Preview Subtitle for Educating Rita


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:41,720 --> 00:00:44,188
Здравейте, сър.
- Добър ден.

2
00:01:03,700 --> 00:01:09,100
ДА ОБРАЗОВАШ РИТА
(1982)

3
00:01:40,800 --> 00:01:43,000
"Изгубеният уикенд"
от Чарлз Джаксън

4
00:01:55,400 --> 00:01:57,476
Между другото, д-р Брайънт,
мислите ли,

5
00:01:57,640 --> 00:02:02,390
че трябва да търсим метафизичния
характер в поезията на Блейк?

6
00:02:05,840 --> 00:02:09,038
Д-р Брайънт!
- Мм?

7
00:02:09,201 --> 00:02:13,035
Питах ви, докторе, не ви ли
се струва, че в поезията на Блейк

8
00:02:13,198 --> 00:02:16,673
би трябвало да отчитаме
метафизичния аспект?

9
00:02:16,836 --> 00:02:18,800
Определено е така.

10
00:02:20,720 --> 00:02:23,792
Блейк.
Всички са се побъркали по него.

11
00:02:24,920 --> 00:02:27,753
Блейк.
Знаете ли какъв е той?

12
00:02:28,840 --> 00:02:31,794
Мъртъв поет. Нищо повече.

13
00:02:31,958 --> 00:02:34,475
Извинете, д-р Брайънт,
не мога да се съглася с вас.

14
00:02:34,639 --> 00:02:38,757
Да се счита Уилям Блейк единствено
за мъртъв поет, е много повърхносно.

15
00:02:38,921 --> 00:02:41,478
Повърхностно.

16
00:02:41,641 --> 00:02:45,997
Усърдно изучавам творчеството на Блейк
в продължение на няколко години

17
00:02:46,160 --> 00:02:50,238
и абсолютно не съм съгласен с вашата
оценка на неговия гениален труд.

18
00:02:51,440 --> 00:02:53,198
Д-р Брайънт,

19
00:02:53,361 --> 00:02:55,596
струва ми се, че не ме слушате.

20
00:02:55,759 --> 00:02:59,429
Г-н Колинс, а на мен ми се струва,
че няма нищо за слушане.

21
00:03:01,840 --> 00:03:04,794
Докторе, пиян ли сте?
- Пиян ли?

22
00:03:04,958 --> 00:03:06,858
Разбира се, че съм пиян.
Мислите ли, че може да се преподава

23
00:03:07,022 --> 00:03:10,473
такъв предмет на трезва глава?

24
00:03:10,636 --> 00:03:12,916
Е, тогава, с ваше позволение,

25
00:03:13,079 --> 00:03:15,196
се отказвам от курса ви.

26
00:03:15,359 --> 00:03:20,398
А за какво да възразявам?
И защо изобщо киснете тук?

27
00:03:20,562 --> 00:03:23,118
Защото искаме
да изучаваме литература.

28
00:03:23,281 --> 00:03:24,878
Литература?

29
00:03:25,041 --> 00:03:26,918
Погледнете как грее слънцето!

30
00:03:27,082 --> 00:03:29,914
Вие сте толкова млади!
Какво правите тук?

31
00:03:30,078 --> 00:03:35,353
Не ви ли се иска друго занимание?
Вървете, правете любов или нещо подобно!

32
00:03:40,240 --> 00:03:41,998
Франк!

33
00:03:42,161 --> 00:03:44,193
Джулия!
- Скъпи, дай ми ключа от колата!

34
00:03:44,357 --> 00:03:46,476
Вземи. Свърши ли за днес?

35
00:03:46,639 --> 00:03:50,113
Отдавна. И не забравяй, че днес
ще вечеряме с Брайън и Елен.

36
00:03:50,276 --> 00:03:52,875
Казах ли ти, че ще се забавя?
- Не.

37
00:03:53,038 --> 00:03:56,476
Скъпа, предупредих те,
днес имам нова студентка.

38
00:03:56,639 --> 00:03:59,794
Кога?
- По линия на задочното обучение,
достатъчно късно.

39
00:03:59,957 --> 00:04:03,556
Изобщо не разбирам, защо на зряла
жена й е притрябвало да идва тук,

40
00:04:03,719 --> 00:04:06,399
след като цял ден е била на работа.
Ума ми не го побира!

41
00:04:31,360 --> 00:04:33,360
Д-р Брайънт?

42
00:04:39,080 --> 00:04:41,715
Представяш ли си, попита ме:
"Какво е асонанс?"

43
00:04:41,878 --> 00:04:43,398
Е, и?

44
00:04:43,561 --> 00:04:46,233
Изобщо си нямаше предс
[...]
Everything OK? Download subtitles