Preview Subtitle for Dead Man


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{1}{1}25.000
{6427}{6501}Ден първи, 6:30 сутринта.
{6501}{6554}Господи прости им.
{6601}{6676}Прости им, и ги пусни в Рая.
{6779}{6852}Не мога да живея без това.
{7128}{7179}Хайде, Антъни, да не закъсняваме.
{8880}{8954}Здравей, Антъни.
{8955}{9054}Влизай вътре.
{9728}{9805}Антъни!
{9825}{9901}Направи ми една услуга.
[...]
Everything OK? Download subtitles