Preview Subtitle for A Reason


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:55,500 --> 00:01:00,000
Аутономоуз филмс

2
00:01:00,800 --> 00:01:06,400
Форсайт ънлимитид

3
00:01:07,100 --> 00:01:11,700
и RKO пикчърс

4
00:01:12,800 --> 00:01:17,700
представят

5
00:01:18,500 --> 00:01:25,800
една продукция на
Сигначър Ентъртейнмънт

6
00:01:27,900 --> 00:01:38,900
ОТВЪД РАЗУМНОТО СЪМНЕНИЕ

7
00:01:45,400 --> 00:01:47,400
Непременно ли трябва да е
толкова тясна?

8
00:01:47,600 --> 00:01:49,800
Трябва да сме сигурни,
че не виждате нищо.

9
00:01:50,000 --> 00:01:53,200
Нали така? Успокойте се.

10
00:01:53,400 --> 00:01:56,400
Аз... ще се постарая.

11
00:01:56,600 --> 00:01:59,500
Добре, да започваме.

12
00:02:06,300 --> 00:02:09,300
Добре, следващото.

13
00:02:15,400 --> 00:02:18,500
Това е трудно. Може ли
още веднъж първото?

14
00:02:18,700 --> 00:02:21,600
Няма проблеми. Ето го.

15
00:02:25,300 --> 00:02:28,000
Това. Да, това.

16
00:02:28,200 --> 00:02:30,400
Сигурна ли сте? Не искате ли да
опитате и някое от другите?

17
00:02:30,600 --> 00:02:32,600
Не, сигурна съм. Това е най-доброто.

18
00:02:32,800 --> 00:02:37,000
Добре. Сега свалете превръзката
и вижте какво избрахте.

19
00:02:37,200 --> 00:02:40,100
Не мога да повярвам.

20
00:02:40,300 --> 00:02:42,300
Помолихме 100 човека,

21
00:02:42,500 --> 00:02:45,300
22 от които избраха разтворимото
кафе, точно като Марша тук.

22
00:02:45,500 --> 00:02:48,000
Други 29 човека
избраха кафе от машина.

23
00:02:48,200 --> 00:02:51,600
Общо 51% от хората избраха нескафе
или кафе от машина, а не

24
00:02:51,800 --> 00:02:53,900
напитката от избрани сортове
кафе, струваща над 3 долара.

25
00:02:54,100 --> 00:02:56,300
Така че следващия път, когато
се пресегнете към портфейла си,

26
00:02:56,400 --> 00:02:59,500
се замислете: наистина ли плащате за
превъзходна смес.

27
00:02:59,700 --> 00:03:01,700
или само за причудливо име.

28
00:03:01,900 --> 00:03:09,000
С вас беше С. Дж. Никълъс от групата за
разследвания към новините на 8-и канал.

29
00:03:09,900 --> 00:03:11,900
Благодаря, момчета.

30
00:03:12,100 --> 00:03:14,100
Оценявам го.
- Това наистина си го биваше.

31
00:03:14,300 --> 00:03:16,800
Тръпки ме побиват.
- Чувам, че от телевизиите ви търсели.

32
00:03:17,000 --> 00:03:19,000
Можете ли да ми дадете някоя визитка?

33
00:03:19,200 --> 00:03:23,700
Действително бих ви оценил труда,
ако не ме хапехте постоянно.

34
00:03:29,900 --> 00:03:34,500
Няма и какво повече да се каже.
Лусинда Харис е била само на 22.

35
00:03:34,700 --> 00:03:36,700
Тя никога няма да направи кариера.

36
00:03:36,900 --> 00:03:38,900
Пропуснах ли нещо?
- Почти.

37
00:03:39,100 --> 00:03:41,100
Тя никога няма да се омъжи.

38
00:03:41,300 --> 00:03:43,400
Вече няма да може да роди собствено
дете, което да държи в ръце.

39
00:03:43,600 --> 00:03:47,300
Родителите й никога вече
няма да могат да я целунат,

40
00:03:47,500 --> 00:03:54,100
нито да видят как животът й
разцъфтява. Край. Всичко свърши.

41
00:03:56,600 --> 00:04:02,400
И знаете ли защо? Защото
мъжът, който седи тук,

42
00:04:02,600 --> 00:04:06,300
Андре Бенсън, е счел, че тя не му е
дала чантата си достатъчно бързо.

43
00:04:06,500 --> 00:04:10,400
О, тя все пак я е дала. Но не
достатъчно бързо за г-н Бенсън.

44
00:04:10,600 --> 00:04
[...]
Everything OK? Download subtitles