Preview Subtitle for Good Times


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:16,375 --> 00:00:25,418
Купон на макс

2
00:00:58,391 --> 00:00:59,380
Макс...

3
00:01:05,178 --> 00:01:08,678
Макс, недей.
Трябва да учим.

4
00:01:29,722 --> 00:01:31,522
Адам Вербински.

5
00:01:33,560 --> 00:01:37,223
Добра работа, Адам.
"Шест".

6
00:01:37,297 --> 00:01:39,288
Макс Вербински.

7
00:01:40,300 --> 00:01:42,267
"Шест" плюс.
Удивително, Макс.

8
00:01:42,268 --> 00:01:47,468
Учих много упорито.
- Това се възнаграждава.

9
00:02:01,334 --> 00:02:04,634
Оригинални песни
Скот Томас


10
00:02:06,139 --> 00:02:09,035
Музика
Джонатан Садофф


11
00:02:31,138 --> 00:02:33,848
Оператор
Дейвид Клайн


12
00:02:50,851 --> 00:02:54,886
Сценарий
Мериуедър Уилямс
Джеймс Франко


13
00:02:54,887 --> 00:02:59,230
Режисьор
Джеймс Франко


14
00:03:12,525 --> 00:03:15,255
Боже, това е боклук.

15
00:03:15,328 --> 00:03:18,063
Казах ти, това е менте.

16
00:03:18,064 --> 00:03:22,901
Провери, това тук е истинския.
Всичко друго е менте.

17
00:03:22,902 --> 00:03:25,404
Не ли личи, нали?
- Не.

18
00:03:25,405 --> 00:03:28,607
Ще го накарам да вземе от тук.
- Добре.

19
00:03:28,608 --> 00:03:31,476
Дано стане.
- Започваме.

20
00:03:31,477 --> 00:03:36,215
Дано не е много голям.
Мамка му, огромен е.

21
00:03:36,216 --> 00:03:41,520
Искаш ли кристален тропанов алкалоид,
или не?

22
00:03:41,521 --> 00:03:42,920
Какво?

23
00:03:42,989 --> 00:03:45,557
Кокаин, за това говорим, нали?

24
00:03:45,558 --> 00:03:48,427
Имаме няколко линийки.
100% чист.

25
00:03:48,428 --> 00:03:53,828
Един кг. За това говорим.
- Не говори много.

26
00:03:56,703 --> 00:03:58,136
Излез от колата.
- Аз?

27
00:03:58,137 --> 00:04:00,799
Да, ти.
- Добре.

28
00:04:01,975 --> 00:04:05,675
Застани така, че да те виждам.

29
00:04:06,713 --> 00:04:10,215
Тази стока...
Дано да е чиста.

30
00:04:10,216 --> 00:04:12,818
Да, чиста е като сняг.

31
00:04:12,819 --> 00:04:15,119
Като твоето момиче.

32
00:04:21,461 --> 00:04:25,955
Не. Вземи
от тази страна.

33
00:04:30,937 --> 00:04:35,437
Едно и също е.
- Значи няма проблем.

34
00:04:40,947 --> 00:04:42,847
Да.

35
00:04:42,915 --> 00:04:45,315
Добре. Няма проблем.

36
00:05:08,341 --> 00:05:10,941
Добро е.
- Казах ти.

37
00:05:10,977 --> 00:05:14,674
Чиста като момичето ти.

38
00:05:28,494 --> 00:05:30,052
Добре.

39
00:05:32,932 --> 00:05:35,127
Добре.

40
00:05:35,201 --> 00:05:37,829
Заповядайте, г-не.

41
00:05:56,189 --> 00:05:58,290
Глупак.
Обърнахме ти хастара, кучко.

42
00:05:58,291 --> 00:06:03,191
Можех да го пребия.
Можеш да го пребия.

43
00:06:05,565 --> 00:06:07,065
Да тръгваме.

44
00:06:26,386 --> 00:06:29,048
Адам, затваряме.

45
00:06:29,122 --> 00:06:33,022
Върви, Сам.
Аз ще изляза после.

46
00:06:58,084 --> 00:07:00,218
Изтърбушихме тъпия ти приятел.

47
00:07:00,219 --> 00:07:03,822
"Не от тази страна, от другата."

48
00:07:03,823 --> 00:07:05,916
Изиграх го.

49
00:07:07,493 --> 00:07:12,030
Продадох му 1 кг инозитол
за 20 хилядарки.

50
00:07:12,031 --> 00:07:14,022
Какъв идиот.

51
00:07:35,455 --> 00:07:40,125
Не мисля, че той те уважава.
- А ти ме уважаваш?

52
00:07:40,126 --> 00:07:42,686
Да, уважавам те.

53
00:07:50,703 --> 00:07:5
[...]
Everything OK? Download subtitles