Preview Subtitle for Big Bad Wolf


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:25,360 --> 00:00:29,760
град Камерун,
екваториална Западна Африка


2
00:01:11,840 --> 00:01:13,720
Ще можем ли изобщо да
намерим нещо в тая кал?

3
00:01:15,360 --> 00:01:16,760
Сега е най-удачното време
за ловуване.

4
00:01:17,160 --> 00:01:20,240
Заради дъжда не ни чува и
имаме елемента на изненадата.

5
00:01:21,160 --> 00:01:23,840
Със или без дъжд, утешавам се,
че поне не съм пак в офиса.

6
00:01:24,240 --> 00:01:27,560
Там ли сте?
- Да, Чарли, кажи какво има.

7
00:01:27,880 --> 00:01:29,760
Не мога да намеря водача си.
Уж спря само да се изпикае,

8
00:01:30,080 --> 00:01:31,560
а още го няма
и не знам какво става.

9
00:01:32,400 --> 00:01:34,440
Брат ми е изгубил водача си.

10
00:01:34,880 --> 00:01:37,880
Чуй, дръж се само още малко.
Ние сме едва на 30 метра изтично...

11
00:01:40,480 --> 00:01:43,080
Мич, чуваш ли ме? Край.
- Тая работа не ми харесва...

12
00:01:43,360 --> 00:01:46,480
Нещо не е наред.
- Недей си втълпява глупости, малкия!

13
00:01:46,760 --> 00:01:47,880
Още повече...

14
00:01:49,480 --> 00:01:50,880
Какво, по дяволите, беше това?

15
00:01:59,240 --> 00:02:03,400
Какво става?
- Mич, чуваш ли ме? Край.

16
00:02:19,360 --> 00:02:22,760
Какво беше това, дявол да го вземе?
- Нямам идея.

17
00:02:26,760 --> 00:02:28,320
Нещо ни преследва.

18
00:02:39,680 --> 00:02:42,760
Чарли? Хайде, Чарли,
отговори ми...

19
00:03:13,520 --> 00:03:14,360
Чарли?

20
00:03:56,000 --> 00:03:56,960
Дръж се.

21
00:03:59,120 --> 00:04:02,200
Не умирай, братко!
Дръж се!

22
00:04:09,560 --> 00:04:14,960
"ГОЛЕМИЯТ ЛОШ ВЪЛК"
Превод: phoenixdream


23
00:04:18,960 --> 00:04:20,760
7 години по-късно...

24
00:04:21,440 --> 00:04:23,120
Ето, вземи, готово е.
- Благодаря.

25
00:04:40,160 --> 00:04:43,880
Готово, стана работата.
- Защо се забави толкова?

26
00:04:44,240 --> 00:04:46,640
Съжалявам.
- Супер, вече можем да тръгваме за купона.

27
00:04:47,560 --> 00:04:49,840
Чакайте, приятели, трябва да върна
връзката ключове с оригиналния.

28
00:04:50,240 --> 00:04:52,960
Усети ли, че съм го взел,
ще ме убие.

29
00:04:53,440 --> 00:04:54,800
О, Боже, прояви малко кураж де!

30
00:04:55,480 --> 00:04:57,440
Нали баща ти уж е извън града.

31
00:04:57,560 --> 00:04:59,240
Няма как да разбере, че липсва.

32
00:04:59,720 --> 00:05:01,400
Няма да тръгна преди
да съм върнал ключа.

33
00:05:01,720 --> 00:05:03,520
А и нали ми обещахте
да си доведа още един човек?

34
00:05:03,920 --> 00:05:06,400
Добре де, ще минем покрай къщата ви.
Ама гледай да не се бавиш много.

35
00:05:07,040 --> 00:05:07,920
Става.

36
00:05:18,560 --> 00:05:20,520
Ей, нали ще наглеждаш Сам,
ако дойде, докато ме няма?

37
00:05:21,440 --> 00:05:22,560
Секунда само!

38
00:05:24,320 --> 00:05:26,960
Кой пък е тоя Сам?
- Май негов съученик от гимназията.

39
00:05:27,440 --> 00:05:29,880
Тия да не се обратни?
- От къде пък да знам аз?

40
00:05:30,440 --> 00:05:32,720
Знам единствено, че той ще ни
предостави безплатно място за купон!

41
00:05:37,760 --> 00:05:38,720
Какво има, скъпи?

42
00:05:40,840 --> 00:05:42,840
Здрасти.
- Здрасти и на теб.

43
00:05:43,240 --> 00:05:44,560
Мислех, че вече си заминал.

44
00:05:44,880 --> 00:05:46,360
Щях, ама ми трябват малко
[...]
Everything OK? Download subtitles