Preview Subtitle for Get Real


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:51,260 --> 00:00:54,596
Започнах да се възбуждам късно.
Бях почти на десет.

2
00:00:54,638 --> 00:00:58,851
Това стана когато моят приятел
Марк Уилкинс ми каза как се правят бебетата.

3
00:01:01,478 --> 00:01:03,897
Наистина ли?
Сигурен ли си?

4
00:01:03,981 --> 00:01:08,944
Да. Честно.
Видях го в един от филмите на татко.

5
00:01:09,027 --> 00:01:12,614
Една година преди това,
смятах че бебетата се правят…

6
00:01:12,698 --> 00:01:15,993
като две жени връзваха един мъж за леглото
и намазваха неговия пенис със сметана.

7
00:01:20,122 --> 00:01:23,333
Но това е любимия ти.

8
00:01:23,375 --> 00:01:25,335
На наааааааа!

9
00:01:28,463 --> 00:01:31,842
Във средното училище ние научихме фактите.

10
00:01:31,884 --> 00:01:34,219
Възможно е мъжкия да се чифтоса…

11
00:01:34,303 --> 00:01:39,099
със женската само ако тя е подходяща за него.

12
00:01:39,183 --> 00:01:43,854
Тя прави любов с разпънати задни крака,и разтегнат гръб…

13
00:01:43,937 --> 00:01:47,274
а агресивните бодли са прибрани.

14
00:01:47,357 --> 00:01:50,360
Мъжкият я покрива до тила на шията…

15
00:01:50,444 --> 00:01:52,696
и сношението се осъществява.

16
00:01:52,779 --> 00:01:57,201
То продължава около минута или две след което се разделят.

17
00:01:57,284 --> 00:01:59,870
Мъжкият не участва в понататъчното отглеждане на потомството.

18
00:01:59,953 --> 00:02:03,790
Така, двете животни никога няма да се срещнат отново.

19
00:02:03,874 --> 00:02:05,792
Всъщност това беше секс.

20
00:02:10,756 --> 00:02:13,759
Просто наистина.
Само трябва да намериш с кой да го направиш,

21
00:02:13,842 --> 00:02:17,930
намираш някой и го правиш.

22
00:02:21,725 --> 00:02:24,186
Разбира се това за моята възраст,

23
00:02:24,269 --> 00:02:27,272
никак не беше лесно.

24
00:02:30,484 --> 00:02:32,653
Както и да се влюбиш.

25
00:02:32,736 --> 00:02:36,532
Така че, нищо не мога да
направя относно това.

26
00:02:47,209 --> 00:02:49,169
Нещо интересно?

27
00:02:49,211 --> 00:02:53,632
Оу. Не наистина.

28
00:02:53,715 --> 00:02:57,845
Ромео и Жулиета от Уилям Шекспир.

29
00:02:57,928 --> 00:03:00,138
Това наистина, знаеш,
отегчава.

30
00:03:00,222 --> 00:03:03,016
Това говори много за теб.

31
00:03:07,938 --> 00:03:11,608
Подготвяш си домашното?
Опитвам се.

32
00:03:11,692 --> 00:03:14,820
Можеш да го намериш лесно с подходящата книга.

33
00:03:29,168 --> 00:03:32,337
С какво се занимаваш?
Писател съм.

34
00:03:32,421 --> 00:03:35,799
Уоу. Писател.

35
00:03:35,883 --> 00:03:39,428
Обмисляш го,
знаеш, пишеш и нагаждаш.

36
00:03:39,511 --> 00:03:43,765
Не съм сигурен. Има състезание в местния вестник.

37
00:03:43,807 --> 00:03:45,767
Трябва да пишем дали удобряваме настъпването на…

38
00:03:45,809 --> 00:03:47,769
новото хилядолетие.

39
00:03:47,811 --> 00:03:52,941
И, ъм, какво харесваш?
Ох, знаеш.

40
00:03:53,025 --> 00:03:56,486
Може и по-добре.

41
00:03:57,571 --> 00:04:00,157
Не.

42
00:04:00,240 --> 00:04:03,493
Предполагам това е трудно за шестнадесетгодишен,

43
00:04:03,535 --> 00:04:09,333
но когато го разберете.
Знам.

44
00:04:20,385 --> 00:04:24,806
Ти си страхотен.
Добре, и ти не си толкова зле.

45
00:04:26,892 --> 00:04:29,311
Конте.
Ревнивка.

46
00:04:29,394 --> 00:04:32,85
[...]
Everything OK? Download subtitles