Preview Subtitle for Boys Will Be Boys


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,213 --> 00:00:03,566
Досега в Ейнджъл:

2
00:00:03,773 --> 00:00:07,561
Кейт? Вдигни.
Намери баща си, в опасност е.

3
00:00:07,813 --> 00:00:10,247
О! Татко, не. Тате!

4
00:00:14,133 --> 00:00:15,486
Супер план, Генерал Къстер.

5
00:00:15,693 --> 00:00:18,412
Не можеш да влезеш, ако не те поканят.
Имаш нужда от нас.

6
00:00:18,613 --> 00:00:21,844
Не очаквах точно това.
Не ти ли става вече?

7
00:00:29,533 --> 00:00:31,410
- Отишъл си твърде далече.
- Точно сега ние тримата сме това,

8
00:00:31,613 --> 00:00:35,083
- ... което те отделя от мрака.
- Всички сте уволнени.

9
00:00:35,293 --> 00:00:39,127
- За Бога, помогни ни.
- Ще умрат хора.

10
00:00:39,333 --> 00:00:41,289
Не виждам защо трябва да ми пука...

11
00:01:23,813 --> 00:01:28,329
Какво не бих дал за една скитническа
група от демони Прекиан сега.

12
00:01:29,533 --> 00:01:32,491
Разбира се, без
ритуалните убийства.

13
00:01:32,693 --> 00:01:34,331
Разбира се.

14
00:01:39,813 --> 00:01:43,567
Нещо, с което да се бием.
Някое добро дело.

15
00:01:43,773 --> 00:01:45,525
Малко екшън.

16
00:01:46,573 --> 00:01:48,484
Може и да успеем, ако с някоя
от тези звездни карти...

17
00:01:48,693 --> 00:01:51,730
...намерим къде живее Стивън Сегал.

18
00:01:52,373 --> 00:01:55,729
Да не мислите, че е станал актъор
без поне малко демонска помощ?

19
00:01:56,413 --> 00:01:58,688
Нека нещата си останат спокойни.

20
00:01:58,893 --> 00:02:02,966
Ако са спокойни може да е добре за
човечеството, но не и за бизнеса ни.

21
00:02:03,173 --> 00:02:07,086
- Трябва да си създадем репутация.
- Дори не можем да се спрем на едно ново име.

22
00:02:07,293 --> 00:02:09,204
Освен ако не се съгласите за...

23
00:02:09,413 --> 00:02:11,722
- А, не.
- Откажи се вече.

24
00:02:11,933 --> 00:02:15,687
С ново име или не, трябва да
практикуваме професията си.

25
00:02:15,893 --> 00:02:18,088
Да си направим реклама устно.

26
00:02:18,293 --> 00:02:21,569
Не може да очакваме злото,
просто да влезе през вратата ни.

27
00:02:24,813 --> 00:02:28,772
- Можем ли да ви помогнем?
- Търся Уесли Уиндъм-Прайс.

28
00:02:28,973 --> 00:02:32,761
- Аз съм Уесли.
- Казвам се Франсин. Дъщеря ми, Стефани.

29
00:02:32,973 --> 00:02:36,682
- Приятелка съм на Вирджиния от клуба.
- А, да, кънтри клуба.

30
00:02:36,893 --> 00:02:39,726
Една от "богатите"
приятелки на Вирджиния?

31
00:02:40,373 --> 00:02:43,524
Определено сте дошла
на правилното място.

32
00:02:44,373 --> 00:02:47,410
Тя ми каза, че се занимавате
със странни феномени.

33
00:02:47,933 --> 00:02:51,892
Колкото по-странни, толкова
по-добре, стига да сме ангажирани.

34
00:02:52,093 --> 00:02:56,166
Моля, седнете. Какъв е проблема?
Повярвайте, занимаваме се със много странни неща...

35
00:02:56,373 --> 00:02:59,729
Няма нещо, което да
не сме видяли на...

36
00:03:02,173 --> 00:03:04,926
Тя има око от другата
страна на главата си!

37
00:03:09,053 --> 00:03:12,284
Нещо я ухапа, след
тренировката й по плуване.

38
00:03:12,493 --> 00:03:15,132
Когато се събуди, тази сутрин
това нещо беше на нея.

39
00:03:16,493 --> 00:03:19,565
Видя ли кой или какво
ти е причинило това?

40
00:03:19,813 --> 00:03:24,329
Било е тъмно. Тя не си спомня.
От тогава е в шок.

41
00:03:24,733 --> 00
[...]
Everything OK? Download subtitles