Preview Subtitle for Arn


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:05,573 --> 00:00:07,573
Knut?

2
00:00:16,173 --> 00:00:19,828
Mislio sam da si u Norvekoj.
- Da, to sam ja.

3
00:00:28,573 --> 00:00:31,883
Lepo je videti te ponovo, Arn.

4
00:00:32,853 --> 00:00:35,970
Ovo je Arn, heroj Aksevala.

5
00:00:39,053 --> 00:00:41,613
Jesi li ovim ma*em...?

6
00:00:44,773 --> 00:00:47,571
Hajde onda, pokai nam neto!

7
00:00:56,933 --> 00:01:02,373
Neka se svi sveci postaraju da
uvek budemo na istoj strani, Arn.

8
00:01:04,693 --> 00:01:08,891
Dolazi li na Arnas?
- Ne ovog puta.

9
00:01:09,053 --> 00:01:11,851
Imam jedan posao da zavrim.

10
00:01:13,453 --> 00:01:16,923
Ali obe«avam, da «emo se, uskoro ponovo videti.

11
00:01:45,173 --> 00:01:47,323
Brose.

12
00:01:50,493 --> 00:01:54,372

ta se dogodilo?
- Knut se vratio.

13
00:01:54,533 --> 00:01:57,366
Ubio je Emunda Ulvbanea.

14
00:01:57,533 --> 00:02:02,548
چuo sam da se viَa sa najmlaَom
«erkom Algota Pulsona.

15
00:02:04,773 --> 00:02:07,713
Dri se podalje od nje ili
«e ljudi po*eti da pri*aju..

16
00:02:07,813 --> 00:02:11,033
Otac joj je naklonjen svedjanima.

17
00:02:11,133 --> 00:02:14,363
Svi znaju da ste Knut i
ti najbolji prijatelji.

18
00:02:16,933 --> 00:02:20,843
Moram da pazim na njega,
da ne po*ini jo neko zlo.

19
00:02:25,493 --> 00:02:30,253
Algot ne moe da da «erku za
jednog od kraljevih neprijatelja.

20
00:02:44,413 --> 00:02:47,405
Ne elim nekog vedskog mladi«a

21
00:02:47,773 --> 00:02:50,446
elim da budem tvoja, Arn.

22
00:03:36,653 --> 00:03:39,543
Sveta devica je na naoj strani.

23
00:03:45,013 --> 00:03:47,607
Nita nas ne moe razdvojiti.

24
00:03:57,373 --> 00:04:01,127
Arn, ne moe. Zaboravi.

25
00:04:02,853 --> 00:04:05,318
Moraces dobro da razmislis.

26
00:04:05,453 --> 00:04:10,846
Sesilija ne moe biti tvoja, sve dok
je Karl od
vedske na vlasti.

27
00:04:46,213 --> 00:04:48,213
Knut.

28
00:04:51,013 --> 00:04:55,848
Svuda te trae.
- Uskoro idem u Visingso.

29
00:04:56,013 --> 00:04:58,766
U kraljev zamak?

30
00:04:59,853 --> 00:05:02,753
Povrati«u ono to mi pripada.

31
00:05:02,853 --> 00:05:04,923
Knut...

32
00:05:06,973 --> 00:05:11,393
Razume«u ako ne eli
da se upli«e, ali...

33
00:05:12,693 --> 00:05:15,685
...ne mogu da prestanem
da mislim na Sesiliju.

34
00:05:15,853 --> 00:05:22,143
Sesiliju Algotsdoter.
Obe«ana je nekom drugom.

35
00:05:22,453 --> 00:05:25,172
Ja «u biti kralj.

36
00:05:25,333 --> 00:05:31,368
Ako mogu da ra*unam na tvoju podrku,
ti moe da ra*una na mene.

37
00:06:40,533 --> 00:06:44,651
Kako zna da «e do«i?
- Ho«e, siguran sam.

38
00:06:46,293 --> 00:06:48,293
Do«i «e.

39
00:08:20,693 --> 00:08:26,983
Reci svojim ljudima da je sad Knut
Erikson kralj zapadnog Jetelanda.

40
00:09:19,733 --> 00:09:21,769
Sesilija!

41
00:09:22,493 --> 00:09:27,203
Gde je majka?
- elela sam da pri*am sa tobom nasamo.

42
00:09:33,853 --> 00:09:36,925
Imam neto da ti kaem.

43
00:09:39,733 --> 00:09:42,964
Verila sam se sa Arnom Magnusonom.

44
00:09:47,853 --> 00:09:51,243

ta je bilo?
- Znala sam

45
00:09:52,253 --> 00:09:54,528

ta?

46
00:09:55,333 --> 00:09:58,988
Otac ne moe da priuti dva ven*anja.

47
00:10:00,453 --> 00:10:02,833
Nikad ne«u iza«i.

48
00:10:02,853
[...]
Everything OK? Download subtitles