Preview Subtitle for Eagle Eye


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:04,254 --> 00:01:07,052
Валхала, тук е Тор.

2
00:01:07,174 --> 00:01:10,450
Засякохме особено важна цел.

3
00:01:10,574 --> 00:01:12,013
Тор, тук е Валхала.

4
00:01:12,014 --> 00:01:15,370
Идентифицираме целта,
пътуваща в конвой,

5
00:01:15,494 --> 00:01:18,406
и изпращаме подкрепления.

6
00:01:18,534 --> 00:01:21,526
Свържете се с Локи
по вторичната мрежа.

7
00:01:21,654 --> 00:01:23,613
Локи, тук е Тор.

8
00:01:23,614 --> 00:01:27,573
Целта е локализирана
на координати 24ТКВ -


9
00:01:27,694 --> 00:01:30,845
12456739.

10
00:01:30,974 --> 00:01:32,733
Моля, потвърдете.

11
00:01:32,734 --> 00:01:34,133
Проверяваме самоличността.

12
00:01:34,134 --> 00:01:36,134
Включваме електро-оптични сензори.

13
00:01:36,174 --> 00:01:39,052
Потвърждаваме целта.
- Секретарят по отбраната идва.

14
00:01:47,414 --> 00:01:49,609
Г- н Секретар... Насам.

15
00:01:53,894 --> 00:01:55,493
Телефонен разговор за мишената.

16
00:01:55,494 --> 00:01:57,494
Готови за приемане на данни.

17
00:01:59,974 --> 00:02:01,453
Готови за звук...

18
00:02:01,454 --> 00:02:03,454
Имаме звук.

19
00:02:04,134 --> 00:02:07,763
Засекли сте брадата му
в тая пустинна буря?

20
00:02:07,894 --> 00:02:10,966
Наистина ли е той?
- В момента потвърждаваме, сър.

21
00:02:11,094 --> 00:02:12,173
Имаме звук.

22
00:02:12,174 --> 00:02:15,211
Сравняваме гласовите данни.
- Кой е в колата, сержант?

23
00:02:16,094 --> 00:02:19,484
Четирима мъже.
Единият е с диалект от Рахшани,

24
00:02:19,614 --> 00:02:22,082
идентичен с този на Ал-Кохей.

25
00:02:24,174 --> 00:02:25,293
Има резултат, сър.

26
00:02:25,294 --> 00:02:26,373
37% СЪВПАДЕНИЕ

27
00:02:26,374 --> 00:02:29,730
37% не е съвпадение.

28
00:02:29,854 --> 00:02:31,413
Няма да се обадя на Президента.

29
00:02:31,414 --> 00:02:34,326
ЦРУ потвърждават, че е той.

30
00:02:34,454 --> 00:02:36,293
Имат данни от британците.

31
00:02:36,294 --> 00:02:38,444
Слизат от магистралата.

32
00:02:53,854 --> 00:02:55,493
Препоръчваме отказ от атака.

33
00:02:55,494 --> 00:02:57,293
Препоръка за отказ.

34
00:02:57,294 --> 00:03:00,843
Ако е той, няма да го видим
следващите две години.

35
00:03:00,974 --> 00:03:03,283
Целта се появява зад ъгъла.

36
00:03:06,814 --> 00:03:10,045
Имаме автомати, РПГ-та
и самонасочващи се ракети.

37
00:03:10,174 --> 00:03:12,174
Това е лагер на терористи.

38
00:03:13,014 --> 00:03:15,084
51 % СЪВПАДЕНИЕ
ПРЕПОРЪКА - ОТКАЗ

39
00:03:15,214 --> 00:03:17,967
Препоръката за отказ остава.
- Нямаме повече информация.

40
00:03:18,094 --> 00:03:20,244
Какво да правим, сър?

41
00:03:22,334 --> 00:03:23,693
Дали е склад за оръжие?

42
00:03:23,694 --> 00:03:25,694
Камъните около ямата

43
00:03:25,734 --> 00:03:29,124
символизират Петте стълба
на исляма. Мисля, че е погребение.

44
00:03:29,254 --> 00:03:30,653
За Бога!

45
00:03:30,654 --> 00:03:34,488
По колко начина ще нарушим
Женевската конвенция?

46
00:03:34,614 --> 00:03:36,573
Ще пледираме липса на информация.

47
00:03:36,574 --> 00:03:39,407
Нямаме доказателства,
че това е погребение.

48
00:03:39,534 --> 00:03:42,606
Имаме връзка с Еър Форс 1, сър.

49
00:03:50,774 --> 00:03:52,093
Г- н Президент,

50
00:03:52,09
[...]
Everything OK? Download subtitles