
преди 6 месеца

30
00:02:08,437 --> 00:02:13,038
и от тогава ми задават един и същи
въпрос отново и отново и отново.

31
00:02:13,773 --> 00:02:17,737
И той е: "Защо всеки иска да
говори за тази книга?"

32
00:02:18,213 --> 00:02:20,603
Бих се радвал да кажа, че това е
заради начина на разказване

33
00:02:20,950 --> 00:02:22,353
заради начина на писане,

34
00:02:22,729 --> 00:02:24,907
но много честно и почтено -
това много повече е свързано

35
00:02:25,316 --> 00:02:26,968
с темата на книгата.

36
00:02:27,468 --> 00:02:30,242
ИСТИНАТА

37
00:02:31,604 --> 00:02:39,011
РАЗКОДИРАНЕТО НА ШИФЪРА НА ЛЕОНАРДО

38
00:02:41,005 --> 00:02:42,911
В следващото документално разследване

39
00:02:43,256 --> 00:02:44,753
на фактите зад литературната измислица

40
00:02:45,117 --> 00:02:47,304
в бестселъра "Шифърът на Леонардо"

41
00:02:47,944 --> 00:02:49,516
съответните авт
[...]
Everything OK? Download subtitles