Preview Subtitle for Big Momma S House 2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:48,549 --> 00:00:51,049
јло?

2
00:00:58,029 --> 00:01:01,378
“ечът,който имахме е
оправен.

3
00:01:01,421 --> 00:01:03,116
—ега какво ще правим?

4
00:01:03,117 --> 00:01:06,944
ўе продължим напред.
Ќали?

5
00:01:07,553 --> 00:01:09,335
ƒа, разбира се.

6
00:01:09,336 --> 00:01:11,836
ƒано да е така.

7
00:01:13,424 --> 00:01:15,815
«а какво беше това?

8
00:01:15,816 --> 00:01:18,316
Ќищо.

9
00:01:18,469 --> 00:01:20,969
«аспивай.

10
00:01:25,166 --> 00:01:29,211
ј √ ≈ Ќ “ X X L 2.
“р¤бва да излезеш.

11
00:01:29,254 --> 00:01:32,516
«а какво се притесн¤ваш?
“и го организира.

12
00:01:32,559 --> 00:01:34,515
Ќе ги познаваш.

13
00:01:34,516 --> 00:01:37,951
јко разберат, че не си този
за когото се представ¤ш.

14
00:01:37,995 --> 00:01:41,475
ўе се обърнат срещу теб.
» Ѕог да ти е на помощ.

15
00:01:41,517 --> 00:01:44,910
Ќе можем да рискуваме,
тр¤бва да спрем.

16
00:01:44,953 --> 00:01:47,780
ƒосега не съм се
отказвал задача.

17
00:01:47,824 --> 00:01:50,171
 ажи ми само едно нещо...

18
00:01:50,172 --> 00:01:52,672
»мат ли снакс?

19
00:01:57,522 --> 00:02:00,022
Ќе, само кутийки от сокове.

20
00:02:01,871 --> 00:02:04,371
—игурно се шегуваш?

21
00:02:06,785 --> 00:02:09,481
—ега да посрещнем...

22
00:02:09,525 --> 00:02:12,134
...тук в училище...

23
00:02:12,569 --> 00:02:15,265
√олди, ќрелът спасител.

24
00:02:31,704 --> 00:02:34,400
 акво те води насам,
ќрел спасител?

25
00:02:34,443 --> 00:02:36,966
“ук съм за да събера...

26
00:02:37,139 --> 00:02:40,184
...н¤колко млади следовател¤.

27
00:02:43,402 --> 00:02:45,619
Ќе, казвам да разследвате
родителите си.

28
00:02:45,620 --> 00:02:47,619
Ќо, ако баща ви н¤ма работа...

29
00:02:47,620 --> 00:02:50,578
...и има –олекс за $20.000,
обадете ни се...

30
00:02:50,621 --> 00:02:54,274
≈й, вид¤хте ли типа с
костюмът на пиле?

31
00:02:54,318 --> 00:02:56,818
Ќе е ли тво¤т втори баща?

32
00:03:00,493 --> 00:03:02,754
јко ќрелът спасител
го свърже...

33
00:03:02,755 --> 00:03:05,538
...ще го удари силен ток.

34
00:03:05,582 --> 00:03:08,082
—вържи го!
—вържи го!

35
00:03:08,583 --> 00:03:10,842
ƒ¤волски деца!

36
00:03:10,843 --> 00:03:13,343
–адиаторите ни топл¤т
през зимата,...

37
00:03:13,365 --> 00:03:16,062
...но същевременно
са и много опасни!

38
00:03:46,243 --> 00:03:48,374
ћожеш ли поне да свалиш,
този пилешки костюм?

39
00:03:48,375 --> 00:03:51,375
ѕърво това е костюм на ќрел.

40
00:03:51,418 --> 00:03:54,507
» за нещастие н¤мах друг избор,
ципът се стопи.

41
00:03:54,549 --> 00:03:56,375
ѕри всички случаи.
какво лошо има?

42
00:03:56,376 --> 00:03:57,723
‘ранк и момчетата те вид¤ха.

43
00:03:57,724 --> 00:04:00,202
- »?
- —рамно е.

44
00:04:00,203 --> 00:04:03,508
Ѕащата на Ѕра¤н продава скариди
от багажника на колата си.

45
00:04:03,726 --> 00:04:05,769
“ой е който тр¤бва да се срамува.

46
00:04:05,770 --> 00:04:08,117
ѕоне не тр¤бва да се
облича като пиле.

47
00:04:08,118 --> 00:04:10,618
ќрел.
јз съм ќрел!

48
00:04:11,423 --> 00:04:13,379
» ќрелът е велика птица!

49
00:04:13,380 --> 00:04:15,880
«аслужава уважение.

50
00:04:18,990 --> 00:04:20,511
ј историите които
разказваше?

51
00:04:20,512 --> 00:04:23,861
Ќещата които правеше, в
[...]
Everything OK? Download subtitles