Preview Subtitle for Deewana Mujh Sa Nahin


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:36,190 --> 00:00:44,064
ЛУД КАТО МЕН НЯМА

2
00:01:15,190 --> 00:01:17,064
Дай твоята карта
-Братле,Асо

3
00:01:21,205 --> 00:01:24,089
Май една красавица се появява
на сред буря?

4
00:01:26,151 --> 00:01:28,715
Само ми отстъпи
чадъра за малко.

5
00:01:32,122 --> 00:01:34,067
Хей,искаш ли да си поделим чадъра.

6
00:01:48,026 --> 00:01:49,378
Помощ!

7
00:01:56,956 --> 00:01:58,410
Помощ!

8
00:02:29,755 --> 00:02:31,754
Искаш ли да те запозная и
с другите красавице!

9
00:03:11,332 --> 00:03:13,447
Ти направо ги смаза
аз съм много очарован.

10
00:03:14,360 --> 00:03:17,383
Някой ден, аз ще те направя
най-известният модел в Индия.

11
00:03:23,177 --> 00:03:24,421
Направи снимките.
-Да,сър!

12
00:05:15,467 --> 00:05:17,407
Спри се вече.

13
00:05:20,200 --> 00:05:24,093
Аджай,Аджай сине чаят е готов.

14
00:05:24,716 --> 00:05:30,429
Мадам... аз също жадувам за чай
ще сервираш ли и на мен,моля те?

15
00:05:30,991 --> 00:05:39,796
Не!Ти вече испи четири чашки.
Това е поезия и поезия цял ден.

16
00:05:40,359 --> 00:05:45,765
Ти не се сещаш за нищо друго
-Не думай против моята поезия.

17
00:05:47,155 --> 00:05:54,216
Тази поезия те хвърли в
в моите ръце като булка.

18
00:05:55,312 --> 00:06:01,375
И аз мисля че продължаваш по този
начин само за да ме впечатлиш .

19
00:06:02,328 --> 00:06:04,660
Като че ли малко те познавам
ти пишеш поезия през целият си живот.

20
00:06:05,141 --> 00:06:07,993
Ти ме взе, заради моята поезия
единствената страст в младостта?

21
00:06:08,648 --> 00:06:11,736
Да.-Мадам,аз имам
отношение към всяка възраст.

22
00:06:12,533 --> 00:06:15,844
Слушай,това което имам
за тази възраст.

23
00:06:18,469 --> 00:06:23,844
Сега като ме гледаш така гадно,
Не се осмелявам да ти го кажа.

24
00:06:26,443 --> 00:06:32,660
Аджай,за теб няма нищо по важно.
Ти си като някакво първеню.

25
00:06:33,366 --> 00:06:38,755
А ти ще му правиш час с любов.

26
00:06:39,242 --> 00:06:41,304
А не искаш да дадеш на баща му.

27
00:06:42,034 --> 00:06:44,079
Чай!-Благодаря ти за чая.
-Няма защо!

28
00:06:46,719 --> 00:06:50,674
Ако нямаше чай на този свят и
поята поезия няма ще да я има.

29
00:06:59,443 --> 00:07:03,490
Аджай сине ставай.Ставай де.

30
00:07:05,659 --> 00:07:08,534
Не трябва ли да ходиш на работа?
Вече измина времето. Ставай.

31
00:07:09,899 --> 00:07:11,408
Какво мина ли времето?

32
00:07:12,220 --> 00:07:15,900
Ох мамо ,защо не ме бутна по рано.
-Ти не чу ли откога ти викам.

33
00:07:16,753 --> 00:07:21,460
Сега стани и се подготви.
Закуската е сервирана.

34
00:07:37,442 --> 00:07:39,257
Бързо ми дай целувка.

35
00:07:47,506 --> 00:07:49,806
Харесваш я нали,добре ?

36
00:08:12,989 --> 00:08:14,965
Спри да ме гледаш.

37
00:08:16,381 --> 00:08:18,038
Не виждаш ли че се къпя?

38
00:08:18,432 --> 00:08:20,039
Какво си ме зяпнала?
Срам нямаш ли?

39
00:08:24,085 --> 00:08:26,881
Е той ще слезе ли?
-Да.Ще слезе след малко.

40
00:08:27,343 --> 00:08:29,898
Да те питам ли нещо?
-Питай.

41
00:08:30,864 --> 00:08:35,622
Вчера вечерта ти и твоят син си
говорих те тайно шепнешком ?

42
00:08:36,557 --> 00:08:38,865
Това си е наша работа.-Виждам.
Но случайно те чух да говориш...

43
00:08:39,833 --> 00:08:42,899
за твоят съпруг,и
[...]
Everything OK? Download subtitles