Preview Subtitle for Dracula Prince Of Darkness


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:17,155 --> 00:00:21,665
СВЕТЪТ ЗНАЕ ЛЕГЕНДАТА

2
00:00:23,133 --> 00:00:26,997
МНОГО ЗНАЯТ МИТЪТ

3
00:00:29,512 --> 00:00:32,998
НО МАЛКО ЗНАЯТ ИСТИНАТА

4
00:00:34,999 --> 00:00:36,999
StraightEse


5
00:00:36,999 --> 00:00:39,000
StraightEse
представя:

6
00:00:40,001 --> 00:00:41,001
Д Р А К У Л А


7
00:00:41,001 --> 00:00:44,900
Д Р А К У Л А
К Н Я З Ъ Т Н А М Р А К А

8
00:01:16,994 --> 00:01:18,996
Румъния.

9
00:01:19,121 --> 00:01:22,541
Много години турците
окупираха страната ми

10
00:01:22,666 --> 00:01:24,710
и поробваха румънският народ.

11
00:01:24,835 --> 00:01:29,047
Някои румънски благородници
помагаха на турците,

12
00:01:29,173 --> 00:01:32,050
хора търсещи печалба

13
00:01:32,176 --> 00:01:34,720
за сметка на собствените
си сънародници.

14
00:01:34,845 --> 00:01:39,057
Унгария, страхувайки се от по-нататъчни
посегателства на турците, събра армия

15
00:01:39,183 --> 00:01:43,020
от румънски патриоти които да
изгонят войските на султана.

16
00:01:43,145 --> 00:01:46,148
Главнокомандващият ни
княз Влад Дракула,

17
00:01:46,273 --> 00:01:48,192
всяваше страх във враговете си,

18
00:01:48,275 --> 00:01:52,362
които го наричаха Влад Цепеш...
Влад Наколвача...

19
00:01:52,487 --> 00:01:54,823
бе обичан от собствените си хора.

20
00:01:54,907 --> 00:01:57,784
Той дойде, за да
се бие с турците

21
00:01:57,868 --> 00:02:00,662
и, за да смаже онези благородници
които им помагаха.

22
00:02:01,830 --> 00:02:03,457
Побързай!

23
00:02:03,540 --> 00:02:05,292
Влад Цепеш идва!

24
00:02:05,375 --> 00:02:07,377
Побързай!
Влад Цепеш идва!

25
00:02:07,461 --> 00:02:09,171
По-бързо, по-бързо!

26
00:02:09,254 --> 00:02:11,089
По-бързо!

27
00:02:11,215 --> 00:02:13,967
По-бързо!
По дяволите!

28
00:02:20,390 --> 00:02:22,684
Ти си предател на
собственият си народ.

29
00:02:24,436 --> 00:02:26,522
И крадец.

30
00:02:27,648 --> 00:02:28,649
Аз...

31
00:02:30,192 --> 00:02:31,109
Не съм.

32
00:02:46,416 --> 00:02:48,210
Сега са твои.

33
00:03:36,425 --> 00:03:38,051
Нееее!

34
00:03:39,136 --> 00:03:40,387
Нееее!!

35
00:03:41,805 --> 00:03:42,931
Нееее!!

36
00:03:44,349 --> 00:03:46,059
Неееее!!

37
00:04:13,045 --> 00:04:15,797
Изпращах ти послания.
Ти ги пренебрегваше.

38
00:04:15,923 --> 00:04:18,550
Отче Стефан, водя война.

39
00:04:18,675 --> 00:04:20,802
Не можеш да пренебрегваш църквата.

40
00:04:20,928 --> 00:04:23,138
Ще видим.

41
00:04:25,349 --> 00:04:27,309
Ако Църквата те отхвърли,

42
00:04:27,434 --> 00:04:30,145
когато умреш ще прекарат
стоманено острие през сърцето ти

43
00:04:30,229 --> 00:04:31,980
като на някакъв безбожник.

44
00:04:32,105 --> 00:04:35,359
Народът никога няма да
приеме нито синът ти,

45
00:04:35,484 --> 00:04:38,987
нито неговите синове и внуци
за Князове на Румъния.

46
00:04:39,112 --> 00:04:44,117
Препоръчвам ти да се
помириш със Църквата.

47
00:05:04,221 --> 00:05:06,223
Никога преди не си се
срещал с тези хора.

48
00:05:06,348 --> 00:05:10,060
Познават те само по репутацията ти
като Влад Цепеш - Наколвача.

49
00:05:10,185 --> 00:05:12,437
Трябва да разкажеш историята си
честно и без да криеш нищо,

50
00:05:12,563 --> 00:05
[...]
Everything OK? Download subtitles