Preview Subtitle for Dead Fury


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,096 --> 00:00:03,096
Името ми е Мелинда Гордън.

2
00:00:04,201 --> 00:00:05,328
Току-що се омъжих

3
00:00:05,329 --> 00:00:06,942
и се преместих в малък град,

4
00:00:06,943 --> 00:00:09,076
където отворих малък
антикварен магазин.

5
00:00:09,077 --> 00:00:11,871
Може би съм точно като теб.

6
00:00:11,872 --> 00:00:13,798
С изключение на това,
че когато бях малко момиче

7
00:00:13,799 --> 00:00:17,158
аз знаех,че мога
да говоря с мъртвите.

8
00:00:17,159 --> 00:00:18,308
Всичко е наред,скъпа.

9
00:00:18,309 --> 00:00:20,791
Баба ми ги наричаше
земни духове,

10
00:00:20,792 --> 00:00:22,220
които не са преминали отвъд все още,

11
00:00:22,221 --> 00:00:25,841
защото имат недовършена работа с живите.

12
00:00:27,319 --> 00:00:28,886
За да ви разкажа моята история,

13
00:00:28,887 --> 00:00:31,887
трябва да ви разкажа тяхната.

14
00:02:26,089 --> 00:02:27,079
Андреа е.

15
00:02:27,080 --> 00:02:28,755
Mелинда, здрасти. Ъм...

16
00:02:28,756 --> 00:02:29,808
Виж, аз

17
00:02:29,809 --> 00:02:33,794
съжалявам,че се обаждам толкова
късно, но тук се случва нещо.

18
00:02:33,795 --> 00:02:34,543
Какво?

19
00:02:34,544 --> 00:02:36,359
Много странни неща, и, и

20
00:02:36,360 --> 00:02:41,420
нямаше да те притеснявам,
ако можех да се справя сама.

21
00:02:50,926 --> 00:02:51,713
Чух това.

22
00:02:51,714 --> 00:02:57,399
Ехо?

23
00:02:57,400 --> 00:03:26,400
ПРЕВОД:VANCHETO

24
00:03:44,393 --> 00:03:45,872
Не виждам никой тук.

25
00:03:45,873 --> 00:03:47,956
Добре, нещо беше тук, вярвай ми.

26
00:03:47,957 --> 00:03:49,940
Кажи ми всичко, което прави тази вечер.

27
00:03:49,941 --> 00:03:50,762
Добре.

28
00:03:50,763 --> 00:03:53,194
След като затворихме, се
упражнявах около час и половина,

29
00:03:53,195 --> 00:03:57,398
да ям салата, и чета новата търговска
книга на Стивън, докато не заспах.

30
00:03:57,399 --> 00:03:59,920
Добре, ядох леден коктейл
и дебнех дали ще оцелея.

31
00:03:59,921 --> 00:04:02,503
Аха. Може би те
навестява твоята съвест.

32
00:04:02,504 --> 00:04:04,185
Сериозно, Mелинда,

33
00:04:04,186 --> 00:04:06,382
това нещо ме изплаши до смърт.

34
00:04:06,383 --> 00:04:08,530
Ти използваш тези неща, но не и аз.

35
00:04:08,531 --> 00:04:10,952
Дали някой друг в
сградата е усетил нещо?

36
00:04:10,953 --> 00:04:12,844
Не че аз чух.

37
00:04:12,845 --> 00:04:15,786
Нещо странно случвало
ли се е тук, преди това

38
00:04:15,787 --> 00:04:17,217
Усещаше ли го тогава?

39
00:04:17,218 --> 00:04:19,937
Водата тече пет минути,
докато стане гореща. Това брои ли се?

40
00:04:19,938 --> 00:04:22,938
Пет минути?Ти си късметлийка.

41
00:04:23,352 --> 00:04:26,750
Е, има ли някакъв шанс,
това да е нещо случайно, като а...

42
00:04:26,751 --> 00:04:28,237
като крайпътно навестяване?

43
00:04:28,238 --> 00:04:30,311
Не. Тези неща почти
никога са случайни.

44
00:04:30,312 --> 00:04:32,060
Освен ако това място
не е било навестявано,

45
00:04:32,061 --> 00:04:34,181
което вероятно означава,
че някак си донесла нещо вкъщи.

46
00:04:34,182 --> 00:04:34,960
Чудесно.

47
00:04:34,961 --> 00:04:36,067
Някой дух.

48
00:04:36,068 --> 00:04:37,191
Не се безпокой.

49
00:04:37,192 --> 00:04:39,966
Ще се справим с това.


[...]
Everything OK? Download subtitles